Samfälligheten

Vår bostadsrättsförening är medlem i Nybodahöjdens samfällighetsförening. Samfälligheten förvaltar Nybodabergets körbanor, gångbanor, grönytor, belysningar, p-platser, dagvattenledningar mm. Medlemmar i samfälligheten är de fem bostadsrättsföreningar och de småhusägare som finns här på berget.

I styrelsen för samfälligheten finns vår förening representerad, av en eller flera medlemmar från vår egen förening/styrelse.

På Nybodahöjden finns följande föreningar, som alla är del av Nybodahöjdens samfällighet:
1. Brf Nybodaberget
2. Nybodaterassen
3. Brf Nybodahöjden 1
4. Samf Idaborg
5. Samf Grönbrink
6. Nybodaringens samf
7. Brf Söderutsikt
8. Brf Gryningen
9. Brf Fågelsången


Senast uppdaterad 2020-09-26 av Annica Lorent.