Brf Sätra Äng | 716418-6442
5 jan 2016

Högtrycksspolning av avloppen

2016-01-05 09:00

Rena Avlopp AB kommer att under januari högtrycksspola avloppen. Arbetet kommer att börja den 11/1 2016 och beräknas ta c:a 3 veckor.

Lägenheterna måste vara tillgängliga under denna tid enligt schema som kommer att fastställas senare (finns anslaget i portarna).

Om du inte är hemma ombedes du att lämna nyckel till din lägenhet på en bricka som kommer i din brevlåda. Nyckeln läggs sen i brevlådan Ugglebacken 1, panncentralen. Nyckel återlämnas i din brevlåda när arbetet är slutfört.