Mäklarinformation

Här svarar vi på mäklares vanliga frågor inför försäljning. Senaste uppdatering: 6 april 2021.

Mäklarbild beställs från vår ekonomiska förvaltare Österåkers Bostadsrättsförvaltning

Har ni några beslutade avgiftshöjningar?
Från den 1/1 2023.

Har ni beslutat om något större underhåll?
Inga avvikelser från underhållsplanen.

Hur fungerar det med tv och bredband?

Vi har Öppen Fiber. I månadsavgiften ingår Telias startutbud (SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, Barnkanalen, TV4, TV6). Medlem kommer själv ansvara för bredband, telefoni och eventuellt annat tv-utbud från någon av de leverantörer som ingår i Öppen Fiber.

Hur hanteras den markyta som tillhör lägenheten?
I vår förening ingår skötsel av den markyta som tillhör lägenheten. I samråd med närmsta grannar gör medlemmarna upp om skötsel. I våra Ordningsregler finns mer att läsa om detta när man blivit medlem.

Vår förening ingår i en samfällighet för hela Nybodahöjden. Samfälligheten sköter de gemensamma markytorna samt snöröjning.

Hur lång garagekö är det i föreningen?
Det kan variera. Medlem ombeds ställa sig i garagekö. Notera att vi endast har ett varmgarage med 10 platser. Det finns också många utomhusplatser med motorvärmare, dessa hanteras dock inte av oss utan av Samfälligheten

Senast uppdaterad 2022-12-20 av Kim Hellberg.