BRF Finnboda Port | 769611-2171
12 feb 2019

LÄMNA IN MOTIONER TILL STYRELSEN

Av Linda Mogensen | 2019-02-12 13:55
NU ÄR DET TID FÖR ATT LÄMNA IN MOTIONER TILL STYRELSEN
MOTIONER TILL ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA DEN 8 MAJ 2019 SKALL
ENLIGT VÅRA STADGAR VARA INLÄMNADE SENAST DEN SISTA
FEBRUARI 2019.

Information om motioner-förslag till utformning
Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga i
sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på.
Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Beskriv eventuella hinder eller
problem. Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas. Föreslå ett förslag till
beslut, för att lösa problemet. Lämna om möjligt förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet
samt eventuella alternativa lösningar.

7 jan 2019

Akut avstängning av vatten imorgon tisdag den 8 januari 2019!

Av Linda Mogensen | 2019-01-07 16:06

På grund av en avloppsläcka i Finnboda måste rörarbete utföras imorgon tisdag den 8 januari 2019. Detta innebär att vattnet i alla våra hus kommer att stängas av imorgon bitti! Inga avlopp kommer att fungera och bajamajor kommer att ställas ut i området! Vi i styrelsen har inte fått exakta tider för när avstängningen kommer starta eller avslutas!

3 dec 2018

Aktuell information från oss på Nacka vatten och avfall.

Av Linda Mogensen | 2018-12-03 11:16

Hej!

 

Här kommer aktuell information från Nacka vatten och avfall.

                                                                                                                

I början av december kommer den mobila miljöstationen att besöka olika platser i Nacka. Här kan hushållen lämna sitt farliga avfall – hjälp oss att sprida informationen!

 

Mobil miljöstation


Till den mobila miljöstationen är hushållen välkomna att lämna farligt avfall såsom kemikalier, målarfärg, ljuskällor, batterier och smått elavfall (upp till en mikrovågsugns storlek). Se bifogad turlistan på webben.   

 

Mobil kretsloppscentral

Nästa år kommer den mobila miljöstationen att utgå. Men du vet väl att vi har en mobil kretsloppscentral som också besöker olika platser runt om i kommunen? Den mobila kretsloppscentralen fortsätter även nästa år och till den kan hushållen, förutom farligt avfall, lämna smått grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil och kläder. För turlista och mer information om den mobila kretsloppscentralen, läs mer här.

 

Tillsammans bidrar vi till en hållbar framtid och bättre miljö!

 

10 okt 2018

Planteringsarbete på markytan mot Kvarnholmsvägen under perioden v. 43 - 45an mot Kvarnholmsvägen under perioden v. 43 - 45

Av Linda Mogensen | 2018-10-10 14:06

Under perioden vecka 43 – 45 kommer det att pågå gräv- och
planteringsarbeten på markytan mot Kvarnholmsvägen.

Eftersom det kommer att genomföras grävarbeten samt plantering
av häck är det inte tillåtet att vistas ute på området där arbete pågår
p.g.a. säkerhetsrisk. Så vi ber er att vara speciellt uppmärksamma på
att inga barn leker på området under den här perioden.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

9 okt 2018

Städdag den 14 oktober!

Av Linda Mogensen | 2018-10-09 14:40

Nu på söndag den 14 oktober är det städdag, vi samlas utanför port 10 kl 10:00!

Som vanligt bjuder vi på korvgrillning, kaffe och saft när vi börjar bli klara.

Varmt välkomna!

Navigation