Brf Nybodahöjden 1 | 769602-0739

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av lägst tre och högst fem styrelseledamöter och två till fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. Ordförande utses internt styrelse och väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år.

Ordförande

Christer Löfgren

Nybodaringen 28
Peter Engström Nybodaringen 71

Annica Lorent

Nybodaringen 33

Pia Brockman

Nybodaringen 51

Casper Burenby

Nybodaringen 22

Karin Lyckner

Nybodaringen 6

Max Lundqvist

Nybodaringen 32
Sofie Eggeborn Nybodaringen 3

Du kan kontakta styrelsen genom e-postadress styrelsen@nybodahojden.se

Senast uppdaterad 2021-07-02 av Peter Engström.