22 mar 2024

Motionera till årsstämma

2024-03-22 12:40

Föreningens årsstämma äger rum 22 maj 2024.

Har du som medlem förslag på förbättringar för vår förening?

Då har du möjlighet att lämna in motioner fram till 10 april. 

En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.
Förslaget ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om på årsmötet.

Tänk på att
- Skriva en tydlig och informativ rubrik om vad förslaget handlar om
- Beskriva bakgrund till förslaget, t ex vad är anledningen till att motionen behöver ställas.
Ange viktiga bakgrundsfakta i sammanhanget och vad du vill uppnå/lösa. Beskriv problemet och varför det finns behov av en förändring. Föreslå ett förslag till beslut och ge om möjligt förslag på riktlinjer för genomförande av förändringen och alternativa lösningar. Var tydlig och konkret.
- Formulera ditt förslag till beslut/yrkande så att det tydligt framgår vad årsstämman har att ta ställning till genom bifall eller avslag. Avsluta med "Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget." På så sätt kan stämman rösta genom Ja/Nej. 
Diskussionsförslag tas inte upp för beslut på stämma.
- Datera och ange namn och lägenhetsnummer/adress. 

Motion lämnas i föreningens brevlåda eller bifogas i e-post till föreningen senast 10 april.