Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
2 nov 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

2019-11-02 00:00

Resultat av OVK-besiktning
OVK-besiktningen genomfördes som planerat i slutet av augusti. Vi fick tre anmärkningar som måste åtgärdas senast sex månader efter besiktningsdatumet för att få ett godkänt protokoll som sedan kan skickas till Stadsbyggnadskontoret. Utöver anmärkningarna finns ett antal fläktar som behöver rengöras för att uppnå en så god effekt som möjligt. De som är berörda har fått information om detta.

Cykelparkering
Föreningen har köpt in nya cykelställ till gården med möjlighet att låsa fast cykeln med ett godkänt bygellås. Ett av de gamla cykelställen har flyttats till baksidan att ha som alternativ när det blir fullt på framsidan under sommarmånaderna. Vill du ha cykeln inomhus ska den parkeras i cykelförrådet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i korridorerna på källarplanet eftersom de blockerar utrymningsvägarna i händelse av brand.

Grinden
Grindens vara eller inte vara, nuvarande lås med nyckel eller annat alternativ, har diskuterats i olika forum, så även i styrelsen. Av kostnadsskäl har styrelsen valt att inte ändra nuvarande lösning med nyckel för tillfället. En lösning med kod skulle tex innebära att ström måste dras fram till grinden.
I sommar har tyvärr flera cyklar stulits på gården och det är inte för osannolikt att cyklarna tagits ut genom en olåst grind. Vi har också konstaterat att vår gård används som genväg till och från tunnelbanan av många som bor i andra hus i området när grinden är öppen. Tacksam om ni som använder grinden stänger den efter er.

Vindsförråden
Styrelsen har det senaste året inventerat och städat ur förråd på vinden som inte används. För den som behöver ett extra förråd finns nu möjlighet att hyra ett för 150-300 kronor/månad, beroende på storlek. Kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad.

Tingsrättens dom
Som meddelades i juni-nyhetsbrevet har föreningen blivit stämd av en andrahandshyresgäst i fastigheten. Personen har bott i fastigheten sedan slutet på 1990-talet och menar att det fortsatt föreligger ett hyresförhållande mellan hen och föreningen efter det att fastigheten ombildades. Föreningens anser att de dokument som finns styrker att lägenheten har upplåtits som bostadsrätt på ett korrekt sätt och att lägenheten därefter hyrts ut i andra hand, något som den boende också borde känt till. Tingsrätten dömde den 23 oktober till föreningens fördel och ogillade käromålet. Domen vinner laga kraft i mitten av november om inget överklagande sker.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet till och med 30 september följer i stort sett budgeten för 2019 och visar ett överskott på ca 100 tkr. I resultatet ingår kostnader för jurist kopplade till ovan nämnda tvist.

Städdag 10 november
Som meddelats i separat utskick har vi städdag den 10 november. Samling sker på parkeringen kl. 10:00 för att fördela arbetsuppgifter och vi avslutar med att äta något gott tillsammans. Maila till inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se senast 6 november så vi vet hur många som kommer.

En container ställs upp på morgonen fredagen den 8 november. Vi ber därför er som har de tre innersta parkeringsplatserna att flytta bilarna senast torsdag kväll så att containern får plats. På söndagen behöver alla bilar flyttas från parkeringen senast kl. 10.00.

För att identifiera cyklar, både på gården och i cykelförrådet, som inte används ska alla cyklar märkas med namn och lägenhetsnummer (det tresiffriga numret). Gul tejp och penna finns i cykelförrådet, koden är densamma som till portarna. De cyklar som inte är märkta tas bort på städdagen. Har du en cykel som är fastlåst i cykelstället behöver du låsa upp den till
kl. 10.00 på städdagen så vi kan kratta löv och göra fint på parkeringen.

Från kl. 13.00 är det fritt fram för alla medlemmar och hyresgäster att slänga skräp i containern tills den blir full (upp till kanten).

Om du inte kan delta på städdagen, kontakta Pia eller Elisa i styrelsen inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se för att få en uppgift att göra vid annan tidpunkt.

//Styrelsen