Nybodahöjden 1 | 769602-0739

Om ditt boende

Bra att veta A-Ö

Hoppa direkt till: A C E F G K L P S T U V Ö
Arkitekt

Föreningens hus på Nybodahöjden är ritade av arkitektfirman Johanson Linnman Arkitekter. Det finns en bok som beskriver våra hus och området kring Nybodahöjden. ”Husen på höjden” av Ola Nylander med ISBN  9789170311659.
Läs mer om Nybodahöjden här!

Cykelförråd

Intill garaget i hus 2 finns ett cykelförråd som du kan nyttja. Cykelförrådet är främst till för medlemmar som bor på bv och inte har förråd under trappan. Kvittera ut en nyckel till egenkostnad för att använda förrådet. Kontakta styrelsen.

El

Vår förening har ett centralt elavtal. I varje lägenhet finns en undermätare för el som avläses årligen av föreningen. Förbrukningen debiteras sedan på samma avi som månadsavgiften. Våra leverantörer är Ellevio och GodEl.

Fiber

Vi har öppen fiber. Du kan läsa mer om det här oppenfiber.se där du också beställer det abonnemang du vill ha från någon av leverantörerna som ingår i Öppen Fiber.

Färgkoder

Ytterdörren: NCS 6502-B

Stål utvändigt: NCS S 6010-R90B

Förråd

Alla lägenheter har uppvärmda källarförråd, avgränsade med stålgrindar. Källarutrymmena är förberedda för att kunna användas som skyddsrum.

Försäkring

Vår förening är försäkrad genom Protector försäkringar via Bostadsrätterna. Prata alltid med styrelsen vid försäkringsfrågor som rör din bostadsrätt och föreningens ansvar. Vid kontakt med försäkringsbolaget ange vårt orgnr 769602-0739.

Försäkring

Här finns ett flödesschema för hur försäkringsfrågor bör hanteras.

Garage

Föreningen har ett gemensamt garage med 10 bilplatser samt 2 mc-platser som hyrs ut i turordning till i första hand medlemmarna. Kontakta styrelsen vid intresse.
Garageplatserna administrerar styrelsen (till skillnad från parkeringsplatserna i området som administreras av samfälligheten via rolf.henriksson@hotmail.com. I det fall samtliga platser är uthyrda placeras din intresseanmälan i en kö.

Aktuella hyror: Bilplats 850kr/mån. MC/mopedplats 450kr/mån

Gräsklippare

Föreningen har två gräsklippare av modell ”handjagare” som finns att låna. Dessa finns i hus 1 och 2 källarförråd.

Källare

Alla lägenheter har uppvärmda källarförråd, avgränsade med stålgrindar. Källarutrymmena är förberedda för att kunna användas som skyddsrum.

Luftfilter

Luftfiltret som vi har till vår ventilationsanläggning bör bytas två gånger per år. Normalt brukar dessa delas ut i samband med våra städdagar. Saknar du filter, kontakta styrelsen.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Mer om ventilationen och hur den funkar under V!

Parkering

Nybodahöjdens samfällighet, där bl.a. vår förening ingår, administrerar parkeringsplatserna utomhus. Dessa är placerade längs med Nybodaringen och Idaborgsvägen. Den som hyr parkering får en egen numrerad plats, med eller utan motorvärmarstolpe.

Samfällighetens parkeringsansvarige: rolf.henriksson@hotmail.com

Kontakta parkeringsansvarige för informtion om priser.

Utöver uthyrda platser finns ett antal avgiftsbelagda gästplatser utspridda i området.

Vår bostadsrättsförening har även ett garage, för mer information se Garage.

Samfälligheten

På nybodahöjden finns fler bostadsrättsföreningar och mindre samfälligheter. Vi alla tillhör en stor, gemensam samfällighetsförening som tar hand om gator, grönområden, snöröjning etc. I styrelsen för samfälligheten finns vår förening representerad av normalt två personer från vår egen styrelse. Du kan skriva upp dig för att få samfällighetens nyhetsbrev på: http://www.nybodahojden.nu

Service, jour och underhåll av våra fastigheter

Föreningen har avtal med en fastighetsförvaltare, AllGranth AB. De underhåller värme, ventilation samt fastighetskropparna. Är det/misstänker du något fel i din lägenhet kan du kontakta dem: http://www.allgranth.se/. Vid felinspektionen avgörs om kostnaden för åtgärden ska belasta medlemmen eller föreningen. Vid ärenden där föreningen skall stå för kostnaden så skall alltid kontakt tas med styrelsen innan man vänder sig till AllGranth. Detta gäller t.ex värme och ventilationsärenden. Är du osäker på om föreningen skall stå för kostnaden kontakta styrelsen.

För akuta problem, som inte kan vänta tills nästa vardag, har föreningen ett jouravtal med Dygnet Fastighetsjour AB via AllGranth. Det innebär att det finns ett nummer medlemmar kan ringa vid akuta problem i bostaden, för att t.ex. få tag på en jourrörmokare. Kostnaden för en jourutryckning betalas antingen av medlemmen eller föreningen, beroende på vad den rör. Ni når fastighetsjouren via 08 - 18 70 00. Uppge vår bostadsrättsförening Brf Nybodahöjden 1 och ditt ärende. I dessa fall behöver man ej ta kontakt med styrelsen först.

