Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. 

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av minst tre och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för ett eller två år.

Ordförande  Pia Brockman, Nybodaringen 51

Ledamot       Peter Engström, Nybodaringen 71

Ledamot       Annica Lorent, Nybodaringen 33

Ledamot       Casper Burenby, Nybodaringen 22

Suppleant     Max Lundqvist, Nybodaringen 32

Suppleant     Karin Lyckner, Nybodaringen 6

Suppleant     Sofie Eggeborn, Nybodaringen 3

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2022-02-08 av Annica Lorent.
Kalender
 • Sista dag för poströstning årsstämma
  2022-06-28
 • Städdag
  2022-10-15
 • Städdag
  2023-04-15 10:00
 • Städdag
  2023-10-21 10:00