Nybodahöjden 1 | 769602-0739
11 maj 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Av Michael Kazarnowicz | 2016-05-11 10:18

Härmed kallas till årsstämma i BRF Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 25 maj, 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar

Bifogade handlingar

Förslag till dagordning
Årsredovisning 
Revisionsberättelse
Inkomna motioner (4 st)

Förslag till budget kommer att skickas ut en vecka innan årsmötet.

Rösträtt

Vid föreningssstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa up en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Förfriskningar serveras under stämman.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!