Om ditt boende

Bra att veta A-Ö

Hoppa direkt till: A B C E F G K L P R S T U V Ö
Arkitekt

Föreningens hus på Nybodahöjden är ritade av arkitektfirman Johanson Linnman Arkitekter. Det finns en bok som beskriver våra hus och området kring Nybodahöjden. ”Husen på höjden” av Ola Nylander med ISBN  9789170311659.
Läs mer om Nybodahöjden här!

Belysning

Armaturer på husens fram- och baksidor styrs av strömbrytare i lägenheterna. 

Styrelsen tillhandahåller lampor med skymningsrelä vilket innebär att strömbrytare alltid bör vara på för att säkerställa att lamporna tänds då det börjar skymma ute. Om din lampa behöver bytas, kontakta styrelsen så får du en ny.  

Bredband

Föreningen har gruppanslutnings-avtal för bredband.

Hastigheten är på 500/500 Mbit.

Cykelförråd

Det finns ett mindre cykeIrum i hus 2.Cykelförrådet är främst till för boende som saknar utomhusförråd. Då det lätt blir trångt måste cyklarna hängas upp på avsedda krokar. Cykel som inte används regelbundet förvaras bäst i eget förråd.

El

Vår förening har ett centralt elavtal. I varje lägenhet finns en undermätare för elförbrukning som avläses årligen. Som bostadsrättshavare preliminärdebiteras du baserat på föregående års förbrukning på samma avi som månadsavgiften.

Vid avläsning i slutet av januari görs en avstämning mellan preliminär och faktisk förbrukning som justeras på månadsavgiften i kvartal 2.

Färgkoder

Ytterdörren: NCS 6502-B

Stål utvändigt: NCS S 6010-R90B

Fönster

Lägenheternas fönster är av typen 3-glas och därför mycket tunga. De kopplingshakar som håller ihop fönsterbågarna kan gå sönder och måste då ersättas. Bostadsrättshavaren ansvarar för underhåll. Enstaka kopplingshakar finns i styrelserummet så om du önskar byta själv kan du kontakta styrelsen. 

Förråd

Alla lägenheter har uppvärmda källarförråd, avgränsade med stålgrindar (samma nummer som lägenhetsnummer). Källarutrymmena är förberedda för att kunna användas som skyddsrum. 

Lägenheter på övre plan har även ett utomhusförråd.

Försäkring

Föreningen har fastighetsförsäkring genom Trygg Hansa. Föreningen har även tecknat tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare. Detta behöver du därför inte teckna inom ramen för din hemförsäkring. 

Det är du som medlem som anmäler skador som faller under ditt ansvar i din lägenhet. Tel 0771-111 500, uppge föreningens org nr 76 96 02-0739. 

I stadgarna framgår bostadsrättshavares respektive föreningens ansvar. Vid oklarheter kring ansvarsfrågan eller när skada faller under föreningens ansvar, ta kontakt med styrelsen. 

Se även:

Garage

Föreningen har ett gemensamt garage med 10 bilplatser samt 2 mc-platser som hyrs ut i turordning till i första hand medlemmarna. Kontakta styrelsen vid intresse.
Garageplatserna administreras av styrelsen (till skillnad från parkeringsplatserna i området som administreras av Nybodahöjdens samfällighet. I det fall samtliga platser är uthyrda placeras din intresseanmälan i en kö.

Gräsklippare

Föreningen har två gräsklippare av modell ”handjagare” samt en elgräsklippare som finns att låna. Dessa finns i hus 1 och 2 källarförråd.

Källare

Alla lägenheter har uppvärmda källarförråd, avgränsade med stålgrindar. Källarutrymmena är förberedda för att kunna användas som skyddsrum.

Luftfilter

Luftfiltret som vi har till vår ventilationsanläggning bör bytas två gånger per år. Normalt brukar dessa delas ut i samband med våra städdagar. Saknar du filter, kontakta styrelsen.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för ett gott inomhusklimat. Därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen vår och höst.

Mer om ventilationen och hur den fungerar under V!

Parkering

Nybodahöjdens samfällighet, där bl.a. vår förening ingår, administrerar parkeringsplatserna utomhus. Dessa är placerade längs med Nybodaringen och Idaborgsvägen. Den som hyr parkering får en egen numrerad plats, med eller utan motorvärmarstolpe.

Om du önskar hyra p-plats eller har frågor, se nybodahojden.com/parkering

Utöver uthyrda platser finns ett antal avgiftsbelagda gästplatser utspridda i området.

