Brf Lund Väster 3 | 769623-4579
22 aug 2019

Information från styrelsen - augusti 2019

Av Andreas Simonsson | 2019-08-22 21:03

Nymålat och fräscht boende - målning av entréer, balkonger och golv i källaren

Målning av golv i korridor intill lägenhetsförråden i källaren under nästa vecka.

Obs! Under målningsarbetet i källaren är det inte tillåtet att vistas i källarplanet någon tid på dygnet. Avspärrning kommer att ske. Behöver du något i förråden hämta/lämna det innevarande vacka! Du når garaget genom det andra huset.

Följande målningstider gäller:

  • Hus trappa 10, 12 och 14 målas källarplan den 26-27 augusti
  • Hus trappa 8 målas källarplan den 28-29 augusti

Målning av väggarna på balkongerna påbörjas måndagen den 2 september

Det är viktigt att målarna får tillträde genom din lägenhet och att ni plockar bort alla eventuella hinder för målningsarbetet. Målaren skall ha plats för arbetet och inte själv behöva röja undan saker. Målarfirman kommer att lämna information i brevlådan om när målning på din balkong är planerat. Om angiven tid inte passar kan ni avtala ny tid med målarmästare Andreas Magnusson, ring 0736-975 466, eller sätta låset i serviceläge. Även då ni sätter låset i serviceläge ska ni kontakta och meddela Andreas. Vid serviceläge kommer styrelsemedlem att släppa in målarna.

Målning av entréer i trapporna 8, 10, 12 och 14

Arbetet är påbörjat och utförs under innevarande vecka.

Kontakt med styrelsen

Tveka aldrig att kontakta styrelsen om det är något du funderar över vad gäller föreningen och ditt boende! Mejla oss på info@brflundvaster3.se.

Titta även in på vår hemsida www.brflundvaster3.se där du bland annat hittar våra stadgar och trivselregler. 

Med vänliga hälsningar från Styrelsen

12 jul 2019

Målning

Av Andreas Simonsson | 2019-07-12 07:27

Under perioden slutet av juli till ca slutet av september kommer målningsarbete att utföras i Brf Lund Väster 3.

Följande kommer att målas:

  1. Alla träväggar på balkongerna. Detta innebär att målarna måste ha möjlighet att passera genom respektive lägenhet ut på balkongerna. Tider kommer informeras om senare.
  2. Alla spaljé-staket på uteplatser kommer att tvättas och oljas.
  3. Cykelförråden tvättas och oljas på utsidan.
  4. Samtliga entréplan i trapphusen kommer att målas.
  5. Källargolv i trapphus och källargolv i korridor kommer att tvättas, syras och målas. Detta kommer att innebära att dessa utrymmen kommer att stängas för tillträde under ett dygn på respektive ställe. Mer specifik information kommer senare.

Detta är ett underhållsarbete som utförs i enlighet med vår underhållsplan i syfte att öka livslängden på vår fastighet och att fortsätta ha en fräsch och trevlig boendemiljö. Hoppas alla har förståelse för att det under en mycket begränsad tid för var och en ställer till lite besvär.

Mer information kommer när tidplanen fastställts.

3 jun 2019

Information från styrelsen - juni 2019

Av Andreas Simonsson | 2019-06-03 07:58

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - filter 2021

I samband med kontrollen genomfördes åtgärdades upptäckta fel och alla lägenheter, utom två, är godkända. I de två kvarvarande ska JM åtgärda genom att installera saknade ventiler. Ett stort tack till alla för gott samarbete i samband med att ventilationskontrollen utfördes.

Filter

Styrelsen har beslutat att föreningen gemensamt köper in filter och tillhandahåller dessa till lägenheterna med ett intervall på två år framöver, nästa gång blir 2021. Önskar lägenhetsinnehavaren byta filter oftare än vartannat år svarar den själv för inköp av filter.

Elprisjustering 1 juli 2019

Elpriset kommer justeras från och med 1 juli 2019 och det nya priset blir 1,48 kr/kWh (tidigare 1,45 kr/kWh). Justeringen sker för att en skattehöjning genomfördes den 1 januari i år med 1,6 öre plus moms.

Garagestädning

Den årliga städningen av garaget är nu genomförd. Härligt med rent garage. Tack alla för ett gott samarbete med flytt av bilar.

Trevlig sommar

Styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

15 maj 2019

Information från styrelsen - maj 2019

Av Andreas Simonsson | 2019-05-15 07:15

Föreningsstämma 2019

Det var en ovanligt välbesökt stämma i år. Trevligt! Många frågor ställdes kring de båda "gröna förslag" som behandlades och stämman beslöt enhälligt att vi ska gå vidare med både en solcellsanläggning på taket och laddstolpar i garaget.

Vi välkomnar också två nya styrelsemedlemmar (Veronica Fritz och Andreas Simonsson). Ett stort tack till Eva Ebbesson Dehlin och Megan Grindley för ert arbete när ni nu lämnar styrelsen. Och undrar du vilka övriga styrelseledamöter är? Ta då en titt på vår webbplats www.brflundaster3.se och klicka på Kontakt -> Styrelse och revisorer så hittar du oss.

Sommar, sol, blombevattning och grillning - hänsyn!

En återkommande punkt så här års: ta alltid hänsyn till era grannar. Flitig blombevattning på balkongerna kanske inte alltid uppskattas av de på våningarna under. Doft och os från grillning sprider sig så även här är det hänsyn som gäller.

Ytterligare ett önskemål från skönhetsrådet: Gör inte balkong och uterum till förråd eller ett ständigt torkrum för tvätten.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under perioden måndag 20 maj till torsdag 23 maj kommer en oberoende kontrollant. Tidsschema för detta samt ytterligare information finns anslaget vid postlådorna.

Var hemma, lämna nyckel till grannar eller ställ ytterdörren i serviceläge (kl.10-läge)!

Garagestädning

Den årliga städningen av garaget blir tisdag 28 maj. För att rengöring ska bli fullständig måste samtliga bilar vara ute kl. 8-16. Under betongarbetena tidigare i vår fungerade det mycket bra - stort tack - och de som jobbade med det blev färdiga tidigare än beräknat.