Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. 

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

Ordförande  Pia Brockman, Nybodaringen 51

Ledamot       Peter Engström, Nybodaringen 71

Ledamot       Max Lundqvist, Nybodaringen 32

Ledamot       Kim Hellberg, Nybodaringen 10

Ledamot       Maziar Haghpanah, Nybodaringen 20

Suppleant     Eva Karlsson, Nybodaringen 30

Suppleant     Annica Lorent, Nybodaringen 33

Suppleant     Casper Burenby, Nybodaringen 22  

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2022-09-01 av Annica Lorent.