Nybodahöjden 1 | 769602-0739
30 dec 2016

Information om brevlådor, sprängningar och OVK

Av Linda Norelius Moberg | 2016-12-30 11:13

Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut och styrelsen önskar god fortsättning!

På styrelsemötet i våras beslutade vi att byta ut brevlådorna mot låsbara brevlådor. Styrelsen har utrett möjliga alternativ för nya brevlådor under året och även varit i kontakt med arkitekten som ritat våra hus. Tyvärr så medger inte befintliga fästanordningar att låsbara brevlådor sätts upp, då de är för breda. Vi planerar istället att byta ut alla brevlådor mot likvärdiga nya (ej låsbara) under nästa år.

Sprängningarna som gjorts under året nedanför hus 1 är avslutade och efterbesiktning har gjorts i hus 1. För vissa lägenheter skiljer sig någon mindre spricka åt från besiktningen innan sprängningarna. Berörda lägenhetsinnehavare har fått ett protokoll utdelat i sin brevlåda, tillsammans med information om hur ni eventuellt går vidare om ni vill utreda om sprickan beror på sprängningarna och om ni kan få ersättning. Det är inte säkert att nya sprickor beror på sprängningarna och styrelsens erfarenhet visar att det kan vara svårt att få ersättning.

Vi har även genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) under året och åtgärdat de anmärkningar som hittades. Det mesta är klart, men VTS Ventilation AB behöver fortfarande komma in i vissa lägenheter för att avsluta det sista.

Vi vill även påminna om att ni kan skriva upp er för att få information från samfälligheten på http://www.nybodahojden.nu/

11 maj 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Av Michael Kazarnowicz | 2016-05-11 10:18

Härmed kallas till årsstämma i BRF Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 25 maj, 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar

Bifogade handlingar

Förslag till dagordning
Årsredovisning 
Revisionsberättelse
Inkomna motioner (4 st)

Förslag till budget kommer att skickas ut en vecka innan årsmötet.

Rösträtt

Vid föreningssstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa up en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Förfriskningar serveras under stämman.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

20 apr 2016

Inför städdagen på lördag

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-20 21:01

Lite uppdaterad information inför städdagen på lördag:

Vädret kommer att vara vackert enligt prognosen, och förutom att hjälpas åt med att städa gemensamma utrymmen så kommer vi ha lite samkväm efteråt.

Vi börjar klockan 10 och samlas utanför Styrelserummet (baksidan av Hus 2, vid Idaborgsvägen) och städar, därefter bjuder vi på korv och fika! Vi kommer också att dela ut filter. 

11 apr 2016

Kallelse för motioner till årsmöte samt vårstädning

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-11 18:31

Den 25 maj är det dags för årsstämma i föreningen. Om du har saker som du vill att vi tar upp så är det dags att lämna in en motion till oss i styrelsen. Vi vill ha din motion senast söndag 17 april. Du skickar in dina motioner till styrelsen@nybodahojden.se

Vi har också vårstädning lördag den 23 april. Vi samlas vid Styrelserummet i Hus 2 (det som rymmer Nybodaringen 2-34) och fixar gemensamt med allmänna utrymmen och gården. Det brukar vara ett bra tillfälle att träffa alla härliga grannar, och efter vårstädningen bjuder vi på fika.

Sist, men inte minst en påminnelse: vi har inget grovsoprum, och har du sopor som det inte finns behållare för så ska du inte bara ställa ner dem i soprummet och hoppas på att någon löser det. I hus nummer 2 har någon till exempel ställt ner burkar med målarfärg.  Det finns en återvinningsstation i Östberga dit man kan köra grovsopor. Det du kan slänga i våra soprum är: kartonger och pappersförpackningar, papper och tidningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, batterier, glödlampor (av både äldre typ, energilampor och LED-lampor), matavfall, plastförpackningar och brännbara hushållssopor.  Om du är osäker, fråga gärna någon av oss i styrelsen. Har du något du tror någon annan kan få användning för, använd gärna Facebookgruppen "Vi på Nybodahöjden" för att ge bort det istället för att lägga det i soprummen.

20 feb 2016

24-25/2 Ventilationskontroll i din lägenhet

Av Marina Krig | 2016-02-20 18:23

Alla har fått lapp i brevlådan om den OVK-besiktning som kommer utföras.
Personal från Hoist energy AB kommer utföra arbetet.

Datumen är:
Hus 2 och 3: 24/2 kl.07.30-15.30
Hus 1: 25/2 kl. 07.30-15.30

Lämna din märkta nyckel till Irene Rikkinen på nr 61, 070-950 38 70, om du ej har möjlighet att vara hemma. Nyckeln hämtas hos Irene efter utförd kontroll.