Soljalusi/markis

Så här underhåller du dina jalusier/markiser:

  • Inspektera jalusins skenor två gånger per år och säkerställ att skruvarna inte har gått sönder.
  • Lämna aldrig en jalusi nerfälld vid längre frånvaro från lägenhet eller vid hårt väder då jalusin och dess skenor kan skadas.
  • Om jalusin fastnar går det att frigöra låsmekanismen där bandet går in i fönsterkarm med en skruvmejsel.

Våra screens är levererade av: Berglunds Persiennfabrik http://www.berglundsab.se

Sophantering

Gemensamt soprum för Hus 1 (Nybodaringen 4-34) är placerat i byggnadens källarplan. För Hus 3 och 1 (Nybodaringen 3-33 samt 51-81) finns ett separat soputrymme vid respektive byggnad. I samtliga soprum finns möjlighet att källsortera hushållsavfall, tidningar, kartong, plåt/metall, glas, batterier och mindre elavfall. Föreningen har dock inget grovsoprum. Större kartonger, övrigt emballage och skrymmande sopor måste därför lämnas till en återvinningscentral. Detsamma gäller för färgburkar och andra kemiska produkter. Närmsta återvinningscentralen finns i Östberga.

Styrelse

Kontakta styrelsen via mejl: styrelsen-at-nybodahojden.se

Tv

Ett tv-basutbud ingår i månadsavgiften.
Föreningen har öppen fiber. Du kan läsa mer här oppenfiber.se

 

Uthyrning i andra hand

Läs föreningens policy: Policy för andrahandsuthyrning

Vattensäkra kök

Merparten av våra lägenheter har vattensäkra diskbänkskåp med Dropplarm. Om du renoverar ditt kök är det viktigt att ditt nya kök är vattensäkrat. Här finns manualen till den vattensäkring som installerades i de flesta kök under 2014: droppstop info

Läs mer om vattensäkra kök på Boverkets hemsida

Ventilation

Varje lägenhet har ett eget ventilationssystem med en s.k. motströms luftvärmeväxlare. Via ett vred på spiskåpan i köket kan man dels ställa in effekten i tre lägen samt välja om frånluft ska tas från badrum eller spiskåpa i kök. Ventilationssystemet innehåller utbytbara filter som tar bort partiklar i tilluften. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för underhåll av ventilationssystemet såsom filterbyte och byte av sommar- respektive vinterinsats. Lathund för underhåll av ventilationsanläggningen

Om du byter köksfläkt är det ditt ansvar att kolla att fläkten är kompatibel med fläktsystemet. Här finns instruktioner för fläktsystemet.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Värme

Varje lägenhet har uppvärmning via vattenburen golvvärme. I lägenheter med två plan finns golvvärme även på övre plan. Detta innebär att lägenheterna helt saknar vanliga vägghängda radiatorer. I samtliga rum finns ett vred för att ställa in värmeeffekten individuellt. Man kan därför t.ex. ha varmt på golven i badrum samtidigt som värmen i sovrummen är avstängd.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Lathund för felsökning om du har problem med värmen:

1. Har du rätt ventilationsinsats isatt?

Öppna luckan till ventilationssystem som finns i ditt förrådsrum. Du har två insatser: en sommarinsats (med massa hål i, denna insats ger ingen värme) och en vinterinsats (med vertikala lameller som är en värmeväxlare). Du ska under vinterhalvåret följdaktligen ha vinterinsatsen isatt. 

Filtret som är löstagbart bör även det bytas/tvättas med jämna mellanrum. Vill du ha nytt filter, hör av dig till styrelsen eller kom förbi styrelserummet i samband med styrelsemöte(se datum på hemsidan).

2. Är pumpen rätt inställd?

Den svarta Grundfos pumpen ( som pumpar varmvattnet i golvvärmen) finns även den bakom lucka i förrådsrummet. De gula ljusindikatorerna ska lysa. Du kan öka genom att trycka på plus-knapp. På ovansidan av pumpen sitter en liten plastficka med en bruksanvisning som du kan läsa om du vill.

3. Är rören varma?

Känn på röret före och efter pumpen. Det ska vara varmt både före och efter. 

Är det inte det ska tekniker tillkallas efter kontakt med styrelsen.

Övrigt

Det har visat sig att inkommande vattenkoppling i badrummet på övre våningarna i 4orna är känsliga för ingrepp. Lossar man på kopplingarna som går in i väggen så finns det risk att man efter inte får tätt och ett större ingrepp krävs.

Ta kontakt med styrelsen om ni är på väg att röra dessa kopplingar.

 

I styrelsens löpande förvaltning av föreningen ingår även ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset men det ligger i allas intresse att hjälpas åt att hålla en god ordning.

Ordningsregler Nybodhöjden 1 140608

Senast uppdaterad 2015-06-03 av John Severinson.