Nybodahöjden 1 | 769602-0739

Om föreningen

Styrelsen

I stadgarna står om styrelsens sammansättning följande: Styrelsen består av lägst tre och högst fem styrelseledamöter och två till fyra suppleanter. Ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningstämman. Ordförande väljs för ett år. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst två år

Styrelse 2017-2018
Ordförande
Linda Norelius Moberg
Nybodaringen 57
073-026 10 44
 
Irene Rikkinen
Nybodaringen 61
070-950 38 70
 
Christer Löfgren
Nybodaringen 28
073-942 15 23
 
Michael Kazarnowicz
Nybodaringen 24
073-207 87 00
 
Ann-Chatrine Lindmark
Nybodaringen 77
070-492 13 92
 
Christine Gordon
Nybodaringen 23
 
 
Gunnar Aldestam
Nybodaringen 27
 

Du kan även maila till styrelsen genom att använda e-postadressen styrelsen@nybodahojden.styrelseproffset.se

Karta

Karta över Nybodahöjden med information om vår förening
Karta över Nybodahöjden med information om vår förening

På Nybodahöjden finns följande föreningar, som alla är del av samma samfälligheten:
1. Brf Nybodaberget
2. Nybodaterassen
3. Brf Nybodahöjden 1
4. Samf Idaborg
5. Samf Grönbrink
6. Nybodaringens samf
7. Brf Söderutsikt
8. Brf Gryningen
9. Brf fågelsången

Stadgar och ordningsregler

Samfälligheten

Vår bostadsrättsförening är medlem i Nybodahöjdens samfällighetsförening. Samfälligheten är ett samarbetesorgan för de föreningar och egnahem som finns på Nybodahöjden. Samfälligheten handlägger Nybodahöjdens gemensamma anläggningar såsom gator, ledningar, markparkeringar m.m.

I styrelsen för samfälligheten finns vår förening representerad av normalt två personer från vår egen styrelse. Här kan du anmäla dig för nyhetsbrev från samfälligheten.

Dokument rörande samfälligheten

Senast uppdaterad 2018-01-21.