BRF Finnboda Port | 769611-2171
28 mar 2020

Information från styrelsen

Av Mia Söderström | 2020-03-28 14:20

Vårens städdag ställs in

Med tanke på nuvarande omständigheter och risken för fortsatt spridning av coronaviruset, har styrelse beslutat ställa in vårens städdag som var planerad till den 26 april.

Rengöring av kärl och soprum kommer att utföras av extern entreprenör.

Årsstämman

Föreningens ordinarie årsstämma har varit planerad till den 13 maj. Med anledning av den situation som nu råder, har styrelsen beslutat skjuta upp stämman till senare i vår. Förhoppningen är att situationen lugnat ner sig något och att det är möjligt att hålla en stämma.

Årsstämma ska hållas senast 6 månader efter kalender årets utgång, vilket innebär senast 30 juni för vår bostadsrättsförening.

För frågor, kontakta någon i styrelsen.

Vänliga hälsningar från

Styrelsen

14 maj 2019

Nya Östbergatunneln

Av Bennet Remnås | 2019-05-14 11:32

Stockholms Vatten och Avfall planerar att år 2022 påbörja byggandet

av en ny dagvattenledning mellan Hammarbybacken och Saltsjön.

Det kommer att sprängas en tunnel från Hammarbybacken som

skall mynna ut i saltsjön i Finnboda (vid snickarverkstaden).

Detta kommer att inverka på oss genom:

- Strandpromenaden kommer att delvis blockeras

-Sprängsten och slam kommer att borttransporteras med lastbil

-m.m.

Vill du ha ytterligare information gå in på (svoa.se/nyaostbergatunneln) 

16 maj 2018

Stämmoprotokoll 2018

Av Bennet Remnås | 2018-05-16 16:18

Hej Alla !

Nu finns senaste stämmoprotokoll upplagt på hemsidan under

fliken föreningsarkiv.

23 jan 2018

Protokoll extrastämma 2017-12-11

Av Bennet Remnås | 2018-01-23 18:41
20 dec 2017

Varning inbrott i området

Av Bennet Remnås | 2017-12-20 15:01

Under vecka har det skett tre inbrott i området, varav ett i vår förening. Inbrotten

har skett genom fönster som har brutits upp.

Försök att ha lampor tända så att man får intrycket av att någon är hemma.

Styrelsen

Navigation
Arkivet
Kalender
 • Städdag kl 10.00 - 13.00, utanför 10:ans port - INSTÄLLD
  2020-04-26
 • Uthyrd
  2020-05-08 12:00
 • Uthyrd
  2020-05-15 12:00
 • Reserverad
  2020-10-01 08:00