Vår bostadsrättsförening har även ett garage, för mer information se se  Garage .

Renovering/ombyggnad

För att göra en ombyggnation av din lägenhet krävs ett godkännande från styrelsen.

Det gäller för ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas.
Samt ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad och samt åtgärder som påverkar brandskyddet och en väsentlig förändring av en lägenhet.
Om du inte begär det så är det skäl för förverkande av din lägenhet.

Ibland behöver även bygganmälan göras, läs mer på bygglov.stockholm

Styrelsen kan bistå med råd kring vad du behöver tänka på. Bland annat är det viktigt att tänka på att spiskåpa som byts ut ska fungera med vårt ventilationssystem (FTX, Essvex 55).

Se även:

Samfälligheten

På nybodahöjden finns fler bostadsrättsföreningar och mindre samfälligheter. Vi alla tillhör en stor, gemensam samfällighetsförening som tar hand om gator, grönområden, snöröjning etc. I styrelsen för Nybodahöjdens samfällighet finns vår förening representerad av normalt två personer från vår egen styrelse. Du kan skriva upp dig för att få samfällighetens nyhetsbrev på: http://www.nybodahojden.com

Service, jour och underhåll av våra fastigheter

Ansvar för underhåll och reparationer och dess kostnader regleras av föreningens stadgar och bostadsrättslagen. 

Storholmen förvaltning AB ansvarar för föreningens fastighetsskötsel och det är till dem du gör felanmälan vid behov: 08-520 252 00 eller info@dwoqdirect.se (vardagar kl 7-21).
Vid felinspektionen avgörs om kostnaden för åtgärden ska belasta medlemmen eller föreningen.

Storholmen har tjänsten Fixit som föreningen, men även du som bostadsrättshavare, kan anlita för enklare hantverkstjänster, 08-520 252 00.

För akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag, har föreningen ett jouravtal med Dygnet Fastighetsjour AB. Kostnaden för en jourutryckning debiteras medlem eller föreningen, beroende på vad den rör. Uppge vår bostadsrättsförening Brf Nybodahöjden 1 och ditt ärende, 08-18 70 00. 

Soljalusi/markis

Så här underhåller du dina jalusier/markiser:

  • Inspektera jalusins skenor två gånger per år och säkerställ att skruvarna inte har gått sönder.
  • Lämna aldrig en jalusi nerfälld vid längre frånvaro från lägenhet eller vid hårt väder då jalusin och dess skenor kan skadas.
  • Om jalusin fastnar går det att frigöra låsmekanismen där bandet går in i fönsterkarm med en skruvmejsel.

Våra screens är levererade av: Berglunds Persiennfabrik http://www.berglundsab.se

Vid problem med jalusierna, ta kontakt med styrelsen så att vi kan åtgärda dessa.

Sophantering

Gemensamt soprum för Hus 1 (Nybodaringen 4-34) är placerat i byggnadens källarplan. För Hus 3 och 1 (Nybodaringen 3-33 samt 51-81) finns ett separat soputrymme vid respektive byggnad. I samtliga soprum finns möjlighet att källsortera hushållsavfall, tidningar, pappersförpackningar, metall, glas, batterier, mindre elavfall samt matavfall. 

Tänk på att det är lag att sortera sitt matavfall.

Föreningen har inget grovsoprum. Respektive hushåll ansvarar för bortforsling av egna grovsopor, större kartonger, emballage mm till återvinningscentral. Detsamma gäller för färgburkar och andra kemiska produkter. Närmsta återvinningsstationer finns i Östberga och Sätra, läs mer på boende.stockholm.

Tänk även på att felsorterat avfall och grovsopor som lämnas i soprummen medför extra avgifter för föreningen och tär på grannsämjan.

Styrelse

Kontakta styrelsen via mejl: styrelsen-at-nybodahojden.se

Städdagar

Vi organiserar städdagar, vår och höst, då vi tillsammans tar hand om vår gemensamma utemiljö och allmänna utrymmen, bl a soprum och källargångar. Vi ser det som ett bra tillfälle att träffa sina grannar, hålla nere driftkostnader och gemensamt bidra till allas vår trivsel.

Vårstädning äger rum 3:e lördagen i april och höststädning 3:e lördagen i oktober. Detta datum ändras vid helgdag, ex påsk. 

Tv

Föreningen har gruppanslutnings-avtal för TV med Telia.

