24 dec 2021
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

2021-12-24 10:19

Dagen till ära har snön lagt sig över Nybodahöjden. Vi önskar våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
Styrelsen har nu fått rapporten från OVK och återkommer med information om uppföljning och åtgärder. 

9 nov 2021

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 7 och 8 december 2021

2021-11-09 21:22

Den 7-8 december genomförs obligatorisk ventilationskontroll i vår förening. Detta innebär att en besiktningsman kommer till din lägenhet och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska.

För att besiktningen ska flyta på bra och att du som lägenhetsinnehavare ska slippa besiktningsanmärkningar i din anläggning ber vi dig att vidta följande åtgärder:

 • Byt filter i ventilationsaggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till. Om du inte hämtade nya filter vid städdagen, kontakta styrelsen så får du nya filter.
 • Gör rent spisfläkten (fettfiltret) så kommer anläggningen ha goda förutsättningar att fungera som den är tänkt.
 • Installera vinterpaketet (värmeväxlaren) i aggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till.
 • Om du har föremål som blockerar ventilationsdon eller aggregat, t ex garderob i sovrum/klädkammare så ber vi dig flytta dessa så besiktningsmannen kan mäta luftflödet.

Vanliga problem som kan uppstå vid OVK

 • Kolfilterfläkt kopplad på ventilationssystem
 • Smutsiga filter
 • Smutsiga ventilationsdon (damm i don i badrum och förråd t ex)
 • Till- eller frånluftsdon saknas
 • Aggregat eller don ej åtkomligt, t ex du har en garderob i vägen

Har du några funderingar kring ovan punkter, vänligen kontakta styrelsen så bokar vi en tid för hembesök och tittar på din anläggning tillsammans.

Besiktningen kommer utföras enligt följande:

 • Hus 1 (udda gatunummer från 51 till 81): tisdag 7 december kl 8.00-16.00
 • Hus 2 (jämna gatunummer från 4 till 34): tisdag 7 och onsdag 8 december kl 8.00-16.00
 • Hus 3 (udda gatunummer från 3 till 33): onsdag 8 december kl 8.00-16.00 

Insamling av nycklar

Styrelsen kommer vid tre tillfällen att vara tillgänglig för att ta emot nycklar till din lägenhet. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp och du får tillbaka dem när arbetet är avslutat.

Nycklarna lämnas till styrelserummet i hus 2 vid något av följande tillfällen:

 • 24 november kl 19.00-20.00
 • 1 december kl 19.00-20.00
 • 7 december kl 6.30-7.00 (dagen för besiktning)

Kan du inte lämna dina nycklar är du hemma i samband med besiktningen så att besiktningsmannen får åtkomst till din lägenhet. Det finns inget återbesök planerat.

Om besiktningsmannen inte får åtkomst till lägenheten under dagarna 7-8 december måste vi boka in nytt besök för vilket medlemmen själv får stå för kostnaden.

Vänligen, styrelsen

3 sep 2021

Cykelförråd

2021-09-03 16:14

Inventering och rensning av cyklar i förrådet är klar. 

De cyklar som tycks sakna ägare har anmälts till polis som hittegods. Polisen kommer att hämta och förvara dessa i 3 månader, varefter de tillfaller staten och auktioneras ut. Fram till hämtning sker kan kontakt tas med styrelsen och cykel återfås mot beskrivning. Vi har inga uppgifter om när hämtning sker.

Detta innebär att det nu är gott om plats för er boende på nedre plan (dvs som saknar eget uteförråd) att förvara er cykel i förrådet. Vi vill gärna påminna om att förvaring av cykel som inte används regelbundet gör sig bäst i eget källarförråd. 

26 aug 2021
Höststädning 16 oktober kl 10-12

Höststädning 16 oktober kl 10-12

2021-08-26 09:00

Nu är det dags för höststädning!

Välkomna lördag 16 oktober kl 10-12

Vi samlas som vanligt på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen) och fördelar arbetsuppgifter. Nya luftfilter till värmeväxlaren finns att hämta för den som önskar.

