Mäklarinformation

Här svarar vi på mäklares vanliga frågor inför försäljning. Senaste uppdatering: 6 april 2021.

Mäklarbild beställs från vår ekonomiska förvaltare Österåkers Bostadsrättsförvaltning

Har ni några beslutade avgiftshöjningar?
Nej.

Har ni beslutat om något större underhåll?
Inga avvikelser från underhållsplanen.

Hur fungerar det med tv och bredband?

Vi har Öppen Fiber. I månadsavgiften ingår Telias startutbud (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4, TV6). Medlem kommer själv ansvara för bredband, telefoni och eventuellt annat tv-utbud från någon av de leverantörer som ingår i Öppen Fiber.

Hur hanteras den markyta som tillhör lägenheten?
I vår förening ingår skötsel av den markyta som tillhör lägenheten. I samråd med närmsta grannar gör medlemmarna upp om skötsel. I våra Ordningsregler finns mer att läsa om detta när man blivit medlem.

Vår förening ingår i en samfällighet för hela Nybodahöjden. Samfälligheten sköter de gemensamma markytorna samt snöröjning.

Hur lång garagekö är det i föreningen?
Det kan variera. Medlem ombeds ställa sig i garagekö. Notera att vi endast har ett varmgarage med 10 platser. Det finns också många utomhusplatser med motorvärmare, dessa hanteras dock inte av oss utan av Samfälligheten

Senast uppdaterad 2021-09-22 av Annica Lorent.
Kalender
 • Styrelsemöte
  2022-12-14
 • Styrelsemöte
  2023-01-18
 • Styrelsemöte
  2023-02-15
 • Styrelsemöte
  2023-03-15
 • Städdag
  2023-04-15 10:00