Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
30 jun 2019

Nyhetsbrev Juni 2019

2019-06-30 00:00

Tvättstugan
Från och med 1 juli sker några förändringar i tvättstugan. Önskemål finns att införskaffa ett digitalt bokningssystem, men då det är kostsamt samt att alla inte har tillgång till dator/internet har styrelsen valt att för tillfället ersätta nuvarande bokningstavla med en manuell kalender för att kunna utöka antalet bokningsbara tvättider till fem tillfällen per dag; kl. 7-10, 10-13, 13-16, 16-19 och 19-22. Bokad tid som inte påbörjats efter 30 min är förverkad. Tvätt kan hänga kvar och torka i 30 min efter att passet är slut. Information om samtliga trivselregler i tvättstugan finns på hemsidan och i tvättstugan. Lägenhetsnummer som redan är bokade på nuvarande bokningstavla i juli förs över till kalendern. OBS, du behöver själv kontrollera din tid och skriva upp ditt namn. Har du några frågor, kontakta Pia Myrthil Ericsson i styrelsen.

OVK-besiktning efter sommaren
Fastighetsägare är skyldiga att göra en så kallad OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) för att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska. Den 27 augusti kl. 16.00-19.30 har vi bokat besiktning och behöver då tillgång till din lägenhet. Om du inte kan vara hemma behöver vi få låna dina nycklar. Mer information kommer veckan innan besiktningen.

Parkeringen
Det är roligt att vi har så många cyklister i huset men konstaterar också att det har blivit väldigt trångt på cykelparkeringen. Styrelsen har därför ambitionen att köpa ytterligare cykelställ som kommer att placeras på baksidan av huset för att avlasta cykelparkeringen på framsidan.

Mopeder eller andra motorfordon får endast parkeras på anvisade parkeringsplatser på gården. Styrelsen kommer därför att tillföra två parkeringsplatser för mopeder i anslutning till cykelparkeringen. Platsen kostar 350 kr/månad och moped och ansökan skickas till styrelsen. Först till kvarn gäller och skulle fler än två vara intresserade upprättas ett kösystem.

Parkeringsplatser för bilar följer liknande kösystem. Du som är intresserad av en plats kan höra av dig till styrelsen. Just nu är det fem som står i kö för parkeringsplats. En parkeringsplats kostar för närvarande 1100 kr/månad.

Sortering av matavfall
Stockholm Stad arbetar med att öka matavfallsåtervinningen och har som mål att 70% av allt matavfall som slängs ska återfinnas för biologisk behandling år 2022. Ett exempel på användningsområde är att producera biogas av matavfallet och använda som drivmedel till stadens bussar. För att bidra till det globala miljöarbetet och förhoppningsvis minska föreningens kostnader för avfallshanteringen, undersöker nu styrelsen förutsättningarna att börja med matavfallsåtervinning så snart det är möjligt.

Vindsförråden
Styrelsen har det senaste åren arbetat med att inventera vindsförråden. Det har funnits ett antal förråd som vi inte har vetat vilka de tillhör. De flesta är nu identifierade, men det återstår ett antal där vi satt upp lappar och bett den som har förrådet att ange namn och lägenhetsnummer. Tacksam om du tittar till ditt förråd under sommaren om du inte varit där på länge.

Radonmätning
Fastighetsägare är skyldiga att regelbundet mäta halten radon i sin fastighet. Under första kvartalet 2019 har därför en radonmätning gjorts i ett antal lägenheter som valts ut enligt gällande regler för hur detta skall ske. En kompletterande mätning kommer att ske i några lägenheter/lokaler under sista kvartalet i år. I det fall uppmätta värden ligger nära eller över gällande riktvärden kommer boende kontaktas för vidare utredning.

Tvist
En av lägenheterna i föreningen har hyrts ut i andra hand sedan föreningen bildades. När styrelsen påpekade att andrahandsuthyrning inte är tillåten under så lång tid, valde den boende att lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. Hen menar att lägenheten är en hyresrätt och att föreningen är hyresvärd. Styrelsen har inte någon annan uppfattning än att lägenheten är upplåten som bostadsrätt och har därför anlitat en hyresrättsjurist på SBC att företräda föreningen. Huvudförhandling i Tingsrätten sker i slutet av september.

