Brf Lund Väster 3 | 769623-4579

Styrelse och revisorer

Styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer fr.o.m. 2019-05-09 intill dess nästa ordinarie stämma hållits:

Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Bernt Persson
Vice ordförande Henrik Ekelin
Sekreterare Inga Andersson
Ledamot Lasse Wahlgren Kontaktperson garage
Ledamot Eva Svensson
Suppleant Andreas Simonsson
Suppleant Michael Crona
Suppleant Veronica Fritz
Bernt Persson
Befattning Ordförande
Ansvarsområde
Henrik Ekelin
Befattning Vice ordförande
Ansvarsområde
Inga Andersson
Befattning Sekreterare
Ansvarsområde
Lasse Wahlgren
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Kontaktperson garage
Eva Svensson
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Andreas Simonsson
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Michael Crona
Befattning Suppleant
Ansvarsområde
Veronica Fritz
Befattning Suppleant
Ansvarsområde

E-post till styrelsen, samtliga ledamöter och suppleanter - info@brflundvaster3.se.
Vi ber dig primärt kontakta styrelsen (info@brflundvaster3.se) snarare än enskilda styrelsemedlemmar direkt.

För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Valberedning:

Camilia Qvist, Grisslevägen 14, sammankallande
Anders Ebbesson, Grisslevägen 12 
Katarina Delleskog, Grisslevägen 10
Magnus Wetterberg, Grisslevägen 8

Föreningens revisorer:

Liselotte Herrlander
Herrlander Revision AB
Södra Förstadsgatan 40A
211 43 Malmö

Tfn: 040-630 26 31
Mobil: 0709-11 71 01
E-post: liselotte.herrlander@hrab.net