Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Att vara medlem

Generell information kring ägande av en bostadsrätt samt medlem i en brf

En bostadsrätt är en nyttjanderätt till en lägenhet som är kopplad till medlemskap och andel i en bostadsrättsförening. Den representerar ett värde och kan säljas och köpas. Lägenheten ägs av bostadsrättsföreningen och inte av bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrätten bär en andel i föreningen dvs. en del av föreningens totala förmögenhet.

En bostadsrättsförening är en kooperativ ekonomisk förening som till medlemmarna ska upplåta lägenheter med bostadsrätt. Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman och styrelsen är föreningens verkställande organ. En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat gällande medlemskap, avgifter, föreningsstämma och styrelse. En bostadsrätt bedrivs enligt självkostnadsprincipen.

Styrelsen väljs en gång per år på föreningens årliga stämma. Alla föreningens medlemmar är välkomna att kandidera till styrelsen i samband med årsstämma.

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig från att bo i en hyresrätt. Utöver att betala hyres avgiften i tid krävs ett visst engagemang från alla som bor i föreningen. Det innebär att alla medlemmar ansvarar för ordning och trivsel i fastigheten och i dess närmiljö. I vår föreningen har vi två städdagar, kan man inte delta så får man en uppgift att utföra en annan dag.

Senast uppdaterad 2020-06-02.
Kalender
  • Städdag
    2021-05-09 10:00
  • Årsstämma 2021
    2021-05-26 19:00