BRF Finnboda Port | 769611-2171
14 maj 2019

Nya Östbergatunneln

Av Bennet Remnås | 2019-05-14 11:32

Stockholms Vatten och Avfall planerar att år 2022 påbörja byggandet

av en ny dagvattenledning mellan Hammarbybacken och Saltsjön.

Det kommer att sprängas en tunnel från Hammarbybacken som

skall mynna ut i saltsjön i Finnboda (vid snickarverkstaden).

Detta kommer att inverka på oss genom:

- Strandpromenaden kommer att delvis blockeras

-Sprängsten och slam kommer att borttransporteras med lastbil

-m.m.

Vill du ha ytterligare information gå in på (svoa.se/nyaostbergatunneln) 

16 maj 2018

Stämmoprotokoll 2018

Av Bennet Remnås | 2018-05-16 16:18

Hej Alla !

Nu finns senaste stämmoprotokoll upplagt på hemsidan under

fliken föreningsarkiv.

23 jan 2018

Protokoll extrastämma 2017-12-11

Av Bennet Remnås | 2018-01-23 18:41
20 dec 2017

Varning inbrott i området

Av Bennet Remnås | 2017-12-20 15:01

Under vecka har det skett tre inbrott i området, varav ett i vår förening. Inbrotten

har skett genom fönster som har brutits upp.

Försök att ha lampor tända så att man får intrycket av att någon är hemma.

Styrelsen

8 maj 2017

Skrivelse till Nacka kommun

Av Bennet Remnås | 2017-05-08 10:59

Styrelsen skickade i mitten på april månad in ett svar på planarbetet angående

byggnation på Henriksdalsberget.

Navigation
Arkivet
Kalender
  • Reserverad inför städdag
    2020-04-25 12:00
  • Städdag kl 10.00 - 13.00, utanför 10:ans port
    2020-04-26