Brf Sätra Äng | 716418-6442

Vanliga frågor

Portsystemet

Använd sökpilarna tills ni hittar rätt namn och då trycker ni på ringknappen. När samtalet kopplats fram så kan den som svarar via sin telefon trycka på knapp 5 och då ska porten låsas upp. För mer information läs "Portsystem och informationstavlor".

Hur rensar jag vattenlås och golvbrunn?

På förekommen anledning uppmanar vi alla att regelbundet rensa golvbrunn och vattenlås i kök, badrum och toalett. Med en enkel åtgärd kan ni undvika översvämningar i badrum och kök. Vi har instruktioner för hur detta kan göras om så önskas. Det är bostadsinnehavaren som ansvarar för att vattenlås och golvbrunn rensas med jämna mellanrum. Läs mer om hur här "Så rengör du vattenlåset" och "Rengör vattenlåset ofta".

Hur skall jag veta hur jag sorterar soporna?

Läs anslagen och använd INTE soprummen för grovsopor. Vi kommer att faktura de som inte följer anvisningar och regler.

Glasrutan har gått sönder på utsidan? Vad gör jag?

BRF innehavaren ansvarar för glaset, både utsidan och insidan. HSB debiterar BRF innehavaren för arbete utfört.

Ring felanmälan eller glasmästare om du själv vill ta hand om detta.

Finns det lediga parkeringsplatser?

För aktuell information om lediga parkeringsplatser och köer vänligen kontakta HSB på kundcenter61@hsb.se eller 010 442 50 00. Det finns köer till speciella platser eller områden.Maila gärna ert intresse och för att ställa er i kö till 
 Ni som inte har någon p-plats har förtur.

Byten mellan boende är inte tillåten, all administration sköts av HSB.

 

Varför blir vattnet kallt ibland?

Ibland stannar pannorna och måste då startas om. Ring felanmälan så kontaktar de styrelsen som sedan kan starta om pannorna. Naturligtvis arbetar styrelsen med en del förebyggande installationer och servicekontrakt för att förhindra driftstopp.

Elmätning

Vänligen kontakta fastighetsskötaren för hjälp med avläsninga av elmätare.

Huvudsäkring

Då maskiner överbelastar elnätet, tex vid renovering, och huvudsäkringen går så kan delar av eller hela din lägenhet vara utan el. Vänligen kontakta fastighetsskötaren för hjälp med att byta huvudsäkring.

Hur gör jag för att hyra föreningslokalen?

Boende i bostadsrättsföreningen Sätra Äng har förtur framför boende på andra områden. Hyran är 500:- och betalas på nästa ordinarie avgiftsavi. Hyran är 2000:- för boenden på andra områden. Vid avbokning måste detta ske minst en (1) vecka innan bokad dag. Lokalen hyrs från klockan 10.00 till klockan 22.00 då lokalen förväntas vara utrymd. Vänligen läs mer i "Hyreskontrakt för föreningslokalen". Kontakta styrelsen styrelsen@brfsatraang.se för mer information eller för bokning.

 

Jag har tappat min gamla tagg, kan jag få en ny.

Visst, anmäl detta till felanmälan. Viktigt är också att tala om vilken tagg (färg eller nummer) som har förkommit så att vi kan spärra den.

Kostnaden för en ny är 250 kr och faktureras av HSB.

Vi har ohyra i vår lägenhet, vad skall vi göra?

Ring felanmälan. Anticimex hjälper oss att bli av med dessa ”objudna gäster”.

Vi vill installera en säkerhetsdörr, vilken färg skall den ha?

Färgen skall vara som dina grannar har på sin dörr. Se dock till att dörren har brandklass F60 – 60 minuter brandsäker.

Vem tillhör modemet som skall finnas i lägenheten?

I grundutbudet ingår 10 Mb. Högre hastighet kan beställas via Telia.

