Nybodahöjden 1 | 769602-0739
23 feb 2019

Datum för Städdag 2019

Av Peter Engström | 2019-02-23 13:24

Datum för Städdag 2019 Brf Nybodahöjden 1

Tid: Lördagen 11 maj 2019, kl 10:00
Plats: Samling utanför Styrelserum, Hus 2


23 feb 2019

Datum för årsstämma 2019 - uppdaterad

Av Peter Engström | 2019-02-23 13:20

Datum för årsstämma 2019 Brf Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 22 maj 2019, kl 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Årsstämmo handlingar är utdelade.

20 jun 2018

Protokoll från årsstämma 2018 tillgängligt

Av Linda Norelius Moberg | 2018-06-20 22:15

Nu finns protokollet från föreningens årsstämma tillgänligt att ladda ner på hemsidan. Ni hittar även protokollet på sidan Om föreningen.

20 jun 2018

Föreningens ComHem tjänster upphör from 30 septemer

Av Peter Engström | 2018-06-20 12:41

Som styrelsen tidigare informerat om så kommer ComHem tjänster via Fiberkoaxen anslutningen avslutas den 30 september. Det innebär att grundutbud av TV, privata abonnemang på bredband och utökade digitala TV paket upphöra att fungera.

För anslutning till fiber nätet och de olika leverantörerna du kan välja mellan, hittar du på antingen bredbandswebben.se eller på (telias) oppenfiber.se.

Du hittar även mer info under länkarna Arkivet/ November 2015

Tänk på att Com Hem har en uppsägningsperiod.

17 jun 2018

20 års jubileum på höjden Lördagen den 8 september

Av Peter Engström | 2018-06-17 19:45

Nedan information kommer från Nybodahöjden Samfällighetsförening och som vi vill förmedla.

Sätt ett kryss i Almanackan för Lördagen den 8 september. Då blir det 20 års jubileum här på höjden.

Vi vill att ni redan nu vet om att detta är på gång och inträffar dagen innan valdagen. Fota detta program med mobilen, sätt en post it lapp på kylskåpet redan nu så du och familjen inte missar detta datum.

Så här ser programmet ut

10.00 Nybodaloppet för alla barn och unga släktingar och besökare som är upp till 10 år - målgång med lite fika i Hästskon. Anmäl redan nu  om du vet  att du har barn som vill vara med till ann.kajsten@gmail.com, så vi kan planera ungefärligt antal festis drycker och medaljer  till alla som kommer i mål.

13-15.00 Utställning och bokbord  inklusive nyskriven bok av Mats Egelius  om Nybodahöjden - lite minglande  och möjligthet att  träffa några av  dem som skapade/ ritade området.

15.00 Mats Egelius, White arkitekter gör en Rundvandring som startar vid konstverket.

17.00 planerar vi för en picknick som startar med gästtalare  på stora gräsmattan  i Idaborgsföreningen. Mat och dryck  tar vi alla med själva.

Vi återkommer med uppsatta program  på olika platser i området och försöker  nå ut via  mail och sociala medier  när det närmar sig.

Hjärtligt välkomna  önskar festkommittén

Gunilla Zetterlund, Ann Kajsten, Kriss Holmberg, Anne Marie Gustafsson, Maria Prigorowsky

Vill du vara med och jobba för jubileet hör av dig till Gunilla  som är sammankallande  för gruppen, k.g.zetterlund@gmail.com tfn 073 678 68 12

16 maj 2018

Nya regler om personuppgifter i nya dataskyddsförordningen

Av Linda Norelius Moberg | 2018-05-16 22:30

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) från 1998.

Den nya lagen påverkar vår bostadsrättsförening och hur vi kan lagra information om boende samt anhöriga. Vi ber er därför att snarast inkomma med ett samtycke om ni vill att låta oss lagre ert telefonnummer och e-postadress. Annars kan styrelsen inte längre göra e-postutskick till er. För mer information se bifogat dokument, som även innehåller blanketter för samtycke.

De kan skickas in via e-post eller läggas i föreningens brevlåda på Nybodaringen 67.

16 maj 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Av Linda Norelius Moberg | 2018-05-16 22:23

Kallelse till årsstämma 2018 Brf Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 30 maj 2018, kl 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2


Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.
Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse.


Bifogade handlingar

Samtliga handlingar har delats ut i era postlådor.

