6 jan 2024

Extra föreningsstämma 23 januari

2024-01-06 13:33

Tid: tisdag 23 januari kl 19.00

Plats: föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Kallelse och förslag till dagordning skickas till medlemmar med e-post.

Välkomna!