Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
6 apr 2019

Nyhetsbrev Mars 2019

2019-04-06 12:45

Fastighetsunderhåll 2019
Styrelsen arbetar kontinuerligt med en underhållsplan för att ha kontroll över vilka underhålls- och reparationsarbeten som behöver utföras varje år. Under 2019 är en OVK-besiktning planerad. Förkortningen står för ”obligatorisk ventilationskontroll” och ska utföras vart sjätte år. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen görs av en certifierad kontrollant, som också ger förslag på hur energiåtgången kan minskas utan att det ger en sämre inomhusmiljö. Beroende på utfallet av besiktningen kan även arbeten med att åtgärda anmärkningar påbörjas under 2019. Gällande besiktningen behöver vi komma in i alla lägenheter och återkommer när vi vet datum.

Så behandlas personuppgifter i föreningen
Sedan i maj förra året gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, som ersatte den tidigare personuppgiftslagen. Styrelsen har upprättat rutiner för Fredhälls Gård 3 som följer den nya förordningen. Här följer en sammanfattning.

  • Personuppgiftsansvarig är Brf Fredhälls Gård 3 (”Föreningen”)
  • Personuppgifter som vi lagrar är namn, adressuppgifter, lägenhetsnummer, telefonnummer, personnummer, och e-postadress.
  • Personuppgifter som du lämnar till Föreningen eller som registreras i övrigt inom ramen för vår verksamhet behandlas av Föreningen för att möjliggöra administration av medlems- och lägenhetsregistret samt hanteringen av ärenden knutna till ditt medlemskap och den lägenhet du bor i.
  • Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att vi ska kunna uppfylla Föreningens förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifter hanteras av det företag som administrerar Föreningens medlems- och lägenhetsregister (f.n. SBC).
  • Personuppgifter är även registrerade i Styrelseproffset, där styrelsen administrerar sitt arbete.
  • Personuppgifter kan komma att lämnas ut till olika myndigheter i det fall vi är skyldiga att göra detta enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut.
  • Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att Föreningen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Enligt lag har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Föreningen och rätt att få ett registerutdrag. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta styrelsen.

Brandincident i port 72
I början av mars hade vi en mindre brandincident i en av lägenheterna i port 72. En kamerarem av plast som låg på spisen fattade eld och det blev kraftig rökutveckling i lägenheten och senare även i trapphuset vilket utlöste larmet där. Ingen eller inget förutom kameraremmen kom till skada och efter vädring kunde den boende återvända till lägenheten. Vi kan konstatera att det nyinstallerade larmet i trapphuset fungerade som det ska.     

Vårens städdag.
Den 12 maj är det städdag. Fastigheten är vårt gemensamma ansvar så vi hoppas att så många som möjligt kan komma! Det är också ett bra tillfälle att lära känna sina grannar.  Vi ses utanför port 72 kl. 10.00 och när vi är färdiga äter vi något tillsammans. Elisa, vår egen kock, som lagade så god soppa förra gången tillreder något att äta även denna dag.
Under våren märks cyklar och andra saker som står på gården, i källaren eller på vinden med blå tejp. Vill du ha kvar ex. din cykel, så tar du helt enkelt bort den blåa tejpen. Vi kommer att påminna lite närmare städdagen.

Årsstämma
Onsdagen den 22 maj kl. 19.00 är det årsstämma. Plats meddelas senare. Vill du engagera dig i styrelsen är du varmt välkommen att kontakta valberedningens kontaktperson, Christoffer Karlsson, telefon 0738-496868.

1 dec 2018
26 feb 2018

Nyhetsbrev februari 2018

2018-02-26 19:43

Nu ligger nyhetsbrevet för februari på vår hemsida. Du hittar det under fliken "För medlemmar" och "Informationsbrev".

Hälsningar,
Styrelsen
Brf Fredhälls Gård 3

5 dec 2017

Nyhetsbrev december 2017

2017-12-05 19:12

Nu ligger nyhetsbrevet för december på vår hemsida. Du hittar det under För medlemmar och Informationsbrev. Trevlig läsning!

Hälsningar,
Styrelsen
Brf Fredhälls Gård 3

Navigation