BRF Finnboda Port | 769611-2171
16 maj 2018

Stämmoprotokoll 2018

Av Bennet Remnås | 2018-05-16 16:18

Hej Alla !

Nu finns senaste stämmoprotokoll upplagt på hemsidan under

fliken föreningsarkiv.

13 maj 2018

Bygge av omkörningplatser längs Parkvägen

Av Bennet Remnås | 2018-05-13 09:36

På måndag den 14 maj påbörjas arbetet med att bygga tre omkörningsplatser, på vår sida av Finnboda Parkväg.

Byggnatinen kommer att pågå i ca 14 dagar och kommer att påverka framkomligheten avsevärt.

Omkörningsplatserna kommer att placeras vid de tre sophämtningsplatserna och ligga 1 meter in iparken, några träd

och buskar kommer att bli tvunget att tas bort men nya kommer att planteras.

23 jan 2018

Protokoll extrastämma 2017-12-11

Av Bennet Remnås | 2018-01-23 18:41
20 dec 2017

Varning inbrott i området

Av Bennet Remnås | 2017-12-20 15:01

Under vecka har det skett tre inbrott i området, varav ett i vår förening. Inbrotten

har skett genom fönster som har brutits upp.

Försök att ha lampor tända så att man får intrycket av att någon är hemma.

Styrelsen

8 maj 2017

Skrivelse till Nacka kommun

Av Bennet Remnås | 2017-05-08 10:59

Styrelsen skickade i mitten på april månad in ett svar på planarbetet angående

byggnation på Henriksdalsberget.

Navigation