Modemet (Vood  IP Residential Gateways 322, 342.) som finns i lägenheten tillhör lägenheten och lämnas kvar efter flytt.

Om man önskar trådlöst nätverk i lägenheten skall man skaffa en router för detta ändamål. Finns i de flesta databutiker till ett rimligt pris.

Vilka TV kanaler har jag och hur kan jag få flera?

Vi har analog TV med upp till 16 kanaler. Fler kan beställas från leverantören, men detta ingår inte i avgiften.

Jag har tappat min avgifts/hyresavi, hur får jag en ny?

Du kan via HSB Portalen, www.hsbportalen.se , skriva ner eller ladda ner dina OCR siffror som står på din hyres/avgiftsavi. Med detta nummer kan man betala.

Vem bestlutar om avgiftshöjning.

Under budgetarbetet som pågår under hösten tas efter noggrann genomgång av framtida projekt, kostnader och investeringar beslut om eventuell avgiftshöjning. Generellt bör man som bostadsrättsförening genomföra höjningar motsvarande inflationen.

Det är inte städat i tvättstugan – vad skall jag göra?

Självklart skall du städa efter dig även om det inte är Du som ”stökat” ner. Det går att spåra den som tvättade innan dig om man loggar in i tvättstugan på ett korrekt sätt. Styrelsen kan, om man får vetskap om detta, påpeka för den boende som inte städat. 

Om Kabel-TV inte fungerar…

Om en bostadsrättsägare har ett problem med mottagning av analoga TV-kanaler, dvs de egna kablarna i lägenheten. Då det analoga nätet är utköpt från Telia är det BRFs ansvar för denna anläggning. Dessa felanmälningar ska då tas med Thord i styrelsen som kontaktar Antenn & Satellit för kontroll av ledningar som är förlagda mellan förstärkare och aktuell lägenhet.
Det digitala TV-utbudet hanteras gentemot Telia direkt av respektive bostadsrättsägare. Då fiber är draget till samtliga lägenheter kan kompletteringar göras hos Telia för att få tillgång till digital-TV, IP-telefoni och snabbare bredband. Se även föreningens hemsida om detta.

Kan man inte få ta del av styrelseprotokollen?

Dessa kan inte offentliggöras då det i styrelsen uppdrag kan ingå information om enstaka medlemmar eller andra förhållanden som inte är lämpliga att publicera offentligt. Däremot kan vi mycket väl sätta samman information om vad som har behandlats i generella termer och publicera detta via webben och eller som infobrev.

Hur bli jag av med mitt gamla kylskåp?

Om du vill att kommunen hämtar din kyl och frys kan du beställa hämtning hos kommunens kundtjänst på Sita (08-519 333 00). Kostnaden för bortforsling är 145 kr per hämtning samt 135 kr per kubik.

Du kan även kostnadsfritt lämna kyl och frys till återvinningscentralen (Hagby) eller till kommunens rullande miljöstation Farliga Avfallsbilen. Schema för var och när miljöstationen kommer finns på webben www.danderyd.se/farligagrovis

Vilken färg skall min markis ha?

Du får ha valfri färg, dock ska den passa in, kontakta styrelsen.

Jag tror att mina element behöver luftas, skall jag göra det själv?

Om ni inte klarar att lufta elementen själva, var god kontakta felanmälan.

Det verkar som om det har blivit dubbelbokat i tvättstugan?

När man skall påbörja sitt tvättpass är det viktigt att man ”loggar” in till tvättstugan med sin tagg. Om inte detta görs vet inte systemet om att tvättpass har påbörjats och tiden frigörs efter 30 minuter så att någon annan ka ta passet. Gör detta även om dörren skulle vara öppen.

Om jag behöver planskiss över min lägenhet. Kan föreningen ordna det?

Varken vi inom föreningen eller HSB har planskisser utan de finns på Stadsbyggnadskontoret, Danderyds kommun. Tel 08 568 910 00.

Senast uppdaterad 2017-12-04.