Fredhälls Gård 3

Välkommen till Brf Fredhälls Gård 3. Vi hoppas du finner den information du behöver på vår hemsida.
Har du några frågor hör av dig till Styrelsen via "kontakta oss".

Fastigheten består av ett flerbostadshus från 1932 på Rålambsvägen 70-72 i Fredhäll/Stockholm. Huset består av 5 våningar med 57 lägenheter, varav 3 hyresrätter och 3 lokaler. Brf Fredhälls Gård 3 bildades 2008 och fastigheten förvärvades 2010.

Arkitekten Joel Norborg står bakom totalt 27 byggnadsverk i Stockholms innerstad, bland annat Allhelgonakyrkan, Mannagrynskvarnen och fasaderna till Kungsgatan 4-10. När Fredhälls gård 3 byggdes hade funktionalismen nyligen fått sitt genomslag i Sverige, och detta avspeglas i utformningen av fasaderna, även om de inte är så utpräglat funktionalistiska som många senare byggnader kom att bli. Alla hus är konstverk, oavsett utformning och tidsepok. Med sina tidstypiska detaljer och material är de viktiga kulturhistoriska objekt som bjuder kommande generationer på en lärorik resa bakåt i tiden. Underhållet ska givetvis ta hänsyn till det arkitektoniska uttrycket och ska bevara husets säregna uttryck, något vi lägger stor vikt vid i underhållsplaneringen.

Senast uppdaterad 2021-03-13.