• Förslag till dagordning
• Årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Inkomna motioner (1 st)
• Nuvarande stadgar
• Förslag på nya stadgar
• Budget
Valberedningens förslag bifogas inte, men kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida 
(www.nybodahojden.se) senast en vecka innan årsmötet.

 

Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har
de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen 
personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud 
skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från det att den 
utfärdats. Ett ombud får företräda högst två medlemmar. 


Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, 
sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.


Förfriskningar serveras under stämman.
Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

13 maj 2018

Varmvatten hus 1 och planerat avbrott varmvatten 23/5

Av Linda Norelius Moberg | 2018-05-13 11:12

Varmvatten hus 1

I helgen har det varit en del problem med varmvattnet i hus 1. Ärendet är felrapporterat och kommer undersökas inom kort.

Uppdatering: Problemet är att en pump är trasig. Det finns varmvatten om ni spolar länge i kranen. Pumpen kommer bytas ut på måndag eller tisdag.

Planerat avbrott varmvatten 23/5

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2018-05-23 08:00 till 2018-05-23 20:00, på grund av underhållsarbete på fjärrvärmenätet av Fortum. Det gäller alla föreningens hus. Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

29 apr 2018

Grusgång och lampor

Av Linda Norelius Moberg | 2018-04-29 16:46

Vi hade en lyckad städdag för en vecka sedan, stort tack till alla er som kom och hjälpte till!

Omläggningen av grusgången utanför hus 2 är planerad att genomföras av AllGranth under maj eller början av juni. Arbetet med att sätta upp utelampor bakom hus 3 är nu också färdigt.

Vi påminner även om att föreningens årsstämma kommer hållas den 30 maj, kallellse skickas ut separat.

17 dec 2017

Årsstämma, utelampor, jouravtal och altandörrar

Av Linda Norelius Moberg | 2017-12-17 21:00

Datum för årsstämma 2018

Föreningens nästa årsstämma kommer hållas onsdagen den 30 maj 2018 kl 19:00. Det innebär att motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den 2 maj, antingen via e-post till styrelsen på styrelsen@nybodahojden.se eller i föreningens brevlåda på nr 67.

Utelampor

Nu är det mörkt ute och vi vill därför påminna om att utelamporna som sitter utanför era ytterdörrar och vid uteplatserna på baksidan ska vara försedda med sensorlampor som tänds automatiskt när det är mörkt ute. Lamporna ska vara påslagna hela tiden, men kommer endast lysa när det är mörkt. Om ni behöver en ny glödlampa så kontakta styrelsen.

Styrelsen tittar även på att förse uteplatserna i hus 3 med lampor, på liknande sätt som uteplatserna i hus 1.

Jouravtal

Föreningen har tecknat ett jouravtal via AllGranth med Dygnet Fastighetsjour AB. Det innebär att det finns ett nummer ni kan ringa vid akuta problem i bostaden, för att t.ex. få tag på en jourrörmokare. Kostnaden för en jourutryckning betalas antingen av medlemmen eller föreningen, beroende på vad den rör.

Tänk på att jouravtalet endast ska utnyttjas för sådant som är akuta problem och inte kan vänta till nästa vardag. Kontaktuppgifter till fastighetsjouren har delats ut i brevlådorna och skickats ut via e-post till alla medlemmar.

För felanmälan eller icke akuta åtgärder så kan ni kontakta AllGranth via deras hemsida http://www.allgranth.se.

Avtal med ComHem

Vi påminner om att vårt avtal med ComHem löper ut i september 2018. Ni som redan har gått över till att använda fiberanslutning i lägenheterna via Öppen fiber (http://www.oppenfiber.se) behöver inte göra något. 

Ni som fortfarande använder ComHem behöver hitta ett alternativ under nästa år.

Altandörrar i hus 3

Vissa boende i hus 3 har rapporterat problem med sina altandörrar. Om någon av er har problem med altandörren ber vi er kontakta styrelsen. Ansvaret för ytter- och altandörren ligger på styrelsen, men mindre underhåll som byte av handtag ligger på medlemmen.

24 okt 2017

Underhållsplan, sophämtning och värme

Av Linda Norelius Moberg | 2017-10-24 09:07

Styrelsen har under hösten tagit hjälp av en konsult för att ta fram en ny uppdaterad underhållsplan till våra tre hus. Underhållsplanen sträcker sig över 30 år och med den blir det enklare för oss att bedöma vilket underhåll vi behöver genomföra de kommande åren.

