Brf Lund Väster 3 | 769623-4579
3 jun 2019

Information från styrelsen - juni 2019

Av Andreas Simonsson | 2019-06-03 07:58

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) - filter 2021

I samband med kontrollen genomfördes åtgärdades upptäckta fel och alla lägenheter, utom två, är godkända. I de två kvarvarande ska JM åtgärda genom att installera saknade ventiler. Ett stort tack till alla för gott samarbete i samband med att ventilationskontrollen utfördes.

Filter

Styrelsen har beslutat att föreningen gemensamt köper in filter och tillhandahåller dessa till lägenheterna med ett intervall på två år framöver, nästa gång blir 2021. Önskar lägenhetsinnehavaren byta filter oftare än vartannat år svarar den själv för inköp av filter.

Elprisjustering 1 juli 2019

Elpriset kommer justeras från och med 1 juli 2019 och det nya priset blir 1,48 kr/kWh (tidigare 1,45 kr/kWh). Justeringen sker för att en skattehöjning genomfördes den 1 januari i år med 1,6 öre plus moms.

Garagestädning

Den årliga städningen av garaget är nu genomförd. Härligt med rent garage. Tack alla för ett gott samarbete med flytt av bilar.

Trevlig sommar

Styrelsen önskar er alla en härlig sommar!

15 maj 2019

Information från styrelsen - maj 2019

Av Andreas Simonsson | 2019-05-15 07:15

Föreningsstämma 2019

Det var en ovanligt välbesökt stämma i år. Trevligt! Många frågor ställdes kring de båda "gröna förslag" som behandlades och stämman beslöt enhälligt att vi ska gå vidare med både en solcellsanläggning på taket och laddstolpar i garaget.

Vi välkomnar också två nya styrelsemedlemmar (Veronica Fritz och Andreas Simonsson). Ett stort tack till Eva Ebbesson Dehlin och Megan Grindley för ert arbete när ni nu lämnar styrelsen. Och undrar du vilka övriga styrelseledamöter är? Ta då en titt på vår webbplats www.brflundaster3.se och klicka på Kontakt -> Styrelse och revisorer så hittar du oss.

Sommar, sol, blombevattning och grillning - hänsyn!

En återkommande punkt så här års: ta alltid hänsyn till era grannar. Flitig blombevattning på balkongerna kanske inte alltid uppskattas av de på våningarna under. Doft och os från grillning sprider sig så även här är det hänsyn som gäller.

Ytterligare ett önskemål från skönhetsrådet: Gör inte balkong och uterum till förråd eller ett ständigt torkrum för tvätten.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Under perioden måndag 20 maj till torsdag 23 maj kommer en oberoende kontrollant. Tidsschema för detta samt ytterligare information finns anslaget vid postlådorna.

Var hemma, lämna nyckel till grannar eller ställ ytterdörren i serviceläge (kl.10-läge)!

Garagestädning

Den årliga städningen av garaget blir tisdag 28 maj. För att rengöring ska bli fullständig måste samtliga bilar vara ute kl. 8-16. Under betongarbetena tidigare i vår fungerade det mycket bra - stort tack - och de som jobbade med det blev färdiga tidigare än beräknat.

Besöksräknare

90 besökare sedan 2019-05-29

Arkivet
Kalender
  • Styrelsemöte Brf
    2019-08-20 18:00