Om du inte lämnar nyckel eller inte är hemma angiven tid så att kontrollen inte kan utföras, kommer du bli debiterad för det extra arbete det innebär att kontrollera din lägenhet separat.

Vi är ålagda att kontrollera ventilationen i våra fastigheter så att inomhusklimatet är bra, det kallas för OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Vi har alla ett intresse av att få denna kontroll att löpa så snabbt och smidigt som möjligt och att vi har en bra ventilation i våra fastigheter.

Läs mer på lappen i din brevlåda eller kontakta vid frågor kl 07-16, Jonas Widlund, Hoist Energy, 08-522 224 44 eller Irene (telenr ovan).

/Styrelsen

19 feb 2016

Såhär gör du för att få igång fiberuppkopplingen

Av Marina Krig | 2016-02-19 16:48

Nu har alla lägenheter fått fiberuppkoppling och ungefär hälften har även fått den sista, viktiga, komponenten: tv-boxen.

Du som fått tv-boxen (den svarta lådan) inkopplad:
1. Nu ska du ta fram ditt lägenhetsnummer.
2. Ringa Telia kundtjänst (direktnummer till fiberfrågor) 020-240 250. Välj "support".
3. Telia tar fram och ger dig din aktivieringskod.
4. Koppla ihop tv:n med tv-boxen. Du blir uppmanad på skärmen att ange din aktiveringskod.

Du som inte fått tv-boxen inkopplad:
1. Gör upp tid och dag med Emilie på Dizos för att få tv-boxen inkopplad och signalen kollad. Du når henne via telefon eller sms: 070-643 01 66 eller via mejl: emilie@dizos.se
2. När det är gjort följer du stegen ovan!

Föreningen står för ett grund tv-utbud (Telia Start) och om du vill ha andra tjänster ur fibern (internet, telefon, annat tv-utbud) ska du skaffa det själv.

/Styrelsen

1 feb 2016

Nu startar fiberinstallationen i lägenheterna

Av Marina Krig | 2016-02-01 16:12

Under veckan kommer vår fiberinstallatör ElTel Networks att lämna infoblad i våra brevlådor.

Här är tidplanen:

Vecka 5,6 1-12/2 Hus 2 (mot Årstabergsvägen)

Vecka 6,7 8-19/2 Hus 3 ( i backen)

Vecka 7,8 15-26/2 Hus 1 ( mot Sjövikskajen)

ElTel kommer nu ta kontakt med varje medlem och göra upp tid inom ovan angivna tidsperioder.

För att de ska hinna och kunna jobba snabbt är det viktigt att du hjälper oss genom att rensa ytorna som vi behöver komma åt.

På Infobladet du får i brevlådan ser du var i lägenheten du behöver ta bort möbler och dylikt.

De kommer i möjligaste mån dra kablar i de befintliga rör som finns idag i lägenheterna.

De kommer sannolikt behöva bryta er befintliga telefonförbindelse som använder det fasta telefonnätet. Detta är återställt när de lämnar bostaden. Har ni larm via detta nät är det bra att anmäla detta till er larmleverantör.

Hälsningar Eltel Networks och styrelsen Nybodahöjden

19 jan 2016

Värme i din lägenhet - felsökning och såhär gör du!

Av Marina Krig | 2016-01-19 20:47

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen med värmeproblem nu när det är kallt ute. Vi har haft värmetekniker som tittat på de centrala värmecentralerna och konstaterat att de fungerar som de ska.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Här kommer en lathund för felsökning om du har problem med värmen:

1. Har du rätt ventilationsinsats isatt?

Öppna luckan till ventilationssystem som finns i ditt förrådsrum. Du har två insatser: en sommarinsats (med massa hål i, denna insats ger ingen värme) och en vinterinsats (med vertikala lameller som är en värmeväxlare). Du ska under vinterhalvåret följdaktligen ha vinterinsatsen isatt. 

Filtret som är löstagbart bör även det bytas/tvättas med jämna mellanrum. Vill du ha nytt filter, hör av dig till styrelsen eller kom förbi styrelserummet i samband med styrelsemöte(se datum på hemsidan).

2. Är pumpen rätt inställd?

Den svarta Grundfos pumpen ( som pumpar varmvattnet i golvvärmen) finns även den bakom lucka i förrådsrummet. De gula ljusindikatorerna ska lysa. Du kan öka genom att trycka på plus-knapp. På ovansidan av pumpen sitter en liten plastficka med en bruksanvisning som du kan läsa om du vill.

3. Är rören varma?

Känn på röret före och efter pumpen. Det ska vara varmt både före och efter. 

Är det inte det ska tekniker tillkallas: RT Driftservice, Hans Eric Rödjemyr, 
hans-eric@rtdriftservice.se08 – 735 44 40

Hör av dig till styrelsen om inget av ovan fungerar eller om du har andra problem som inte är beskrivna här.

Hälsningar
Styrelsen