Vi har haft en del problem kring sophämtning de senaste veckorna, men förhoppningsvis är problemen nu lösta när sophämtarna har fått en ny nyckel till ett av våra soprum. Stockholm Vatten och Avfall har lagt om sophämtningen sedan 1 oktober vilket lett till en del störningar.

Arbetet med att hitta en ny firma som kan underhålla vår golvvärme går framåt och vi har nu hittat en firma och planerar för att de kan gå igenom våra lägenheter framöver.

Träden längs gatan har ansats av Samfälligheten för att få bättre ljus på gatan i höstmörkret.

8 jun 2017

Blöt post

Av Ann-Chatrine Lindmark | 2017-06-08 09:58

Hej alla medlemmar. Vi har problem med de nya brevlådorna. Vissa av oss får posten blöt och fuktig. Detta är förstås inte OK. Tillverkarna kommer att byta ut ett antal brevlådor till att börja med så att vi får testa om det hjälper. Vi byter till den modell av lådor som vi hade tidigare. (Berglunds stil 95) De har ett tvärare lock och det kanske kan vara en lösning. Det stora problemet är fortfarande att lådorna står rakt under avrinngen från balkongerna vilket gör att det rinner onödigt mycket vatten på dem. Det kan också vara så att det ser lite olika ut vid varje lägenhet. En del lådor står förmodligen lite längre in under balkongerna.

Tacksam om de som har problem mailar till styrelsen. 

Vi vet att nr 6,7 och 21 har haft blöt post men det är säkert fler. Vi kommer att byta postlådorna parvis för att det ska se så OK ut som möjligt.

Tack för er medverkan.

31 maj 2017

Viktig information till dig som planerar att göra om

Av Linda Norelius Moberg | 2017-05-31 20:12

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är viktigt att ni som medlemmar läser igenom stadgarna och ordningsreglerna innan ni gör några större förändringar innuti eller utanför lägenheten. Många förändringar kräver styrelsens skriftliga tillstånd!

Styrelsen har även insett att reglerna kring uteplatser behöver förtydligas och planerar att nästa styrelse kommer att titta på det till hösten.

Har du tankar kring detta? Hör gärna av dig till styrelsen!

31 maj 2017

Kallelse till årsstämma 2017

Av Linda Norelius Moberg | 2017-05-31 19:34

Härmed kallas till årsstämma i Brf Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 14 juni, 19:00

Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar

Bifogade handlingar

Förslag till dagordning

Årsredovisning 

Inkomna motioner (1 st)

Revisionsberättelse - se årsredovisningen

Valberedningens förslag, kommer att finnas tillgänglig på hemsidan senast en vecka innan årsmötet.

Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får företräda högst två medlemmar.

Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Förfriskningar serveras under stämman.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

14 maj 2017

Nytt datum för årsstämman

Av Linda Norelius Moberg | 2017-05-14 20:10

Årsstämman 2017 flyttas till onsdag den 14 juni. Det är på grund av att vi inte kommer hinna få in underlag i tid, då kallellsen skickas ut två veckor innan mötet.

Vi kommer som tidigare planerat vara i garaget i hus 2.

5 apr 2017

Motioner till årsstämman

Av Linda Norelius Moberg | 2017-04-05 21:16

Den 23 april är sista dagen för att lämna in motioner till årets årsstämma. Alla medlemmar i föreningen kan skicka in en motion till årsmötet. Motioner kan lämnas in på papper i föreningens brevlåda på Nybodaringen 61 eller i ett mail till styrelsen@nybodahojden.se

Vi vill även påminna om städdagen nu på lördag. Vi samlas kl 10 utanför styrelserummet i hus 2.

10 mar 2017

Städdag och årsmöte

Av Linda Norelius Moberg | 2017-03-10 21:01

Nu går vi mot ljusare tider och våren närmar sig!

Lördagen den 8 april har vi en gemensam städdag. Vi hjälps åt med att städa gemensamma utrymmen och så kommer vi ha lite samkväm efteråt. Då vi har köpt in nya brevlådor planerar vi även att hjälpas åt med att byta ut dessa under städdagen.

Vi börjar klockan 10 och samlas utanför Styrelserummet (baksidan av Hus 2, vid Idaborgsvägen) och städar, därefter bjuder vi på korv och fika! Vi kommer också att dela ut nya filter till ventilationssystemet för de som behöver. 

