Brf Fredhälls Gård 3 | 769618-1846
15 apr 2020

Nyhetsbrev April 2020

2020-04-15 00:00

Årsstämman 27 maj

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till föreningsstämma minst en gång om året. En ordinarie föreningsstämma ska avhandla vissa frågor, bland annat ska föreningens årsredovisning läggas fram och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas. På grund av den rådande Coronapandemin har styrelsen diskuterat alternativa möjligheter att genomföra stämman men valt att kalla till ett fysiskt möte den 27 maj, beaktande de regler som idag gäller för allmänna sammankomster med max 50 deltagare. Separat kallelse och information skickas ut i dagarna och det är extra viktigt i år att meddela om du kommer på stämman så att vi kan anpassa lokal till antalet deltagare.

Ekonomi

Årsredovisningen för 2019 skickas ut till samtliga medlemmar inför stämman. Det ekonomiska utfallet för 2019 har gått som planerat och föreningen visar ett positivt resultat på 139 tkr och kassan ökade med 900 tkr. Ett positivt kassaflöde är viktigt för att finansiera underhåll av fastigheten och på sikt amortera föreningens lån.

Ett av lånen på 9561 tkr förfaller den 20 maj 2020 och styrelsen har begärt in offert från tre olika banker. Det finns goda förhoppningar att sänka räntekostnaderna i och med omläggning av lånet. Föreningens totala låneskuld är 16.561 tkr.

Vindsförråd

För den som önskar finns fortfarande extra vindsförråd att hyra. Kostnaden är

150-300 kronor/månad, beroende på storlek. Kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad.

Cykelparkering

Cykelsäsongen är här och antalet cyklar på gården ökar, vilket är roligt! Styrelsen har köpt in ytterligare cykelställ med byglar, av samma modell som införskaffades förra året, där cykeln kan låsas fast med godkända lås. Cykelparkering finns även på baksidan av fastigheten eller i cykelrummet i källaren. Mopeder eller andra motorfordon får endast parkeras på anvisade parkeringsplatser på gården. För närvarande finns en ledig plats att hyra för 350 kr/månad.

Sortering av matavfall

Sedan i vintras är vi igång med sortering av matavfall. Det har fungerat väl så här långt och varit mycket uppskattat av er medlemmar. Det finns ett lager av avfallspåsar i källaren, kontakta styrelsen när du behöver nya.

Hemsidan

Mycket av den information du som medlem kan tänkas behöva finns på föreningens hemsida https://www.brftorget.se/fredh...  Ta gärna en titt där och kom med förslag till styrelsen om det är någon information du saknar.

23 dec 2019

Nyhetsbrev december 2019

2019-12-23 17:56

Städdagen i november
Tack alla ni som var med på städdagen eller gjorde en uppgift vid en annan tidpunkt! Det är roligt att fler och fler ställer upp och tar hand om vår gemensamma fastighet. Förutom sedvanlig lövkrattning på gårdarna putsades fönster och ytterligare vindsförråd som inte använts på många år städades ur. Det finns fortfarande extra förråd att hyra för den som önskar. De kostar 150-300 kr/månad beroende på storlek. Kontakta styrelsen om du är intresserad.

Sortering av matavfall
Som tidigare meddelats planerar vi för att ge medlemmarna möjlighet att sortera även matavfall på gården. Idag har vi sex sopkärl för hushållsavfall och två av dessa kommer att anpassas för matavfall. Vi hoppas kunna komma igång senare under vintern. Mer information följer när vi har fått datum bekräftade.

Parkeringsplatser
Det finns nio parkeringsplatser på gården som för närvarande är uthyrda. Fyra personer står i kö men samtliga har nyligen tackat nej, så är du intresserad av en parkeringsplats kan du kontakta styrelsen för att ställa dig i kö.

Snöskottning på gården
Det ser ut som att snön dröjer även i år. Om den så småningom kommer tar vi själva hand om snöskottningen på parkeringen och gården. Det är allas vårt ansvar att hjälpa till, skyfflar och borstar finns antingen i portarna eller på toaletten mitt emot tvättstugan. Ju fler som skottar desto mindre ansträngning blir det för var och en.

Brandsäkerhet
Här är några goda råd för att minska risken för bränder i jul:

• I juletid spenderas mycket tid i köket. Lämna aldrig mat under uppvärmning på spisen och gå ut. Matfett som hettas upp för mycket börjar lätt brinna. Om smöret eller oljan skulle fatta eld sprider sig elden mycket snabbt via fläkten. Om en olje/smörbrand uppstår – kväv elden med ett lock eller en plåt, aldrig med vatten.

• Ha alltid uppsikt över levande ljus. Släck dem om du lämnar rummet. Se till att inte ha brandfarligt material i närheten av ljusen, som mossa eller gardiner.

