Brf Sätra Äng | 716418-6442

Brf Sätra Ängar

Sätra Ängar är ett stort område som utgör det sista av Danderyd mot Sollentuna kommun. En del av området ägs av kyrkan där prästbostad och den lilla kyrkan finns.

Området kring prästgården har en lång historia. Gården finns omnämnd redan på 1400-talet. Nuvarande bebyggelse är relativt modern, även om det finns ett uthus som är i orginal. Prästgården uppfördes i dess nuvarande form 1970. Därefter moderniserades och byggdes gården om under 2001. Dess placering och ett av uthusen som ligger som flygel är dock mycket gammal.

Ängarna används idag inte i ett aktivt jordbruk även om de klipps av en lokal bonde som tar gräset och använder som foder. Under sommardagarna ser man ofta luftballonger som antingen startar eller landar där beroende på hur vinden blåser.

Ängarna består av en övre del där det oftast finns fotbollsmål och ibland en besökande cirkus. Den nedre delen har en badplats med sandstrand och stort utrymme för picknick och lek.