Årsmötet 2017 är onsdag den 31 maj kl 19:00.

30 dec 2016

Information om brevlådor, sprängningar och OVK

Av Linda Norelius Moberg | 2016-12-30 11:13

Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut och styrelsen önskar god fortsättning!

På styrelsemötet i våras beslutade vi att byta ut brevlådorna mot låsbara brevlådor. Styrelsen har utrett möjliga alternativ för nya brevlådor under året och även varit i kontakt med arkitekten som ritat våra hus. Tyvärr så medger inte befintliga fästanordningar att låsbara brevlådor sätts upp, då de är för breda. Vi planerar istället att byta ut alla brevlådor mot likvärdiga nya (ej låsbara) under nästa år.

Sprängningarna som gjorts under året nedanför hus 1 är avslutade och efterbesiktning har gjorts i hus 1. För vissa lägenheter skiljer sig någon mindre spricka åt från besiktningen innan sprängningarna. Berörda lägenhetsinnehavare har fått ett protokoll utdelat i sin brevlåda, tillsammans med information om hur ni eventuellt går vidare om ni vill utreda om sprickan beror på sprängningarna och om ni kan få ersättning. Det är inte säkert att nya sprickor beror på sprängningarna och styrelsens erfarenhet visar att det kan vara svårt att få ersättning.

Vi har även genomfört en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) under året och åtgärdat de anmärkningar som hittades. Det mesta är klart, men VTS Ventilation AB behöver fortfarande komma in i vissa lägenheter för att avsluta det sista.

Vi vill även påminna om att ni kan skriva upp er för att få information från samfälligheten på http://www.nybodahojden.nu/

11 maj 2016

Kallelse till årsstämma 2016

Av Michael Kazarnowicz | 2016-05-11 10:18

Härmed kallas till årsstämma i BRF Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 25 maj, 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar

Bifogade handlingar

Förslag till dagordning
Årsredovisning 
Revisionsberättelse
Inkomna motioner (4 st)

Förslag till budget kommer att skickas ut en vecka innan årsmötet.

Rösträtt

Vid föreningssstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud skall visa up en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdats. Ett ombud får bara företräda en medlem.

Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.

Förfriskningar serveras under stämman.

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

20 apr 2016

Inför städdagen på lördag

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-20 21:01

Lite uppdaterad information inför städdagen på lördag:

Vädret kommer att vara vackert enligt prognosen, och förutom att hjälpas åt med att städa gemensamma utrymmen så kommer vi ha lite samkväm efteråt.

Vi börjar klockan 10 och samlas utanför Styrelserummet (baksidan av Hus 2, vid Idaborgsvägen) och städar, därefter bjuder vi på korv och fika! Vi kommer också att dela ut filter. 

11 apr 2016

Kallelse för motioner till årsmöte samt vårstädning

Av Michael Kazarnowicz | 2016-04-11 18:31

Den 25 maj är det dags för årsstämma i föreningen. Om du har saker som du vill att vi tar upp så är det dags att lämna in en motion till oss i styrelsen. Vi vill ha din motion senast söndag 17 april. Du skickar in dina motioner till styrelsen@nybodahojden.se

Vi har också vårstädning lördag den 23 april. Vi samlas vid Styrelserummet i Hus 2 (det som rymmer Nybodaringen 2-34) och fixar gemensamt med allmänna utrymmen och gården. Det brukar vara ett bra tillfälle att träffa alla härliga grannar, och efter vårstädningen bjuder vi på fika.

Sist, men inte minst en påminnelse: vi har inget grovsoprum, och har du sopor som det inte finns behållare för så ska du inte bara ställa ner dem i soprummet och hoppas på att någon löser det. I hus nummer 2 har någon till exempel ställt ner burkar med målarfärg.  Det finns en återvinningsstation i Östberga dit man kan köra grovsopor. Det du kan slänga i våra soprum är: kartonger och pappersförpackningar, papper och tidningar, metallförpackningar, färgat och ofärgat glas, batterier, glödlampor (av både äldre typ, energilampor och LED-lampor), matavfall, plastförpackningar och brännbara hushållssopor.  Om du är osäker, fråga gärna någon av oss i styrelsen. Har du något du tror någon annan kan få användning för, använd gärna Facebookgruppen "Vi på Nybodahöjden" för att ge bort det istället för att lägga det i soprummen.

