Brf Sätra Äng | 716418-6442

Web och mobilbokningen av tvättstugorna

Fyll i kontaktformuläret nedan för att få din login som krävs första gången du loggar in, så returnerar styrelsen lösenord och användarnamn.

Länken till bokningen finns i huvudmenyn till höger "Tvättstugebokning".

Lathundar:

Senast uppdaterad 2015-10-21.

Tvättstugebokning - Förfrågan om login

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.