Brf Sätra Äng | 716418-6442

Trivselregler

För allas trivsel och säkerhet skall föreningens medlemmar samt hyresgäster iakttaga följande punkter:

 • Informera dina grannar om och när du skall ha utföra ombyggnadsarbeten mm.  Undvik störningar mellan 22.00-07.00 på vardagar samt mellan 22.00-10.00 lördagar och söndagar.
   
    

 • Balkonglådor och parabolantenner skall placeras på balkongens insida eller på tillhörande altan.
   

 • Sopor måste sorteras i anvisade behållare. Grovsopor skall alltid läggas i den separata containern bakom panncentralen på Ugglebacken. Byggsopor såsom badkar, skåpsinredning, golv, sanitetsporslin mm måste lägenhetsinnehavaren själv transportera bort. 

 • Mattor och andra föremål skall ej placeras utanför lägenhetens ytterdörr, i trapphuset, i entrén, i cykelrummet, i källar- och förrådsgångar med tanke på utrymning vid tex brand.
   

 • Ytterporten skall vara stängd och dörrar till fastighetens allmänna utrymmen skall dessutom vara låsta.
   

 • Barn skall inte tillåtas leka i fastighetens allmänna utrymmen (ex. hissar). 
   

 • Reparationsarbeten och användning av eldfarliga vätskor får ej förekomma i källar- och cykelutrymmen.
   

 • Parkering är förbjudet på innegården och endast tillåten på anvisad parkeringsplats.

   

  Du kan även läsa mer om vår förening i vårt Informationsblad.