Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
15 okt 2020

Nyhetsbrev Oktober 2020

2020-10-15 17:19

Ny portkod
1 november byter vi portkod i alla entréer och cykelförråd. Den nya koden finns med i det nyhetsbrev som skickades ut via mail och en påminnelse mailas även ut ca en vecka innan. Bra om vi kan hålla koden i en så liten krets som möjligt för att inte obehöriga ska komma in i fastigheten.

Städdag 15 november
Höstens städdag är satt till den 15 november. Vi samlas på parkeringen kl. 10.00 för utdelning av arbetsuppgifter etc. Städdagarna är otroligt viktiga för att bidra till att hålla fastigheten i ett bra skick samt att träffa grannar. I och med rådande Covid-19 tar vi självklart hänsyn och håller avstånd till varandra. Upplever du symptom så stannar du hemma. När vi är klara bjuds det på något välförtjänt gott att äta. Mer information om städdagen kommer i ett separat mail.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen som bildades tidigare i år har träffats vid ett par tillfällen i sommar och som ni säkert sett har det fixats i rabatterna och även odlingslådor har placerats ut på innegården. Det är fritt fram för alla i föreningen att odla i dessa och även ta från det som kommer upp i lådorna. Det pågår även ett arbete med att ta fram fler förslag på hur innegården kan utvecklas till en trevlig plats att vara på och umgås. Om du är intresserad av att vara med i trädgårdsgruppen – hojta till på städdagen.

Fasadrenovering våren 2021
Under våren 2021 kommer, som kommunicerats tidigare, fasadrenovering att genomföras. Projektledare från Sustend har anlitats och just nu pågår upphandling av en totalentreprenör. Mer information om projektet och hur finansieringen kommer att se ut, återkommer vi till längre fram.

Ekonomi
Föreningens resultat till och med september i år är ca 250 tkr högre än det budgeterade resultatet för samma period.

Uppdaterad hemsida
Hemsidan har fått ett nytt ansikte och har uppdaterats med mer information. Har du några funderingar kring t.ex. renovering, förråd eller parkering, så hittar du informationen där. Om du tycker att något saknas, maila gärna styrelsen så lägger vi till det. https://www.brftorget.se/fredhallsgard3/

En vänlig påminnelse om rökförbud
Styrelsen har fått in synpunkter från ett flertal medlemmar gällande störande röklukt i trappuppgångarna. Vi ber vänligen att respektera att det inte är tillåtet att röka på balkongerna. Vill du röka utomhus ber vi dig att gå en bit ifrån fastigheten, annars sugs röklukten in i ventiler och öppna fönster. Tack på förhand.

Kalender
  • Städdag
    2021-05-09 10:00
  • Årsstämma 2021
    2021-05-26 19:00