Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
15 apr 2020

Nyhetsbrev April 2020

2020-04-15 00:00

Årsstämman 27 maj

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till föreningsstämma minst en gång om året. En ordinarie föreningsstämma ska avhandla vissa frågor, bland annat ska föreningens årsredovisning läggas fram och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas. På grund av den rådande Coronapandemin har styrelsen diskuterat alternativa möjligheter att genomföra stämman men valt att kalla till ett fysiskt möte den 27 maj, beaktande de regler som idag gäller för allmänna sammankomster med max 50 deltagare. Separat kallelse och information skickas ut i dagarna och det är extra viktigt i år att meddela om du kommer på stämman så att vi kan anpassa lokal till antalet deltagare.

Ekonomi

Årsredovisningen för 2019 skickas ut till samtliga medlemmar inför stämman. Det ekonomiska utfallet för 2019 har gått som planerat och föreningen visar ett positivt resultat på 139 tkr och kassan ökade med 900 tkr. Ett positivt kassaflöde är viktigt för att finansiera underhåll av fastigheten och på sikt amortera föreningens lån.

Ett av lånen på 9561 tkr förfaller den 20 maj 2020 och styrelsen har begärt in offert från tre olika banker. Det finns goda förhoppningar att sänka räntekostnaderna i och med omläggning av lånet. Föreningens totala låneskuld är 16.561 tkr.

Vindsförråd

För den som önskar finns fortfarande extra vindsförråd att hyra. Kostnaden är

150-300 kronor/månad, beroende på storlek. Kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad.

Cykelparkering

Cykelsäsongen är här och antalet cyklar på gården ökar, vilket är roligt! Styrelsen har köpt in ytterligare cykelställ med byglar, av samma modell som införskaffades förra året, där cykeln kan låsas fast med godkända lås. Cykelparkering finns även på baksidan av fastigheten eller i cykelrummet i källaren. Mopeder eller andra motorfordon får endast parkeras på anvisade parkeringsplatser på gården. För närvarande finns en ledig plats att hyra för 350 kr/månad.

Sortering av matavfall

Sedan i vintras är vi igång med sortering av matavfall. Det har fungerat väl så här långt och varit mycket uppskattat av er medlemmar. Det finns ett lager av avfallspåsar i källaren, kontakta styrelsen när du behöver nya.

Hemsidan

Mycket av den information du som medlem kan tänkas behöva finns på föreningens hemsida https://www.brftorget.se/fredh...  Ta gärna en titt där och kom med förslag till styrelsen om det är någon information du saknar.

Kalender
  • Städdag
    2021-05-09 10:00
  • Årsstämma 2021
    2021-05-26 19:00