20 feb 2016

24-25/2 Ventilationskontroll i din lägenhet

Av Marina Krig | 2016-02-20 18:23

Alla har fått lapp i brevlådan om den OVK-besiktning som kommer utföras.
Personal från Hoist energy AB kommer utföra arbetet.

Datumen är:
Hus 2 och 3: 24/2 kl.07.30-15.30
Hus 1: 25/2 kl. 07.30-15.30

Lämna din märkta nyckel till Irene Rikkinen på nr 61, 070-950 38 70, om du ej har möjlighet att vara hemma. Nyckeln hämtas hos Irene efter utförd kontroll.

Om du inte lämnar nyckel eller inte är hemma angiven tid så att kontrollen inte kan utföras, kommer du bli debiterad för det extra arbete det innebär att kontrollera din lägenhet separat.

Vi är ålagda att kontrollera ventilationen i våra fastigheter så att inomhusklimatet är bra, det kallas för OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilations Kontroll). Vi har alla ett intresse av att få denna kontroll att löpa så snabbt och smidigt som möjligt och att vi har en bra ventilation i våra fastigheter.

Läs mer på lappen i din brevlåda eller kontakta vid frågor kl 07-16, Jonas Widlund, Hoist Energy, 08-522 224 44 eller Irene (telenr ovan).

/Styrelsen

19 feb 2016

Såhär gör du för att få igång fiberuppkopplingen

Av Marina Krig | 2016-02-19 16:48

Nu har alla lägenheter fått fiberuppkoppling och ungefär hälften har även fått den sista, viktiga, komponenten: tv-boxen.

Du som fått tv-boxen (den svarta lådan) inkopplad:
1. Nu ska du ta fram ditt lägenhetsnummer.
2. Ringa Telia kundtjänst (direktnummer till fiberfrågor) 020-240 250. Välj "support".
3. Telia tar fram och ger dig din aktivieringskod.
4. Koppla ihop tv:n med tv-boxen. Du blir uppmanad på skärmen att ange din aktiveringskod.

Du som inte fått tv-boxen inkopplad:
1. Gör upp tid och dag med Emilie på Dizos för att få tv-boxen inkopplad och signalen kollad. Du når henne via telefon eller sms: 070-643 01 66 eller via mejl: emilie@dizos.se
2. När det är gjort följer du stegen ovan!

Föreningen står för ett grund tv-utbud (Telia Start) och om du vill ha andra tjänster ur fibern (internet, telefon, annat tv-utbud) ska du skaffa det själv.

/Styrelsen

1 feb 2016

Nu startar fiberinstallationen i lägenheterna

Av Marina Krig | 2016-02-01 16:12

Under veckan kommer vår fiberinstallatör ElTel Networks att lämna infoblad i våra brevlådor.

Här är tidplanen:

Vecka 5,6 1-12/2 Hus 2 (mot Årstabergsvägen)

Vecka 6,7 8-19/2 Hus 3 ( i backen)

Vecka 7,8 15-26/2 Hus 1 ( mot Sjövikskajen)

ElTel kommer nu ta kontakt med varje medlem och göra upp tid inom ovan angivna tidsperioder.

För att de ska hinna och kunna jobba snabbt är det viktigt att du hjälper oss genom att rensa ytorna som vi behöver komma åt.

På Infobladet du får i brevlådan ser du var i lägenheten du behöver ta bort möbler och dylikt.

De kommer i möjligaste mån dra kablar i de befintliga rör som finns idag i lägenheterna.

De kommer sannolikt behöva bryta er befintliga telefonförbindelse som använder det fasta telefonnätet. Detta är återställt när de lämnar bostaden. Har ni larm via detta nät är det bra att anmäla detta till er larmleverantör.

Hälsningar Eltel Networks och styrelsen Nybodahöjden

19 jan 2016

Värme i din lägenhet - felsökning och såhär gör du!

Av Marina Krig | 2016-01-19 20:47

Flera medlemmar har hört av sig till styrelsen med värmeproblem nu när det är kallt ute. Vi har haft värmetekniker som tittat på de centrala värmecentralerna och konstaterat att de fungerar som de ska.

I våra lägenheter samverkar ventilation och golvvärme för inomhusklimatet därför behöver du tänka på att byta ventilationsinsatsen.

