BRF Finnboda Port | 769611-2171
14 maj 2019

Nya Östbergatunneln

Av Bennet Remnås | 2019-05-14 11:32

Stockholms Vatten och Avfall planerar att år 2022 påbörja byggandet

av en ny dagvattenledning mellan Hammarbybacken och Saltsjön.

Det kommer att sprängas en tunnel från Hammarbybacken som

skall mynna ut i saltsjön i Finnboda (vid snickarverkstaden).

Detta kommer att inverka på oss genom:

- Strandpromenaden kommer att delvis blockeras

-Sprängsten och slam kommer att borttransporteras med lastbil

-m.m.

Vill du ha ytterligare information gå in på (svoa.se/nyaostbergatunneln) 

8 apr 2019

Bestämmelser ang laddsationer i garaget

Av Bennet Remnås | 2019-04-08 00:00

Bestämmelser är nu inlagd under rubriken bostadsrättsinfo A-Ö.

Brf styrelse

16 maj 2018

Stämmoprotokoll 2018

Av Bennet Remnås | 2018-05-16 16:18

Hej Alla !

Nu finns senaste stämmoprotokoll upplagt på hemsidan under

fliken föreningsarkiv.

23 jan 2018

Protokoll extrastämma 2017-12-11

Av Bennet Remnås | 2018-01-23 18:41
20 dec 2017

Varning inbrott i området

Av Bennet Remnås | 2017-12-20 15:01

Under vecka har det skett tre inbrott i området, varav ett i vår förening. Inbrotten

har skett genom fönster som har brutits upp.

Försök att ha lampor tända så att man får intrycket av att någon är hemma.

Styrelsen

Navigation
Arkivet
Kalender
 • Uthyrd
  2019-11-22 12:00
 • Uthyrd
  2019-12-13 12:00
 • Uthyrd
  2019-12-22 12:00
 • Uthyrd
  2019-12-26 12:00
 • Uthyrd
  2020-06-04 12:00