Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Andrahandsuthyrning

Följande gäller för dig som vill ansöka om att hyra ut din lägenhet i andra hand.

Du måste ansöka om tillstånd för uthyrningen hos styrelsen i god tid. Det kan ta upp till fyra veckor innan ansökan kan behandlas på ett styrelsemöte. Ansökningsblankett hittar du längre ner på denna sida. Du behöver också skicka med en kopia på andrahandshyresavtalet till styrelsen. 

Skicka ansökan tillsammans med kopia på avtalet till styrelsen genom att använda fliken "Kontakta oss". 

Enligt 11 § femte stycket i föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift för andrahandsuthyrning som motsvarar 10 % av prisbasbeloppet. Om du hyr ut endast en del av ett år räknas avgiften efter det antal kalendermånader som uthyrningen pågår.

Du som medlem ansvarar för att informera din andrahandshyresgäst om föreningens ordningsföreskrifter samt för att dessa följs. 

Även under den tid du hyr ut din lägenhet i andra hand förväntas du närvara på föreningens städdagar, antingen själv eller genom din andrahandshyresgäst.