Mäklarinformation

Här svarar vi på mäklares vanliga frågor inför försäljning.

Mäklarbild beställs från vår ekonomiska förvaltare SBC https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Har ni några beslutade avgiftshöjningar?
Avgiften höjdes med 10% från den 1/1 2024 för att möta ökade driftskostnader.
Inga ytterligare förändringar är beslutade.

Vad ingår i avgiften till föreningen?
I avgiften ingår kall- och varmvatten, värme, bostadsrättstillägg samt ett källarförråd.
Till avgiften kommer ett obligatorisk tillägg om 258 kr för bredband 500/500 och TV basutbud. 

Har ni beslutat om något större underhåll?
Inga avvikelser från underhållsplanen.

Hur fungerar det med tv och bredband?
Föreningen har ett gruppanslutnings-avtal för bredband 500/500 och TV basutbud med Telia. Detta ligger som ett obligatoriskt tillägg på månadsavgiften med 258 kr.

Behöver jag teckna eget elabonnemang?
Nej, föreningen har gemensamt elavtal för hela fastigheten. Bostadsrättshavare preliminärdebiteras baserat på föregående års förbrukning och en avläsning görs efter varje kalenderår där faktisk förbrukning fastställs. 
Vid avflyttning ska säljare och köpare läsa av elmätare i lägenheten och göra upp om reglering av eventuell skuld/återbetalning.

Hur hanteras den markyta som tillhör lägenheten?
Bostadsrättshavare har skötselansvar för markytor i anslutning till bostaden. I samråd med närmsta grannar gör medlemmarna upp om skötsel.
Vår förening ingår i Nybodahöjdens samfällighetsförening där alla bostadsrättsföreningar och småhusägare är medlemmar. Samfälligheten ansvarar bland annat för markytor, gatuparkering och snöröjning för fastigheten Nybodahemmet 11.

Finns parkering och garage i föreningen?
Föreningen har ett varmgarage med 10 bilplatser och 2 MC-platser. För att ställa sig i kö kontaktas styrelsen. 
På gatorna i området finns ett stort antal parkeringsplatser, både med och utan elstolpe för motorvärmare. Observera att dessa inte får användas för att ladda elbil. För frågor om parkeringsplatser och kö kontaktas Nybodahöjdens samfällighetsförenings styrelse https://www.nybodahojden.com/

Senast uppdaterad 2024-04-10.