Nybodahöjden 1 | 769602-0739
28 aug 2015

Höstinfo till alla medlemmar

Av Marina Krig | 2015-08-28 13:04

Trots att sommaren snart är över har vi långa, varma kvällar på Nybodahöjden. Vi i styrelsen rivstartade i veckan med det första mötet. Om du vill träffa oss kan du titta i kalendern här på hemsidan för att se de inplanerade datumen för styrelsemöten.

Allmänt infomöte för gamla och nya medlemmar ihop med Höststäddag lördag den 26/9 10-12
Vi har under året fått en del nya medlemmar till föreningen och vi tycker att det är dags att påminna och hjälpa alla att sköta sina lägenheter på bästa sätt. Därför vill vi ha ett infomöte där vi pratar om hur ventilation och golvvärme fungerar och hur man ska hantera den som medlem.

Vi vill också öppna upp för andra frågor som kan finnas som rör skötsel och ansvar av lägenheterna. Har du en fråga som du tycker vi borde ta upp på detta möte, mejla styrelsen!

Lördag 26/9, kl 10.00-12.00. 

Vi träffas på gräsmattan framför Hus 2 och vid dåligt väder i styrelserummet bakom hus 2. Vi börjar med infomötet, fortsätter med städning och avslutar med fika/korvgrillning.

Komposter, träd och buskar
Vår förening har inte någon/några platser för kompost från växtdelar eller kvistar/grenar. Vi hänvisar till Östberga återvinningscentral. Finns det ett behov av iordningställd kompostplats, hör av er till styrelsen så att vi får en uppfattning om behovet!

Under våren tog styrelsen beslutet att ta över ansvaret för beskärning av de träd som står på vår mark (framför våra tre respektive hus). I dagarna håller träden på att beskäras och vi hoppas att vi ska få ett enhetligt utseende och en beskärning som är bra för träden.

På en del håll växer buskar framför husen lite väl vilt. I ordningsreglerna finns uttryckt att vi strävar efter att bevara områdets karaktär och hålla efter. På höststäddagen kommer vi att klippa dessa.

Fiberinstallation
Det har varit ett drygt arbete det här året att få till och slutföra fiberinstallation i vår förening. Vi kan nu informera om att allt planeras vara klart till början av december.

Det är Telia som utför installationen av öppen fiber. Gå in och läs på oppenfiber.se!

Den 20/11förväntas fiberframdragning till alla lägenheter vara klart. Därefter ska installation och inkoppling av uttag i varje lägenhet utföras.Vi tror att under första veckan i december ska varje lägenhet kunna nyttja fibern. Då får alla lägenheter Telias TV-paket Start (kostnaden för detta ingår i månadsavgiften, precis som idag). Enskild medlem kan nu nyttja sina beställda respektive tjänster via öppen fiber.

Vi kommer att ha ett infomöte under november där man ska kunna få svar på alla frågor och bli informerad om hur man ska agera om man vill ansluta sig till fiber. På mötet kommer personal från Telia att vara med. Vi återkommer med datum för Infomöte Fiber!

Får på Nybodahöjden
Jonny Lyrberg och Magnus Barthelsson på Nybodaringen 79 har sedan sommaren en liten flock får bredvid Hus 1. Fåren kommer att vara kvar till vintern och efter det tas inhägnaden bort. Alla är välkomna att titta på och klappa fåren! 

Jonny och Magnus har ju även sen tidigare höns. Om du vill kan du köpa ägg av Jonny och Magnus. Ring på 79:an och hör efter!

Djurens inhägnader och hus står på Stockholms stads mark och alla tillstånd från kommunen innehas naturligtvis av Jonny och Magnus. Har du frågor kring djuren eller inhägnaderna, tveka inte att prata med Jonny, Magnus eller mejla styrelsen.

Nybyggnationer nära oss
I backen nedanför Hus 1 förbereds bygge för fullt. Just nu är det markarbete med en del sprängningar och det kommer så småningom övergå i husbyggen. Vi bevakar om sprängningen påverkar sättningar eller sprickor genom ett uppsatt mätinstrument på baksidan av Hus 1. Hör av dig till styrelsen om du upptäcker någon skada eller annat som du tror har åsamkats av sprängningarna.

Liljanskolan håller på att byggas om till bostadsrätter som planeras vara inflyttningsklara till årsskiftet. Samfälligheten kommer att prata med den nya bostadsrättsföreningen om allmänna frågor som rör oss alla på Nybodahöjden. Vi vet att det är en del nya bostadsägare som strövar omkring fastigheten på baksidan av Hus 3 för att se hur arbetet fortskrider. Det är flera av de nya ägarna som redan idag bor på Nybodahöjden och som kommer flytta in i det nya huset.

Nybodahöjden finns på Facebook
Nyligen har en facebook-grupp startats som heter Vi på Nybodahöjden. Syftet med den är att alla som bor på Nybodahöjden ska kunna ha ett gemensamt forum. 
Gå in och kolla och be att få gå med i gruppen!

Vi på Nybodahöjden