Nybodahöjden 1 | 769602-0739

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av lägst tre och högst fem styrelseledamöter och två till fyra suppleanter. Ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år.

Ordförande Peter Engström Nybodaringen 71
Irene Rikkinen Nybodaringen 61

Annica Lorent

Nybodaringen 33

Christoffer Landberg

Nybodaringen 9

Casper Burenby

Nybodaringen 22

Karin Lyckner

Nybodaringen 6

Jakob Toresbo

Nybodaringen 30
Sofie Eggeborn Nybodaringen 3

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2020-09-26 av Annica Lorent.