• Ställ aldrig värmeljus direkt på en bordsskiva. Ställ inte heller värmeljusen för tätt, det ska vara en hand emellan varje värmeljus.

• Stäng av den elektriska adventsljusstaken med strömbrytare eller genom att dra ur kontakten, inte genom att skruva ur ett av ljusen

Det finns brandsläckare i trapphusen, titta gärna var de sitter om du inte redan vet.

God Jul och Gott Nytt År
Slutligen vill styrelsen passa på att önska alla medlemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

//Styrelsen

2 nov 2019

Nyhetsbrev Oktober 2019

2019-11-02 00:00

Resultat av OVK-besiktning
OVK-besiktningen genomfördes som planerat i slutet av augusti. Vi fick tre anmärkningar som måste åtgärdas senast sex månader efter besiktningsdatumet för att få ett godkänt protokoll som sedan kan skickas till Stadsbyggnadskontoret. Utöver anmärkningarna finns ett antal fläktar som behöver rengöras för att uppnå en så god effekt som möjligt. De som är berörda har fått information om detta.

Cykelparkering
Föreningen har köpt in nya cykelställ till gården med möjlighet att låsa fast cykeln med ett godkänt bygellås. Ett av de gamla cykelställen har flyttats till baksidan att ha som alternativ när det blir fullt på framsidan under sommarmånaderna. Vill du ha cykeln inomhus ska den parkeras i cykelförrådet. Det är inte tillåtet att ställa cyklar i korridorerna på källarplanet eftersom de blockerar utrymningsvägarna i händelse av brand.

Grinden
Grindens vara eller inte vara, nuvarande lås med nyckel eller annat alternativ, har diskuterats i olika forum, så även i styrelsen. Av kostnadsskäl har styrelsen valt att inte ändra nuvarande lösning med nyckel för tillfället. En lösning med kod skulle tex innebära att ström måste dras fram till grinden.
I sommar har tyvärr flera cyklar stulits på gården och det är inte för osannolikt att cyklarna tagits ut genom en olåst grind. Vi har också konstaterat att vår gård används som genväg till och från tunnelbanan av många som bor i andra hus i området när grinden är öppen. Tacksam om ni som använder grinden stänger den efter er.

Vindsförråden
Styrelsen har det senaste året inventerat och städat ur förråd på vinden som inte används. För den som behöver ett extra förråd finns nu möjlighet att hyra ett för 150-300 kronor/månad, beroende på storlek. Kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad.

Tingsrättens dom
Som meddelades i juni-nyhetsbrevet har föreningen blivit stämd av en andrahandshyresgäst i fastigheten. Personen har bott i fastigheten sedan slutet på 1990-talet och menar att det fortsatt föreligger ett hyresförhållande mellan hen och föreningen efter det att fastigheten ombildades. Föreningens anser att de dokument som finns styrker att lägenheten har upplåtits som bostadsrätt på ett korrekt sätt och att lägenheten därefter hyrts ut i andra hand, något som den boende också borde känt till. Tingsrätten dömde den 23 oktober till föreningens fördel och ogillade käromålet. Domen vinner laga kraft i mitten av november om inget överklagande sker.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Resultatet till och med 30 september följer i stort sett budgeten för 2019 och visar ett överskott på ca 100 tkr. I resultatet ingår kostnader för jurist kopplade till ovan nämnda tvist.

Städdag 10 november
Som meddelats i separat utskick har vi städdag den 10 november. Samling sker på parkeringen kl. 10:00 för att fördela arbetsuppgifter och vi avslutar med att äta något gott tillsammans. Maila till inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se senast 6 november så vi vet hur många som kommer.

En container ställs upp på morgonen fredagen den 8 november. Vi ber därför er som har de tre innersta parkeringsplatserna att flytta bilarna senast torsdag kväll så att containern får plats. På söndagen behöver alla bilar flyttas från parkeringen senast kl. 10.00.

För att identifiera cyklar, både på gården och i cykelförrådet, som inte används ska alla cyklar märkas med namn och lägenhetsnummer (det tresiffriga numret). Gul tejp och penna finns i cykelförrådet, koden är densamma som till portarna. De cyklar som inte är märkta tas bort på städdagen. Har du en cykel som är fastlåst i cykelstället behöver du låsa upp den till
kl. 10.00 på städdagen så vi kan kratta löv och göra fint på parkeringen.

Från kl. 13.00 är det fritt fram för alla medlemmar och hyresgäster att slänga skräp i containern tills den blir full (upp till kanten).

Om du inte kan delta på städdagen, kontakta Pia eller Elisa i styrelsen inkorgen@fredhallsgard3.styrelseproffset.se för att få en uppgift att göra vid annan tidpunkt.

//Styrelsen

Kalender
  • Styrelsemöte
    2021-05-17 19:00