Nybodahöjden 1 | 769602-0739
1 okt 2019

Värme- och varmvattenavbrott

Av Sofie Persson | 2019-10-01 20:47

Torsdagen 3/10 mellan 07.30 - 16.00 kommer styrsystemen i undercentralerna att bytas enligt underhållsplanen. Arbetet innebär ett avbrott i föreningens värme och varmvatten.