Utemiljö

Vi har gemensamt ansvar för omvårdnad av gräsmattor, buskar, rabatter och grusgångar vid entréer och uteplatser. 

Det innebär bland annat att gräset ska klippas, buskar beskäras, löv räfsas och snö skottas. Du ansvarar själv för din del av rabatter närmast huset. Gör upp med din granne vad som passar er. Trädgårdsredskap och gräsklippare att låna finns i källaren i hus 2 (mot Årstabergsvägen). I hus 1 (mot Årstadal) finns en elgräsklippare att låna.  

Uteplatser

På baksidorna av hus 1 och 3 så finns det möjlighet att ha uteplatser, altaner. Vi kan dock inte utforma dessa hur som helst utan styrelsen behöver konsulteras innan. Detta av estetiska skäl, men även av underhållsskäl av fastighet samt för att säkerställa att grund och fasader inte tar skada. Föreningen har haft flertal inbrott och polisen förordar att man inte bygger insynsskydd där tjuvar kan vistas osedda. 

Uthyrning i andra hand

I stadgarna regleras villkor för andrahandsuthyrning. Ansökan görs i god tid på avsedd blankett och lämnas till styrelsen.  

Se även:

Vattensäkra kök

Merparten av våra lägenheter har vattensäkra diskbänkskåp med Dropplarm. Om du renoverar ditt kök är det viktigt att ditt nya kök är vattensäkrat. Här finns manualen till den vattensäkring som installerades i de flesta kök under 2014: droppstop info

Läs mer om vattensäkra kök på Boverkets hemsida

Ventilation

Varje lägenhet har ett eget ventilationssystem med en s.k. motströms luftvärmeväxlare. Via ett vred på spiskåpan i köket kan man dels ställa in effekten i tre lägen samt välja om frånluft ska tas från badrum eller spiskåpa i kök. Ventilationssystemet innehåller utbytbara filter som tar bort partiklar i tilluften. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av ventilationssystemet såsom filterbyte och byte av sommar- respektive vinterinsats. Lathund för underhåll av ventilationsanläggningen

Om du byter köksfläkt är det ditt ansvar att kolla att fläkten är kompatibel med fläktsystemet. Här finns instruktioner för fläktsystemet.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Värme

Varje lägenhet har uppvärmning via vattenburen golvvärme. I lägenheter med två plan finns golvvärme även på övre plan. Detta innebär att lägenheterna helt saknar vanliga vägghängda radiatorer. I samtliga rum finns ett vred för att ställa in värmeeffekten individuellt. Man kan därför t.ex. ha varmt på golven i badrum samtidigt som värmen i sovrummen är avstängd.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Lathund för felsökning om du har problem med värmen:

1. Har du rätt ventilationsinsats isatt?

Öppna luckan till ventilationssystem som finns i ditt förrådsrum. Du har två insatser: en sommarinsats (med massa hål i, denna insats ger ingen värme) och en vinterinsats (med vertikala lameller som är en värmeväxlare). Du ska under vinterhalvåret följdaktligen ha vinterinsatsen isatt. 

Filtret som är löstagbart bör även det bytas/tvättas med jämna mellanrum. Vill du ha nytt filter, hör av dig till styrelsen eller hämta i samband med städdag.

2. Är pumpen rätt inställd?

Den svarta Grundfos pumpen ( som pumpar varmvattnet i golvvärmen) finns även den bakom lucka i förrådsrummet. De gula ljusindikatorerna ska lysa. Du kan öka genom att trycka på plus-knapp. På ovansidan av pumpen sitter en liten plastficka med en bruksanvisning.

3. Är rören varma?

Känn på röret före och efter pumpen. Det ska vara varmt både före och efter. 

Är det inte det ska tekniker tillkallas efter kontakt med styrelsen.

Se även:

Övrigt

Det har visat sig att inkommande vattenkoppling i badrummet på övre våningarna i 4orna är känsliga för ingrepp. Lossar man på kopplingarna som går in i väggen så finns det risk att man efter inte får tätt och ett större ingrepp krävs.

Ta kontakt med styrelsen om ni är på väg att röra dessa kopplingar.

I styrelsens löpande förvaltning av föreningen ingår även ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset men det ligger i allas intresse att hjälpas åt att hålla en god ordning.

Ordningsregler Nybodhöjden 1 140608

Senast uppdaterad 2022-02-08 av Annica Lorent.