Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Felanmälan

Nedan finner du information om vart du ska vända dig om du vill göra en felanmälan på något som hör till fastigheten eller din bostad. Eftersom det är vår gemensamma fastighet så åligger det var och en att anmäla ett fel som man upptäckt. När du har felanmält, informera styrelsen och sätt en lapp på det föremål du felanmält för att informera dina grannar.  

Fel i fastigheten
Föreningen har avtal med Energibevakning AB rörande fastighetsskötsel avseende t ex vatten, el och värme.
Felanmälan via telefon (samma nummer dygnet runt, personlig kontakt kl 07-16): 08-647 66 10
Felanmälan via e-post: helpme@energibevakning.com

För skötsel av hissarna ansvarar KONE.
Felanmälan via telefon: 0771-50 00 00

Fel i tvättstugan
Vid fel på vatten och avlopp kontakta Energibevakning. Är det fel på någon av maskinerna kontakter du styrelsen. 

Fel i din lägenhet
Du kan anlita Energibevakning AB, se kontaktuppgifter ovan. Observera att om felet är inom ett område du som bostadsrättshavare själv ansvarar för hamnar kostnaden alltid på dig själv. Vid fel på vitvaror skall du kontakta din leverantör. Vid fel på din internetleverans skall du kontakta den internetleverantör du själv valt.

Vattenskada
Om du råkar ut för vattenskada skall du alltid se till att få felet avhjälpt omedelbart. Du skall även kontakta ditt försäkringsbolag samt meddela styrelsen.

Fel på säkerhetsdörrar
Vid fel på säkerhetsdörrar kontakta Nybergs Brand- och säkerhetsdörrar AB, 08 - 556 81 500, info@nybergssakerhetsdorrar.se.

Fel på kabel-tv
Kabel-tv levereras för närvarande av Com Hem AB. Fel som uppstått i din lägenhet orsakade av dig själv bekostas inte av föreningen. Telefon: 0771-55 00 00.

Fel på balkongen
Kontakta styrelsen.

Trappstädning
Städpoolen AB, 08-556 701 50, info@stadpoolen.se.

Observera att är felet inom ett område som du som bostadsrättshavare själv ansvarar för hamnar kostnaden alltid på dig själv.  Du kan även få stå för kostnaden för jourutryckningar som inte anses akuta och som du själv är vållande till. Är du osäker på något eller om du har du några frågor kring felanmälan är du välkommen att kontakta styrelsen.

Senast uppdaterad 2021-01-03.
Kalender
  • Städdag
    2021-05-09 10:00
  • Årsstämma 2021
    2021-05-26 19:00