6 aug 2022

Faktura från Telenor för ej inskickat modem ska inte betalas

Av Ylva Mattsson | 2022-08-06 09:30

Om du fått faktura från Telenor angående ej återskickad utrustning ska du inte betala den då vi fortsatt har avtal med Telenor. Fakturan har skickats ut felaktigt från Telonor. Kontakta Telenonor för att kreditering av fakturan.
Vi i styrelsen kan tyvärr inte göra det och beklagar Telenors agerande. 

31 maj 2022

Information Östbergatunneln

Av Mia Söderström | 2022-05-31 19:22

Se information från Stockholm Vatten och Avfall rörande Östbergatunneln.

2 maj 2022

Kommande OVK- kontroll genomförs av HA Ventilation

Av Ylva Mattsson | 2022-05-02 18:11

Inför den OVK-kontroll (obligatorisk ventilationskontroll) som ska göras den närmaste tiden vill vi meddela att information kommer att delas ut från HA Ventilation, den leverantör som utför OVK´n.

Vänligen

Styrelsen

13 apr 2022

Bredbandsavtal med Telenor

Av Mia Söderström | 2022-04-13 17:21

Telenor har i dagarna skickat ut brev om att vi som enskild person sagt upp avtal när det gäller bredbandstjänst och fast telefoni per 1 juni. Vi som har vår epost hos Telenor har också fått besked om att den avslutas och så även tillgången till web mail. Det har naturligtvis väckt en mängd frågor hos er medlemmar och styrelsen beklagar detta.

Det korrekta är att föreningen sagt upp avtalet och styrelsen har under en tid förhandlat med ett antal tänkbara IT leverantörer. Orsaken är att vi fått många synpunkter på Telenors service, nätets tillförlitlighet och bredbandhastigheten.

Styrelsen beslutade vid måndagens styrelsemöte att förlänga avtalet med Telenor ytterligare en tid men hålla fast vid att det ska avslutas och att en ny IT-leverantör ska upphandlas. När beslut fattats om val av leverantör kommer styrelsen att informerar i god tid före bytet med tydliga instruktioner om vad som förväntas av oss enskilda medlemmar. Ni kan alltså helt bortse från Telenors brev och deras uppmaning att utrustning ska returneras.

När en del medlemmar varit i kontakt med Telenor angående breven, har man blivit erbjuden att teckna eget avtal med Telenor. Det avråder vi absolut ifrån då vårt nät är ett s k stäng nät, vilket innebär att det kan bara ha en operatör.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

7 apr 2022

Information från Telenor

Av Ylva Mattsson | 2022-04-07 12:06

Om du har din webbmail via Telenor och fått information om uppsägning från Telenor vill vi från styrelsen informera om att vi ser över avtalet med Telenor och att  förhandling pågår. Ytterligare information kommer att läggas ut här på hemsidan inom kort.

Navigation
Kalender
 • Uthyrt
  2022-08-25 12:00
 • Hyrs ej ut på grund av städdag den 18/9
  2022-09-17 19:00
 • Uthyrd
  2022-09-30 12:00
 • Uthyrd
  2022-12-03 12:00
 • Uthyrd
  2022-12-09 12:00