Nybodahöjden 1 | 769602-0739
10 mar 2017

Städdag och årsmöte

Av Linda Norelius Moberg | 2017-03-10 21:01

Nu går vi mot ljusare tider och våren närmar sig!

Lördagen den 8 april har vi en gemensam städdag. Vi hjälps åt med att städa gemensamma utrymmen och så kommer vi ha lite samkväm efteråt. Då vi har köpt in nya brevlådor planerar vi även att hjälpas åt med att byta ut dessa under städdagen.

Vi börjar klockan 10 och samlas utanför Styrelserummet (baksidan av Hus 2, vid Idaborgsvägen) och städar, därefter bjuder vi på korv och fika! Vi kommer också att dela ut nya filter till ventilationssystemet för de som behöver. 

Årsmötet 2017 är onsdag den 31 maj kl 19:00.

30 dec 2016

Information om brevlådor, sprängningar och OVK

Av Linda Norelius Moberg | 2016-12-30 11:13

Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut och styrelsen önskar god fortsättning!

På styrelsemötet i våras beslutade vi att byta ut brevlådorna mot låsbara brevlådor. Styrelsen har utrett möjliga alternativ för nya brevlådor under året och även varit i kontakt med arkitekten som ritat våra hus. Tyvärr så medger inte befintliga fästanordningar att låsbara brevlådor sätts upp, då de är för breda. Vi planerar istället att byta ut alla brevlådor mot likvärdiga nya (ej låsbara) under nästa år.

Sprängningarna som gjorts under året nedanför hus 1 är avslutade och efterbesiktning har gjorts i hus 1. För vissa lägenheter skiljer sig någon mindre spricka åt från besiktningen innan sprängningarna. Berörda lägenhetsinnehavare har fått ett protokoll utdelat i sin brevlåda, tillsammans med information om hur ni eventuellt går vidare om ni vill utreda om sprickan beror på sprängningarna och om ni kan få ersättning. Det är inte säkert att nya sprickor beror på sprängningarna och styrelsens erfarenhet visar att det kan vara svårt att få ersättning.

Vi har även genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) under året och åtgärdat de anmärkningar som hittades. Det mesta är klart, men VTS Ventilation AB behöver fortfarande komma in i vissa lägenheter för att avsluta det sista.

Vi vill även påminna om att ni kan skriva upp er för att få information från samfälligheten på http://www.nybodahojden.nu/

11 maj 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Av Michael Kazarnowicz | 2016-05-11 10:18

Härmed kallas till årsstämma i BRF Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 25 maj, 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar

Bifogade handlingar

Förslag till dagordning
Årsredovisning 
Revisionsberättelse
Inkomna motioner (4 st)

Förslag till budget kommer att skickas ut en vecka innan årsmötet.

Rösträtt

Vid föreningssstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa up en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Förfriskningar serveras under stämman.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

20 apr 2016

Inför städdagen på lördag

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-20 21:01

Lite uppdaterad information inför städdagen på lördag:

Vädret kommer att vara vackert enligt prognosen, och förutom att hjälpas åt med att städa gemensamma utrymmen så kommer vi ha lite samkväm efteråt.

Vi börjar klockan 10 och samlas utanför Styrelserummet (baksidan av Hus 2, vid Idaborgsvägen) och städar, därefter bjuder vi på korv och fika! Vi kommer också att dela ut filter. 

11 apr 2016

Kallelse för motioner till årsmöte samt vårstädning

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-11 18:31

Den 25 maj är det dags för årsstämma i föreningen. Om du har saker som du vill att vi tar upp så är det dags att lämna in en motion till oss i styrelsen. Vi vill ha din motion senast söndag 17 april. Du skickar in dina motioner till styrelsen@nybodahojden.se

Vi har också vårstädning lördag den 23 april. Vi samlas vid Styrelserummet i Hus 2 (det som rymmer Nybodaringen 2-34) och fixar gemensamt med allmänna utrymmen och gården. Det brukar vara ett bra tillfälle att träffa alla härliga grannar, och efter vårstädningen bjuder vi på fika.

Sist, men inte minst en påminnelse: vi har inget grovsoprum, och har du sopor som det inte finns behållare för så ska du inte bara ställa ner dem i soprummet och hoppas på att någon löser det. I hus nummer 2 har någon till exempel ställt ner burkar med målarfärg.  Det finns en återvinningsstation i Östberga dit man kan köra grovsopor. Det du kan slänga i våra soprum är: kartonger och pappersförpackningar, papper och tidningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, batterier, glödlampor (av både äldre typ, energilampor och LED-lampor), matavfall, plastförpackningar och brännbara hushållssopor.  Om du är osäker, fråga gärna någon av oss i styrelsen. Har du något du tror någon annan kan få användning för, använd gärna Facebookgruppen "Vi på Nybodahöjden" för att ge bort det istället för att lägga det i soprummen.