Om ditt boende

Bra att veta A-Ö

Hoppa direkt till: A B C E F G N P S T U V
Andrahandsuthyrning

I stadgarna regleras villkor för andrahandsuthyrning. 

Ansökan görs i god tid på avsedd blankett och lämnas till styrelsen.  

Se även:

Arkitekt

Föreningens hus på Nybodahöjden är ritade av arkitektfirman Johanson Linnman Arkitekter. 

Det finns en bok som beskriver våra hus och området kring Nybodahöjden, ”Husen på höjden” av Ola Nylander med ISBN  9789170311659.
Läs mer om Nybodahöjden här!

Belysning

Armaturer på husens fram- och baksidor styrs av strömbrytare i lägenheterna. 

När det är mörkt ute ska belysningen vara tänd. 

Föreningen tillhandahåller lampor med skymningsrelä vilket innebär att strömbrytare alltid bör vara på för att säkerställa att lamporna tänds då det börjar skymma ute. Om din lampa behöver bytas, kontakta styrelsen så får du en ny.  

Bredband

Föreningen har gruppanslutnings-avtal för bredband med Telia som leverantör.

Hastigheten är på 500/500 Mbit.

Cykelförråd

Det finns ett mindre cykeIrum i hus 2. Cykelförrådet är till för boende som saknar utomhusförråd. 

Då det lätt blir trångt måste cyklarna hängas upp på avsedda krokar. Cykel som inte används regelbundet förvaras bäst i eget förråd.

El

Vår förening har ett centralt elavtal. I varje lägenhet finns en undermätare för elförbrukning som avläses årligen. Som bostadsrättshavare preliminärdebiteras du baserat på föregående års förbrukning på samma avi som månadsavgiften.

Vid avläsning i slutet av januari görs en avstämning mellan preliminär och faktisk förbrukning som justeras på månadsavgiften i kvartal 2.

Vid avflyttning ska säljare och köpare läsa av elförbrukningen för att själva reglera eventuell skuld/återbetalning. 

Färgkoder

Ytterdörren: NCS 6502-B
Medlem ansvarar för målning av dörrens insida.
Förening ansvarar för målning av dörrens utsida.

Fönster

Lägenheternas fönster är av typen 3-glas och därför mycket tunga. De kopplingshakar som håller ihop fönsterbågarna kan gå sönder och måste då ersättas. Bostadsrättshavare ansvarar för underhållet. 

Förråd

Alla lägenheter har uppvärmda källarförråd, avgränsade med stålgrindar (samma nummer som lägenhetsnummer). 

Källarutrymmena är förberedda för att kunna användas som skyddsrum. 

Lägenheter på övre plan har även ett utomhusförråd.

Försäkring

Föreningen har fastighetsförsäkring genom Trygg Hansa. Föreningen har även tecknat tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. Detta behöver du därför inte teckna inom ramen för din hemförsäkring. 

Det är du som medlem som anmäler skador som faller under ditt ansvar i din lägenhet. Tel 0771-111 500, uppge föreningens org nr 76 96 02-0739. 

I stadgarna framgår bostadsrättshavares respektive föreningens ansvar. Vid oklarheter kring ansvarsfrågan eller när skada faller under föreningens ansvar, ta kontakt med styrelsen. 

Se även:

Garage

Föreningen har ett garage med 10 bilplatser samt 2 mc-platser. Garageplatserna administreras av styrelsen och hyrs ut i turordning, till i första hand medlemmarna. 

För att ställa dig i kö, kontakta styrelsen.

Gräsklippare

Föreningen har två gräsklippare av modell ”handjagare” samt en elgräsklippare som finns att låna. Dessa finns i hus 1 och 2 källarförråd.

Ny medlem

Välkommen till vår förening!

Se även:

Nybodahöjdens samfällighetsförening

Samfälligheten förvaltar Nybodabergets körbanor, gångbanor, grönytor, belysningar, parkeringsplatser,
dagvattenledningar mm. Medlemmar i samfälligheten är de sex
bostadsrättsföreningar och småhusägare som finns här på berget.

Varje
bostadsrättsförening har minst en representant i samfällighetens styrelse och
småhusägarna som är direkta medlemmar representeras av en person från den
småhussamfällighet som medlemmen ingår i. Medlem i bostadsrättsförening är
indirekta medlemmar eftersom det är själva föreningen som är medlem.

