Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. 

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

Ordförande   Max Lundqvist, Nybodaringen 32

Ledamot        Peter Engström, Nybodaringen 71

Ledamot        Kim Hellberg, Nybodaringen 10

Ledamot        Maziar Haghpanah, Nybodaringen 20

Suppleant     Mikael Hajdus, Nybodaringen 9

Suppleant     Annica Lorent, Nybodaringen 33 

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2023-11-20 av Kim Hellberg.