Vi tar hand om våra gemensamma ytor såsom soprum, källargångar, grönytor, buskar och planteringar.

Vi behöver alla hjälpas åt och göra en insats. Om någon inte kan delta just denna dag, finns säkert något att göra en annan dag och på så sätt bidra till allas vår trivsel.

Väl mött!

Styrelsen

19 aug 2021

Inventering av cykelförråd 28 augusti

2021-08-19 14:31

Vi vill påminna er om att cykelförrådet i första hand ska nyttjas av boende som inte har eget uteförråd och som regelbundet använder sin cykel.

Ni som bor på ovanvåning/har eget uteförråd ombeds att flytta era cyklar. Vi är även tacksamma om ni som långtidsförvarar era cyklar utan regelbundet nyttjande ser över möjligheten att förvara er cykel i eget källarförråd.

Alla cyklar i cykelförrådet ska vara upphängda på avsedda väggkrokar för att underlätta allas åtkomst till sin cykel. Det finns tyvärr inte utrymme att förvara lådcyklar och cykelvagnar i förrådet.

Lördag 28 augusti ska alla cyklar i förrådet vara uppmärkta med namn och adress. 

De cyklar som inte är märkta och upphängda kommer att flyttas till annan plats och återfås mot beskrivning efter kontakt med styrelsen.

Tack!

Styrelsen

26 jun 2021

Årsstämma och förvaring av cyklar

2021-06-26 19:25

Vi vill påminna er om att lämna era poströster senast måndag 28 juni inför årsstämman som äger rum dagen efter. Alla till stämman hörande handlingar finns i nyhetsbrev publicerat 1 juni.

Vid städdagen påbörjades inventering av föreningens gemensamma cykelförråd. Vi vill påminna er om att förrådet i första hand ska nyttjas av boende som inte har eget uteförråd och som regelbundet använder sin cykel.

Ni som bor på ovanvåning/har eget uteförråd ombeds därför att snarast flytta era cyklar. Vi är även tacksamma om ni som långtidsförvarar era cyklar utan regelbundet nyttjande ser över möjligheten att förvara er cykel i eget källarförråd.

Alla cyklar i cykelförrådet ska hängas upp på avsedda väggkrokar för att underlätta allas åtkomst till sin cykel. Det finns inte utrymme att förvara lådcyklar och cykelvagnar i förrådet.

Lördag 28 augusti ska alla cyklar i förrådet vara uppmärkta med namn och adress. De cyklar som inte är märkta och som inte är upphängda kommer att flyttas till annan plats och återfås mot beskrivning efter kontakt med styrelsen.

Styrelsen önskar er alla en fortsatt fin midsommarhelg!

1 jun 2021
Handlingar till årsstämma 2021

Handlingar till årsstämma 2021

2021-06-01 17:06

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro tisdag 29 juni 2021.

Stämmohandlingar publiceras nedan och delas ut i brevlådor.

PS Visste du att du kan ta del av föreningens hemsida och nyheter i mobilen genom appen Min Brf?

Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

11 maj 2021

Årsstämma 29 juni 2021

2021-05-11 22:24

Nytt datum för årsstämma är 29 juni 2021.

Styrelsen har behövt ändra datumet pga att vår revisionsfirma bytt revisor vilket får till följd att vi inte kan tillgängliggöra alla handlingar i stadgeenlig tid.

Stämman kommer att hållas genom poströstning utan närvaro med anledning av pågående pandemi. Alla stämmohandlingar samt poströstningsformulär kommer att publiceras på hemsidan, skickas med e-post till de medlemmar som meddelat aktuella kontaktuppgifter samt delas ut i brevlådorna. 


Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för att delta i styrelsearbetet kommande år. För frågor och anmälan, kontakta valberedningen Anne-Marie Gustavsson valberedning2021@telia.com   

30 mar 2021
Våren är kommen

Våren är kommen

2021-03-30 10:14

Det har börjat grönska så smått här på höjden, och vi hoppas väl alla på att våren är här för att stanna.