Här kommer en lathund för felsökning om du har problem med värmen:

1. Har du rätt ventilationsinsats isatt?

Öppna luckan till ventilationssystem som finns i ditt förrådsrum. Du har två insatser: en sommarinsats (med massa hål i, denna insats ger ingen värme) och en vinterinsats (med vertikala lameller som är en värmeväxlare). Du ska under vinterhalvåret följdaktligen ha vinterinsatsen isatt. 

Filtret som är löstagbart bör även det bytas/tvättas med jämna mellanrum. Vill du ha nytt filter, hör av dig till styrelsen eller kom förbi styrelserummet i samband med styrelsemöte(se datum på hemsidan).

2. Är pumpen rätt inställd?

Den svarta Grundfos pumpen ( som pumpar varmvattnet i golvvärmen) finns även den bakom lucka i förrådsrummet. De gula ljusindikatorerna ska lysa. Du kan öka genom att trycka på plus-knapp. På ovansidan av pumpen sitter en liten plastficka med en bruksanvisning som du kan läsa om du vill.

3. Är rören varma?

Känn på röret före och efter pumpen. Det ska vara varmt både före och efter. 

Är det inte det ska tekniker tillkallas: RT Driftservice, Hans Eric Rödjemyr, 
hans-eric@rtdriftservice.se08 – 735 44 40

Hör av dig till styrelsen om inget av ovan fungerar eller om du har andra problem som inte är beskrivna här.

Hälsningar
Styrelsen

27 nov 2015

Info från fibermöte och om dålig värme i lägenheterna

Av Marina Krig | 2015-11-27 23:01

Fibermötet

Igår 25/11 höll vi infomöte om fiber i styrelserummet. Representanter från Telia gick igenom vad fiberuppkopplingen kan erbjuda i form av olika tjänster. Frågor besvarades och vi fikade tillsammans. Här kommer en kortfattad förklaring till vad som kommer att ske och vad du behöver göra:

1. Fundera över vad du vill använda din fiber till (extra tv-utbud utöver det föreningen erbjuder (Telia tv-paket Start)? Ip-teleoni? Surfa?). Du hittar allt, och de olika leverantörerna du kan välja mellan, på antingen bredbandswebben.se eller på (telias) oppenfiber.se. Se över och/eller avsluta dina abonnemang.

2. Kommande veckor kommer du bli uppringd av installationspersonal som vill göra upp en tid för installation.

3. En mediaomvandlare (ett litet väggskåp) kommer att monteras i varje lägenhet i hallen i anslutning till telefonuttaget. Från denna kommer två stycken boxar att kopplas: tv-box och router. Efter detta avslutas föreningens åtaganden gällande fiberuppkoppling.

4. I det här steget börjar dina egna, personliga val för den uppkoppling just du har skaffat abonnemang för. Du kan besöka vilken Telia-butik som helst för mer hjälp i dina val. Det var Telia-butiken i Skärholmen centrumsom var med på infomötet och de tar gärna emot frågor och besök.

 

Dålig värme i lägenheterna

Som många av er upptäckt är det någon vajsing på vår värme. Vi kommer så snart det bara är möjligt få hit värmetekniker som ska undersöka värmecentralerna i källarna på alla tre hus.

Det du själv måste kolla är att du har bytt filter och rengjort din lägenhets ventilaton. Ventilationsluckan sitter i din lägenhets förrådsrum på väggen.

Just nu har vi lite tur med vädret då det inte är så många minusgrader, men vi hoppas det löses de närmsta dagarna.

Vi kommer även att göra en OVK-kontroll, ventilationskontroll, i alla hus. Att ventilationen fungerar bra hänger ju ihop med värmen. Denna kommer ske efter årsskiftet och vi återkommer med mer info nä det närmar sig.

 

Styrelsen

21 okt 2015

Infomöte om fiber 25/11

Av Marina Krig | 2015-10-21 10:59

Onsdag den 25/11 kl 19.00 kommer vi att hålla infomöte om fibertjänster i styrelserummet (bakom hus 2, mot Årstabergsvägen).
Vi bjuder på fika.

Vi kommer ha en representant från Telia närvarande som kan informera och svara på frågor.
Gå in på oppenfiber.se innan mötet och informera dig!

Vår nuvarande bredbandsleverantör (comhem) kommer en längre överlappningstid finnas kvar. Vi kommer dock, så snart fibern är inkopplad, kunna distribuera Telias grund-tv-utbud till alla lägenheter.

