Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846

Underhållsplan

Här finner du vår underhållsplan. Planen uppdateras löpande allteftersom åtgärder genomförs eller flyttas i tiden. Vad som är gjort de gångna åren finner du i årsredovisningarna. För att hålla kostnaderna nere har styrelsen som målsättning att enklare underhållsåtgärder genomförs av boende tillsammans på föreningens städdagar.

Underhållsplan