Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Underhållsplan

Här finner du vår underhållsplan. Planen uppdateras löpande allteftersom åtgärder genomförs eller flyttas i tiden. Vad som är gjort de gångna åren finner du i årsredovisningarna. För att hålla kostnaderna nere har styrelsen som målsättning att enklare underhållsåtgärder genomförs av boende tillsammans på föreningens städdagar.

Underhållsplan

Kalender
  • Städdag
    2021-05-09 10:00
  • Årsstämma 2021
    2021-05-26 19:00