I slutet av november kommer fiberinstallatören vilja ha tillgång till din lägenhet för att slutföra installationen och vi kommer återkomma om nyckelinsamling. Även om du inte, just nu, kommer använda dig av fibern ska installation ske i alla föreningens lägenheter.

/Styrelsen

28 aug 2015

Höstinfo till alla medlemmar

Av Marina Krig | 2015-08-28 13:04

Trots att sommaren snart är över har vi långa, varma kvällar på Nybodahöjden. Vi i styrelsen rivstartade i veckan med det första mötet. Om du vill träffa oss kan du titta i kalendern här på hemsidan för att se de inplanerade datumen för styrelsemöten.

Allmänt infomöte för gamla och nya medlemmar ihop med Höststäddag lördag den 26/9 10-12
Vi har under året fått en del nya medlemmar till föreningen och vi tycker att det är dags att påminna och hjälpa alla att sköta sina lägenheter på bästa sätt. Därför vill vi ha ett infomöte där vi pratar om hur ventilation och golvvärme fungerar och hur man ska hantera den som medlem.

Vi vill också öppna upp för andra frågor som kan finnas som rör skötsel och ansvar av lägenheterna. Har du en fråga som du tycker vi borde ta upp på detta möte, mejla styrelsen!

Lördag 26/9, kl 10.00-12.00. 

Vi träffas på gräsmattan framför Hus 2 och vid dåligt väder i styrelserummet bakom hus 2. Vi börjar med infomötet, fortsätter med städning och avslutar med fika/korvgrillning.

Komposter, träd och buskar
Vår förening har inte någon/några platser för kompost från växtdelar eller kvistar/grenar. Vi hänvisar till Östberga återvinningscentral. Finns det ett behov av iordningställd kompostplats, hör av er till styrelsen så att vi får en uppfattning om behovet!

Under våren tog styrelsen beslutet att ta över ansvaret för beskärning av de träd som står på vår mark (framför våra tre respektive hus). I dagarna håller träden på att beskäras och vi hoppas att vi ska få ett enhetligt utseende och en beskärning som är bra för träden.

På en del håll växer buskar framför husen lite väl vilt. I ordningsreglerna finns uttryckt att vi strävar efter att bevara områdets karaktär och hålla efter. På höststäddagen kommer vi att klippa dessa.

Fiberinstallation
Det har varit ett drygt arbete det här året att få till och slutföra fiberinstallation i vår förening. Vi kan nu informera om att allt planeras vara klart till början av december.

Det är Telia som utför installationen av öppen fiber. Gå in och läs på oppenfiber.se!

Den 20/11förväntas fiberframdragning till alla lägenheter vara klart. Därefter ska installation och inkoppling av uttag i varje lägenhet utföras.Vi tror att under första veckan i december ska varje lägenhet kunna nyttja fibern. Då får alla lägenheter Telias TV-paket Start (kostnaden för detta ingår i månadsavgiften, precis som idag). Enskild medlem kan nu nyttja sina beställda respektive tjänster via öppen fiber.

Vi kommer att ha ett infomöte under november där man ska kunna få svar på alla frågor och bli informerad om hur man ska agera om man vill ansluta sig till fiber. På mötet kommer personal från Telia att vara med. Vi återkommer med datum för Infomöte Fiber!

Får på Nybodahöjden
Jonny Lyrberg och Magnus Barthelsson på Nybodaringen 79 har sedan sommaren en liten flock får bredvid Hus 1. Fåren kommer att vara kvar till vintern och efter det tas inhägnaden bort. Alla är välkomna att titta på och klappa fåren! 

Jonny och Magnus har ju även sen tidigare höns. Om du vill kan du köpa ägg av Jonny och Magnus. Ring på 79:an och hör efter!

Djurens inhägnader och hus står på Stockholms stads mark och alla tillstånd från kommunen innehas naturligtvis av Jonny och Magnus. Har du frågor kring djuren eller inhägnaderna, tveka inte att prata med Jonny, Magnus eller mejla styrelsen.

Nybyggnationer nära oss
I backen nedanför Hus 1 förbereds bygge för fullt. Just nu är det markarbete med en del sprängningar och det kommer så småningom övergå i husbyggen. Vi bevakar om sprängningen påverkar sättningar eller sprickor genom ett uppsatt mätinstrument på baksidan av Hus 1. Hör av dig till styrelsen om du upptäcker någon skada eller annat som du tror har åsamkats av sprängningarna.

