Om föreningen

Brf Nybodahöjden 1 har funnits sedan 1998 då föreningens tre hus uppfördes i samband med bomässan Bygga Bo 98.

Föreningen är liksom övriga bostadsrättsföreningar och egna hem på Nybodahöjden medlemmar i Nybodahöjdens samfällighet som förvaltar Nybodabergets gemensamhetsanläggningar, markområden och gator.

Senast uppdaterad 2020-09-26.