Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. 

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

Ordförande   Mikael Hajdus, Nybodaringen 9

Ledamot        Peter Engström, Nybodaringen 71

Ledamot        Magdalena Fors, Nybodaringen 24

Ledamot        Maziar Haghpanah, Nybodaringen 20

Ledamot        Viktor Nyberg, Nybodaringen 65

Suppleant     Ola Bernestål, Nybodaringen 61

Suppleant     Viktor Gardart, Nybodaringen 31 

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2024-06-04 av Peter Engström.