Brf Henriksdalshöjden | 769606-9660

Välkommen till Brf Henriksdalshöjden!

Brf Henriksdalshöjden ligger i Nacka Kommun på Henriksdalsberget som gränsar mot Stockholm. Henriksdalsberget ligger 57 meter ovanför havsytan. Tillsammans med bergets läge vid Stockholms inlopp utgjorde detta en naturlig plats för den fornborg som låg på bergets södra sida under vikingatiden.
Berget har fått sitt namn efter rådmannen Hindric Spak, som kring år 1750 var inspektor på Danvikens hospital. Han ägde även en gård i området.

Bostadshusen uppfördes mellan åren 1964 och 1970 med Bostads AB Nacka-Stockholm som byggherre. Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén ritade de tre husen i guldockra kring en öppen och bilfri gård, till motsats från innerstadens ofta ”hemliga”, låsta gårdar som ofta förekommer.

Brf Henriksdalshöjden är en av tre bostadsrättsföreningar på Henriksdalsberget.

6 aug 2018

Problem med webb-bokningen

Av Andreas Olsson | 2018-08-06 13:34

Det går förnärvarande ej att boka tvättstugorna via App eller Webbläsare pga driftstörningar hos vår leverantör av tjänsten.

Behöver ni boka tvättstuga får ni tillsvidare använda terminalen i port 49.