Brf Essinge Terrass | 769613-0132

Information till medlemmar

Utträdande medlem

Nedan är en sammanställning av information som som det kan vara bra att du som utträdande medlem är medveten om och kan informera köparen om inför en överlåtelse:

 • Om du hyr en parkeringsplats i Luxgaraget måste denna återlämnas till föreningen vid utträde så den kan tilldelas enligt kölista. Det är inte möjligt att överlåta sin parkeringsplats i samband med överlåtelse av bostadsrätt.
 • Kontakta ComHem angående ditt abonnemang av digital-tv och din digitalbox för att ta reda på om digitalboxen ska returneras. Om du väljer att skrota digitalboxen kan den slängas som elektronikavfall i soprummet.
 • Kontakta Telenor angående ditt abonnemang av bredband och din router för att ta reda på om routern ska returneras. Om du väljer att skrota routern kan den slängas som elektronikavfall i soprummet. Observera att du kan överlåta ditt abonnemang till den nya medlemmen, så slipper den nya medlemmen betala startavgift vid nytecknande av avtal. Kontakta Telenor för mer information på tel 020-222 222.
 • Medlemmar ansvarar för bostadspärmen i sin respektive lägenhet. Bostadspärmen bör därför lämnas kvar i lägenheten eller eller överlämnas till den nya medlemmen i samband med tillträdet.
 • Har du hyrt gästlägenheten nyligen? Tänk på att detta debiteras i efterhand på avi för månadskostnaden och därför behöver regleras med den nya medlemmen.
 • Grovsoprum får inte användas för att bli av med skrymmande föremål eller stora möbler såsom sängar, madrasser, fåtöljer, bokhyllor, bord eller byråer. Vare sig i samband med utflyttning eller vid andra tillfällen. Hantering av sådana sopor måste respektive medlem själv stå för.
 • Om du förvarar barnvagn, cykel eller andra föremål i föreningens
  gemensamma utrymmen, kom ihåg att ta med dig dessa vid utflyttning.
 • Överlåtelseavgift och eventuell pantsättningsavgift debiteras den nya medlemmen i efterskott enligt föreningens stadgar 7 §.
 • Ändring av telefonnummer till porttelefonen ska göras till föreningens fastighetsförvaltare Nabo. Kontakta Nabo på tel 010-288 00 26, per mejl till felanmalan@nabo.se eller via hemsidan www.nabo.se.
 • Inloggning till denna hemsida är personlig. Utträdande medlem kommer inte längre kunna logga in på sitt konto efter den nya medlemmens tillträde.

Ny medlem

Nedan är en sammanställning av information som som det kan vara bra att du som blivande medlem i vår förening är medveten om och kan diskutera med säljaren inför överlåtelsen:

 • Inloggning till denna hemsida är personlig. Nya medlemmar kan skapa ett konto till hemsidan i samband med tillträdet.
 • Styrelsen kontaktar föreningens fastighetsförvaltare Nabo i samband med ansökan om medlemskap för att se till att namn vid entré och dörr samt på postboxen ändras i samband med tillträdet. Nabo besöker dock bara våra hus en gång i veckan, så nya medlemmar kan behöva sätta upp sitt namn på postboxen tillfälligt i några dagar.
 • Anmälan av nytt telefonnummer till porttelefonen ska göras till Nabo i samband med tillträdet. Du kontaktar Nabo på tel 010-288 00 26, per mejl till felanmalan@nabo.se eller via hemsidan www.nabo.se.
 • Om du vill ställa dig i kö för att hyra en parkeringsplats i Luxgaraget loggar du in med Bank-ID på AdEx system Smartpark som nås via webbsidan smartpark.adex.se. Det är inte möjligt att ta över en parkeringsplats i samband med överlåtelse av bostadsrätt.
 • Kontakta ComHem för att beställa abonnemang av digital-tv och digitalbox. Tjänsten TV Bas är inkluderad i månadsavgiften.
 • Kontakta Telenor för att beställa abonnemang av bredband och eventuell router. Bredband via fiber 250/100 är inkluderad i månadsavgiften. Observera att nya medlemmar debiteras en startavgift på 495 kr. För att slippa startavgift kan den utträdande medlemmen istället överlåta sitt abonnemang till dig.
 • Kontakta valfri elleverantör för att teckna elavtal. Be den utträdande medlemmen om behövlig information såsom anläggnings-ID.
 • Överlåtelseavgift och eventuell pantsättningsavgift debiteras nya medlemmar i efterskott enligt föreningens stadgar 7 §.
 • Den utträdande medlemmen ansvarar för bostadspärmen i sin lägenhet och ska se till att denna lämnas över till den nya medlemmen i samband med överlåtelse. Styrelsen har inga kopior på bostadspärmarna för respektive lägenhet, men gemensam information finns tillgänglig på denna hemsida.
 • Grovsoprum finns tillgängligt för att kasta större avfall såsom flyttlådor. Observera dock att du inte får kasta skrymmande föremål, stora möbler, miljöfarligt avfall i grovsoprummet o dyl. i grovsoprummet.
Senast uppdaterad 2019-11-02.