BRF Finnboda Port | 769611-2171
18 apr 2021

Årsredovisning 2020

Av Mia Söderström | 2021-04-18 19:11

Nu ligger föreningens årsredovisning 2020 under Bokslut under flik Föreningsarkiv.

14 apr 2021

Inställd städdag och digital stämma

Av Mia Söderström | 2021-04-14 15:05

Städdag

Styrelsen har beslutat att även vårens städdag, planerad till den 25 april, ställs in på grund av den pågående pandemin.

Sopkärl och soprum kommer att rengöras i slutet av april. Till den 25 april har vi beställt en container som placeras nedanför trappan. I containern är det inte tillåtet att slänga el-avfall (allt med sladd eller batteri), ljuskällor, flytande vätskor, farligt avfall, däck.

På grund av pandemin har cyklarna i cykelrummen inte märkts upp, vilket vi tidigare gjort på städdagarna. Styrelsen kommer att göra detta under de närmaste veckorna och uppmanar er som har cyklar i cykelrummen att ta bort märkningen senast den 31 maj. Styrelsen kommer sedan att ställa undan de cyklar som fortfarande är märkta efter den 31 maj.

Föreningens årsstämma

Styrelsen beslutade den 8 mars att föreningens ordinarie årsstämma ska genomföras med elektronisk uppkoppling med möjlighet till poströstning. Detta också på grund av den pågående pandemin. Vi återkommer med information om hur den elektroniska uppkopplingen kommer att ske.

16 mar 2021

Årsstämman 2021 - digital med poströstning

Av Mia Söderström | 2021-03-16 11:12

Under våren 2020 beslutade riksdagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor. Lagändringen fortsätter att gälla under hela 2021.

Styrelsen i Finnboda Port beslutade vid styrelsemötet den 8 mars att hålla 2021 årsstämma digitalt med poströstning. 

Stämman är planerad till den 27 maj. 

15 mar 2021

Kodlås

Av Mia Söderström | 2021-03-15 15:35

Styrelsen har beslutat uppdatera kodlåsen vid entrédörrarna för att göra det möjligt att öppna porten via våra telefoner. Vi behöver därför samla in telefonnummer från alla medlemmar. I det senaste nyhetsbrevet (15 mars 2021) finns en talong att fylla i och lämna i styrelsens postlåda port 10 alternativt skicka ett meddelande via HSBbrfFinnbodaPort@gmail.com eller via hemsidan www.brftorget.se/finnbodaport.

Vi behöver veta telefonnummer, namn och lägenhetsnummer (finns på postlådan).

För eventuella frågor, kontakta Mia Söderström, 073 80 518 79, epost: mia.soderstrom@bredband.net.

Ytterligare information kommer när uppdateringen är klar.

15 mar 2021

Soprummen ej till för grovsopor

Av Mia Söderström | 2021-03-15 15:34

Vi påminner om att det endast är sopor som kan slängas i respektive kärl, som ska lämnas i soprummen. Det händer från tid till annan att det ställs in saker i soprummen som inte hör hemma där. För sådant finns möjlighet att lämna till den Mobila Kretsloppscentralen, som kommer till Finnboda söndagen den 21 mars, 29 augusti och 5 december. Den står vid ICA Nära mellan 13.30 – 14.30. Se vidare anslag i entréerna.

Styrelsen

Navigation
Kalender
 • Städdag - INSTÄLLD
  2021-04-25 10:00
 • Styrelsemöte
  2021-05-10 19:00
 • Årsstämma
  2021-05-27 18:30
 • Uthyrd
  2021-05-28 12:00