9 nov 2021

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 7 och 8 december 2021

2021-11-09 21:22

Den 7-8 december genomförs obligatorisk ventilationskontroll i vår förening. Detta innebär att en besiktningsman kommer till din lägenhet och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska.

För att besiktningen ska flyta på bra och att du som lägenhetsinnehavare ska slippa besiktningsanmärkningar i din anläggning ber vi dig att vidta följande åtgärder:

 • Byt filter i ventilationsaggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till. Om du inte hämtade nya filter vid städdagen, kontakta styrelsen så får du nya filter.
 • Gör rent spisfläkten (fettfiltret) så kommer anläggningen ha goda förutsättningar att fungera som den är tänkt.
 • Installera vinterpaketet (värmeväxlaren) i aggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till.
 • Om du har föremål som blockerar ventilationsdon eller aggregat, t ex garderob i sovrum/klädkammare så ber vi dig flytta dessa så besiktningsmannen kan mäta luftflödet.

Vanliga problem som kan uppstå vid OVK

 • Kolfilterfläkt kopplad på ventilationssystem
 • Smutsiga filter
 • Smutsiga ventilationsdon (damm i don i badrum och förråd t ex)
 • Till- eller frånluftsdon saknas
 • Aggregat eller don ej åtkomligt, t ex du har en garderob i vägen

Har du några funderingar kring ovan punkter, vänligen kontakta styrelsen så bokar vi en tid för hembesök och tittar på din anläggning tillsammans.

Besiktningen kommer utföras enligt följande:

 • Hus 1 (udda gatunummer från 51 till 81): tisdag 7 december kl 8.00-16.00
 • Hus 2 (jämna gatunummer från 4 till 34): tisdag 7 och onsdag 8 december kl 8.00-16.00
 • Hus 3 (udda gatunummer från 3 till 33): onsdag 8 december kl 8.00-16.00 

Insamling av nycklar

Styrelsen kommer vid tre tillfällen att vara tillgänglig för att ta emot nycklar till din lägenhet. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp och du får tillbaka dem när arbetet är avslutat.

Nycklarna lämnas till styrelserummet i hus 2 vid något av följande tillfällen:

 • 24 november kl 19.00-20.00
 • 1 december kl 19.00-20.00
 • 7 december kl 6.30-7.00 (dagen för besiktning)

Kan du inte lämna dina nycklar är du hemma i samband med besiktningen så att besiktningsmannen får åtkomst till din lägenhet. Det finns inget återbesök planerat.

Om besiktningsmannen inte får åtkomst till lägenheten under dagarna 7-8 december måste vi boka in nytt besök för vilket medlemmen själv får stå för kostnaden.

Vänligen, styrelsen