Läs mer här https://www.nybodahojden.com/

Parkering

Parkeringsplatser på gatan och kontakt med parkeringsbolag administreras av Nybodahöjdens samfällighet. Dessa är placerade längs med Nybodaringen och Idaborgsvägen. 

Den som hyr parkering får en egen numrerad plats, med eller utan motorvärmarstolpe.

För frågor och kö och avtal , se https://www.nybodahojden.com/sidor/parkering

Utöver förhyrda platser finns ett antal avgiftsbelagda gästplatser i området.

Vår bostadsrättsförening har ett garage, för mer information se  Garage.

Service, jour och underhåll

Ansvar för underhåll och reparationer och dess kostnader regleras av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. 

Storholmen förvaltning AB ansvarar för föreningens fastighetsskötsel och det är till dem du gör felanmälan vid behov: 08-520 252 00 eller info@dwoqdirect.se (vardagar kl 7-21).
Vid felinspektionen avgörs om kostnaden för åtgärden ska belasta medlem eller föreningen.

Storholmen har tjänsten Fixit som föreningen, men även du som bostadsrättshavare, kan anlita för enklare hantverkstjänster, 08-520 252 00. Var tydlig med att det är du som privatperson som är beställare och fakturamottagare när du bokar ett uppdrag. 

För akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag, har föreningen ett jouravtal med Dygnet Fastighetsjour AB. Kostnaden för en jourutryckning debiteras medlem eller föreningen, beroende på vad den gäller. Uppge vår bostadsrättsförening Brf Nybodahöjden 1 och ditt ärende, 08-18 70 00. 

Soljalusi/markis

Så här underhåller du dina jalusier/markiser:

  • Inspektera jalusins skenor två gånger per år och säkerställ att skruvarna inte har gått sönder.
  • Lämna aldrig en jalusi nerfälld vid längre frånvaro från lägenhet eller vid hårt väder då jalusin och dess skenor kan skadas.
  • Om jalusin fastnar går det att frigöra låsmekanismen där bandet går in i fönsterkarm med en skruvmejsel.

Våra screens är levererade av: Berglunds Persiennfabrik http://www.berglundsab.se

Vid problem med jalusierna, ta kontakt med styrelsen så att vi kan åtgärda dessa.

Sophantering

Vid varje huskropp (nr 3, 31 och 79) finns ett miljörum med kärl för sortering av avfall (matavfall, glas, plast, metall, kartong, tidningar och hushållssopor). Du kan även lämna glödlampor och mindre elavfall i avsedda behållare. 

Föreningen har inget grovsoprum.
Respektive hushåll ansvarar själv för bortforsling av egna grovsopor, större kartonger, emballage, trädgårdsavfall mm till återvinningscentral. Detsamma gäller för färgburkar och andra kemiska/brandfarliga produkter. Närmsta ÄVC finns i Östberga och Sätra.

Det är lag på att sortera ut sitt matavfall https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/avfallshantering/matavfall/

Tänk även på att felsorterat avfall och grovsopor som lämnas i soprummen medför extra avgifter för föreningen och tär på grannsämjan.

Styrelse

Kontakta styrelsen via mejl: styrelsen-at-nybodahojden.se

Städdagar

Vi organiserar städdagar, vår och höst, då vi tillsammans tar hand om vår gemensamma utemiljö och allmänna utrymmen, bl a soprum och källargångar. Vi ser det som ett bra tillfälle att träffa sina grannar, hålla nere driftkostnader och gemensamt bidra till allas vår trivsel.

Vårstädning äger rum 3:e lördagen i april och höststädning 3:e lördagen i oktober. Detta datum kan komma att ändras vid helgdag, som påsk till exempel. 

TV

Föreningen har gruppanslutnings-avtal för TV med Telia.

Underhåll/Renovering/Ombyggnad

På webbplatsen och i stadgarna finns information om skötsel av din bostad och vad du som medlem ansvarar för. Lägenhet och övriga utrymmen du förfogar över, inom- och utomhus,
ska hållas i gott skick.

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd göra förändringar i lägenhet, som exempelvis att riva eller flytta väggar eller göra mer ingripande förändringar såsom ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas liksom ingrepp i ventilations- och rökkanaler, eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet.

