11 aug 2023

Extra föreningsstämma 6 september

2023-08-11 14:06

Tid: Onsdag 6 september kl 18.30
Plats: Föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Kallelse och förslag till dagordning skickas till medlemmar som e-post.

Välkomna!