Brf Sätra Äng | 716418-6442

Styrelsen

För kontakt med styrelsen ber vi dig att alltid primärt kontakta styrelsen@brfsatraang.se snarare än att kontakta enskilda styrelsemedlemmar direkt. För information om hur du felanmäler, se "Felanmälan" i menyn. Felanmäl alltid via telefon till jouren vid brådskande fel, exempelvis läckande vatten.

Styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2017-2018 är följande:

Eva Rosén Ordförande
Mats Holmgren Ekonomi
Mats Fredholm Vice Ordförande
Johan Haasum Ordinarie ledamot - Projekt
Joakim Tallbrink Suppleant Fastighet
Erik Hsieh Ordinarie Sekreterare
Anna Karin Björk Suppleant Brandskydd, utemiljö
Theresa Ryberg Suppleant Information/WEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-06-20.