Städdagen och årsstämman
Den 12 maj hade vi städdag och betade av en hel lista med saker, allt ifrån att rensa ogräs på gården, tömma vindsförråd till att putsa fönster i trapphusen. Vi avslutade som vanligt med att äta tillsammans och både gamla och nya medlemmar fick möjlighet att lära känna varandra och ställa frågor till styrelsen. Flera som inte kunde vara med på städdagen hörde av sig och fick uppgifter att göra vid ett annat tillfälle. Ett stort tack till alla ni medlemmar som deltog! Höstens städdag är bokad till den 10 november.

Årsstämman den 22 maj ägde i år rum på Café Paloma. Årsredovisningen för 2018 föredrogs och godkändes av stämman. Styrelsen fick fortsatt förtroende ytterligare ett år tillsammans med Veronica Appelqvist som är ny suppleant. Inga motioner från medlemmar hade inkommit.

Slutligen ber styrelsen att få tillönska alla medlemmar en riktigt skön sommar!

6 apr 2019

Nyhetsbrev Mars 2019

2019-04-06 12:45

Fastighetsunderhåll 2019
Styrelsen arbetar kontinuerligt med en underhållsplan för att ha kontroll över vilka underhålls- och reparationsarbeten som behöver utföras varje år. Under 2019 är en OVK-besiktning planerad. Förkortningen står för ”obligatorisk ventilationskontroll” och ska utföras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant, som också ger förslag på hur energiåtgången kan minskas utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Beroende på utfallet av besiktningen kan även arbeten med att åtgärda anmärkningar påbörjas under 2019. Gällande besiktningen behöver vi komma in i alla lägenheter och återkommer när vi vet datum.

Så behandlas personuppgifter i föreningen
Sedan i maj förra året gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersatte den tidigare personuppgiftslagen. Styrelsen har upprättat rutiner för Fredhälls Gård 3 som följer den nya förordningen. Här följer en sammanfattning.

  • Personuppgiftsansvarig är Brf Fredhälls Gård 3 (”Föreningen”)
  • Personuppgifter som vi lagrar är namn, adressuppgifter, lägenhetsnummer, telefonnummer, personnummer, och e-postadress.
  • Personuppgifter som du lämnar till Föreningen eller som registreras i övrigt inom ramen för vår verksamhet behandlas av Föreningen för att möjliggöra administration av medlems- och lägenhetsregistret samt hanteringen av ärenden knutna till ditt medlemskap och den lägenhet du bor i.
  • Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla Föreningens förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifter hanteras av det företag som administrerar Föreningens medlems- och lägenhetsregister (f.n. SBC).
  • Personuppgifter är även registrerade i Styrelseproffset, där styrelsen administrerar sitt arbete.
  • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till olika myndigheter i det fall vi är skyldiga att göra detta enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Enligt lag har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen och rätt att få ett registerutdrag. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Brandincident i port 72
I början av mars hade vi en mindre brandincident i en av lägenheterna i port 72. En kamerarem av plast som låg på spisen fattade eld och det blev kraftig rökutveckling i lägenheten och senare även i trapphuset vilket utlöste larmet där. Ingen eller inget förutom kameraremmen kom till skada och efter vädring kunde den boende återvända till lägenheten. Vi kan konstatera att det nyinstallerade larmet i trapphuset fungerade som det ska.     

Vårens städdag.
Den 12 maj är det städdag. Fastigheten är vårt gemensamma ansvar så vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Det är också ett bra tillfälle att lära känna sina grannar.  Vi ses utanför port 72 kl. 10.00 och när vi är färdiga äter vi något tillsammans. Elisa, vår egen kock, som lagade så god soppa förra gången tillreder något att äta även denna dag.
Under våren märks cyklar och andra saker som står på gården, i källaren eller på vinden med blå tejp. Vill du ha kvar ex. din cykel, så tar du helt enkelt bort den blåa tejpen. Vi kommer att påminna lite närmare städdagen.

Årsstämma
Onsdagen den 22 maj kl. 19.00 är det årsstämma. Plats meddelas senare. Vill du engagera dig i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningens kontaktperson, Christoffer Karlsson, telefon 0738-496868.

1 dec 2018
26 feb 2018

Nyhetsbrev februari 2018

2018-02-26 19:43

Nu ligger nyhetsbrevet för februari på vår hemsida. Du hittar det under fliken "För medlemmar" och "Informationsbrev".

Hälsningar,
Styrelsen
Brf Fredhälls Gård 3

Navigation