Ta del av skrivningar i stadgarna och inkom med Ansökan om medgivande till ombyggnad av bostadsrätt till styrelsen i god tid innan du planerar renovering. 
Ibland behöver även bygganmälan göras, läs mer på bygglov.stockholm

Se även:

Utemiljö

Vi har gemensamt ansvar för omvårdnad av gräsmattor, buskar, rabatter och grusgångar vid entréer och uteplatser. 

Det innebär bland annat att gräset ska klippas, buskar beskäras, löv räfsas och snö skottas. Du ansvarar själv för din del av markområde närmast huset. Gör upp med din granne vad som passar er. Trädgårdsredskap och gräsklippare att låna finns i källaren i hus 2 (mot Årstabergsvägen). I hus 1 (mot Årstadal) finns en elgräsklippare att låna.  

Fruktträden beskärs genom styrelsens försorg och ska inte beskäras av medlem.

Det är inte tillåtet att anlägga spontankomposter på föreningens, samfällighetens eller stadens mark. Forsla bort ditt trädgårdsavfall till en återvinningsstation.

Uteplatser

På baksidorna av hus 1 och 3 så finns det möjlighet att ha uteplatser, altaner. 

Vi kan dock inte utforma dessa hur som helst utan styrelsen behöver konsulteras innan. Detta av estetiska skäl, men även av underhållsskäl av fastighet samt för att säkerställa att grund och fasader inte tar skada.

Vattensäkra kök

Merparten av våra lägenheter har vattensäkra diskbänkskåp med Dropplarm. Om du renoverar ditt kök är det viktigt att ditt nya kök är vattensäkrat. 

Här finns manual till den vattensäkring som installerades i de flesta kök under 2014: droppstop info

Läs mer om vattensäkra kök på Boverkets hemsida

Ventilation

Varje lägenhet har ett eget ventilationssystem med en s.k. motströms luftvärmeväxlare. Via ett vred på spiskåpan i köket kan man dels ställa in effekten i tre lägen samt välja om frånluft ska tas från badrum eller spiskåpa i kök. Ventilationssystemet innehåller utbytbara filter som tar bort partiklar i tilluften. 

Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av ventilationssystemet såsom rengöring, filterbyte och byte av sommar- respektive vinterinsats. Filter tillhandahålls av föreningen i samband med städdagar vår och höst. Lathund för underhåll av ventilationsanläggningen

Om du byter köksfläkt är det ditt ansvar att säkerställa att fläkten är kompatibel med fläktsystemet. Här finns instruktioner för fläktsystemet.

Värme

Varje lägenhet har uppvärmning via vattenburen golvvärme. I lägenheter med två plan finns golvvärme även på övre plan. Detta innebär att lägenheterna helt saknar vanliga vägghängda radiatorer. I samtliga rum finns ett vred för att ställa in värmeeffekten individuellt. Man kan därför t.ex. ha varmt på golven i badrum samtidigt som värmen i sovrummen är avstängd.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet, därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Lathund för felsökning om du har problem med värmen:

1. Har du rätt ventilationsinsats isatt?

Öppna luckan till ventilationssystem som finns i ditt förrådsrum. Du har två insatser: en sommarinsats (med massa hål i, denna insats ger ingen värme) och en vinterinsats (med vertikala lameller som är en värmeväxlare). Du ska under vinterhalvåret följaktligen ha vinterinsatsen isatt. 

Filtret som är löstagbart bör även det bytas/tvättas med jämna mellanrum. Vill du ha nytt filter, hör av dig till styrelsen eller hämta i samband med städdag.

2. Är pumpen rätt inställd?

Den svarta Grundfos pumpen (som pumpar varmvattnet i golvvärmen) finns även den bakom lucka i förrådsrummet. De gula ljusindikatorerna ska lysa. Du kan öka genom att trycka på plus-knapp. På ovansidan av pumpen sitter en liten plastficka med en bruksanvisning.

3. Är rören varma?

Känn på röret före och efter pumpen. Det ska vara varmt både före och efter. 

Är det inte det ska tekniker tillkallas efter kontakt med styrelsen.

Se även:

I styrelsens löpande förvaltning av föreningen ingår även ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset men det ligger i allas intresse att hjälpas åt att hålla en god ordning.

Ordningsregler Nybodhöjden 1 140608

Senast uppdaterad 2024-03-25.