För vår del betyder det att äppelträden kommer att beskäras inom kort och att grusgångarna framför hus 3 och vid nr 55 och 71 (hus 1) äntligen ska åtgärdas. Fixit/Storholmen kommer under de närmsta veckorna att påbörja arbetet med att ta bort det finkorniga gruset och därefter lägga nytt större grus, älvdalsporfyr.

Nya stadgar röstades igenom på extrastämma och är nu på väg till Bolagsverket för registrering. 

Trots att coronapandemin håller i sig så bör vi kunna genomföra vår gemensamma städdag den 24 april då vi i huvudsak arbetar utomhus. 

Styrelsen önskar er alla en Glad påsk! 

16 mar 2021

Förfrågan om gräsklippning och skötsel av planteringar

2021-03-16 15:05

Är du intresserad av att hjälpa till med gräsklippning runt hus 3? Arbetet utförs vid behov/möjligen varannan vecka under perioden april till september/oktober. 

Är du intresserad av att själv eller tillsammans med andra ansvara för skötsel av planteringen vid södergaveln av hus 3? Det gäller främst rensning av ogräs, vattning och gödsling. 

Kanske finns flera intresserade som vill bilda en trädgårdsgrupp som tillsammans tar hand om våra grönytor? Till föreningen hör också buskar och planteringar invid grusgången framför hus 2 samt en mindre gräsyta och buxbomshäck nära garaget. 

Kontakta styrelsen om du har frågor, eller anmäl ditt intresse så berättar vi mer.

16 mar 2021

Städdag och årsstämma

2021-03-16 14:06

Den 24 april hoppas vi på fint väder för då är det dags för föreningens vårstädning.

Vi samlas som vanligt på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen) kl 10. Vi tar hand om våra gemensamma ytor såsom soprum, källargångar, grönytor, buskar och planteringar. Vi har också för avsikt att inventera cykelförrådet för att säkerställa att de cyklar som finns där verkligen tillhör någon av oss boende. Inför städdagen vill vi därför be er att märka upp era cyklar. Styrelsen tar därefter ställning till eventuell bortforsling av övergivna cyklar.

Den 26 maj hålls ordinarie föreningsstämma. (Uppdaterat 2021-05-11 stämman kommer att hållas 29 juni).

Styrelsen återkommer med besked om hur den kommer att genomföras.

  

19 feb 2021

Extrastämma 22 mars 2021 - uppdatering frågor och svar

2021-02-19 09:44

Den 22 mars har vi extrastämma för beslut om ändring av stadgar. Stämman hålls genom poströstning utan närvaro med anledning av pågående pandemi. 

Då ingen möjlighet finns att ställa frågor som på en fysisk stämma kan medlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast 10 dagar före föreningsstämma. Svar på inkomna frågor skickas senast 5 dagar före stämman samt publiceras på denna webbplats.

Medlem röstar genom röstsedel som lämnas i föreningens brevlåda, Nybodaringen 67 eller bifogas e-post till styrelsen@nybodahojden.se senast 19 mars.

Kallelse delas ut i brevlådor samt finns publicerade nedan med tillhörande handlingar.

Väl mött!

Begärda upplysningar per 2021-03-12

En medlem har efterfrågat bakgrund till stadgeändring samt klargörande om vad som ändras.

Styrelsens svar: I huvudsak behöver stadgarna ändras för att anpassas till ändrade lagkrav. De föreslagna nya stadgarna utgår från Bostadsrätternas mönsterstadgar för bostadsrättsföreningar. Utöver detta har 8§ sista stycket förtydligats gällande fördelning av kostnader för rörlig förbrukning (el).

21 jan 2021

Kontroll av golvvärme

2021-01-21 11:17

Arbetet med injustering av golvvärmen är klart. 

Vi har tidigare meddelat behov av ett andra besök för kontroll av temperatur i lägenheterna för en heltäckande bild och underlag om ytterligare åtgärder krävs. Irene och Peter kommer därför under de närmsta veckorna att besöka samtliga lägenheter för kontrollmätning. Besöket tar inte många minuter och kräver ingen förberedelse från er lägenhetsinnehavare.