23 feb 2023

Motionera till samfälligheten

2023-02-23 19:52

Nu är det dags att tycka till – nu har du en chans att påverka samfällighetens styrelsearbete för kommande verksamhetsår; 2023-24!

Men, du måste motionera "indirekt" genom oss!

Så här ligger det till: vi som är boende i bostadsrättsföreningen är endast indirekta medlemmar i samfälligheten.
Detta eftersom det är själva bostadsrättsföreningen som är medlem.
Det är sedan bostadsrättsföreningen genom styrelsen som har rätt att motionera till stämman.

Detta innebär att du som vill föra fram ett förslag, gör detta genom att motionera till styrelsen.
Vi i styrelsen tar sedan upp motionen, och beslutar om den ska gå vidare eller avslås.

Lämna din motion senast 24/3, detta för att vi ska hinna lämna den vidare till samfälligheten i tid.

Skicka den till styrelsen@nybodahojden.se

Du kan läsa mer om samfälligheten här.

Styrelsen