Liljanskolan håller på att byggas om till bostadsrätter som planeras vara inflyttningsklara till årsskiftet. Samfälligheten kommer att prata med den nya bostadsrättsföreningen om allmänna frågor som rör oss alla på Nybodahöjden. Vi vet att det är en del nya bostadsägare som strövar omkring fastigheten på baksidan av Hus 3 för att se hur arbetet fortskrider. Det är flera av de nya ägarna som redan idag bor på Nybodahöjden och som kommer flytta in i det nya huset.

Nybodahöjden finns på Facebook
Nyligen har en facebook-grupp startats som heter Vi på Nybodahöjden. Syftet med den är att alla som bor på Nybodahöjden ska kunna ha ett gemensamt forum. 
Gå in och kolla och be att få gå med i gruppen!

Vi på Nybodahöjden

4 jun 2015

Nedblåst träd

Av Marina Krig | 2015-06-04 20:30

Ett träd vid hus 2 har blåst omkull. Trädmästarna kommer att ta hand om trädet så snart som möjligt. 

/styrelsen

1 jun 2015

Vill du läsa om årsstämman?

Av Marina Krig | 2015-06-01 21:46

Nu finns stämmoprotokoll, årsredovisning och namnen på 2015 års styrelse på hemsidan.

På sidan "Om föreningen" hittar du materialet.

/Styrelsen

8 maj 2015

Dokument inför årsstämman

Av Michael Kazarnowicz | 2015-05-08 16:48

Nu finns alla dokument inför årsstämman att ladda hem digitalt. Du hittar dem under "Kalendarium" i menyn ovan.

9 apr 2015

Nu finns planer presenterade för grönområdena runt Nybodahöjden

Av Marina Krig | 2015-04-09 21:18

Stockholm stad presenterar tankarna kring grönområden och parker runt Nybodahöjden.

Läs här!

http://bygg.stockholm.se/PageFiles/968915/150401_Parkprogram.pdf

 

26 mar 2015

Motioner till årsmöte och städdag

Av Michael Kazarnowicz | 2015-03-26 15:36

För dig som är intresserad av att lämna in motioner till vår ordinarie årsstämma (som äger rum tisdag 19 maj) så gäller 10 april som sista inlämningsdag. Motioner kan lämnas in på papper i föreningens brevlåda på Nybodaringen 61 eller i ett mail till styrelsen@nybodahojden.se

Vi har gjort ett e-postutskick om detta. Vet du med dig att du inte fått det, kontakta då Michael Kazarnowicz på Nybodaringen 24, kazarnowicz@gmail.com så att vi kan uppdatera din adress i vårt system.

Vi vill också passa på och bjuda in till vår städdag när vi samlas och städar ut gemensamma utrymmen. Städdagen kommer att äga rum lördag 9 maj klockan 10.00

7 feb 2015

Datum för årsstämma 2015

Av Marina Krig | 2015-02-07 19:21

Den 19 maj kl.19.00 är det årsstämma för vår förening. Styrelsen återkommer med kallelse och plats.

Du kan klicka på "Kalendarium" uppe till höger i sidans meny för att se datum för bl a styrelsemöten fram till stämman.

/Styrelsen

20 jan 2015

2 MC-platser lediga i garaget

Av Michael Kazarnowicz | 2015-01-20 19:47

Vi har två MC-platser i garaget som är lediga. I första hand skall dessa gå till medlemmar, i andra hand kan de hyras ut till boende i andra föreningar på Nybodahöjden. Kostnaden är 420 kronor per månad. Vänligen skicka e-post till styrelsen om du är intresserad.

19 dec 2014

Fiber dröjer

Av Marina Krig | 2014-12-19 21:04

Installationen av fiber dröjer på grund av utredning av det juridiska ansvaret vid grävning i gatan. Det är tre parter inblandade: Samfälligheten, Stockholm stad och Telias underleverantör ElTele networks. Styrelsen gör vad den kan för att skynda på och vi tror att vi kan ha fiber installerad i alla 48 lägenheter i februari.

Så snart vi har ny information kommer vi meddela alla medlemmar. Vi kommer kalla till ett infomöte om hur den nya tjänsten funkar och hur man som medlem behöver göra med den gamla (comhem).

Styrelsen

27 nov 2014

Kallelse till extrastämma tisdagen 9 december, 19.00 i Liljanskolan

Av Michael Kazarnowicz | 2014-11-27 21:52

Med anledning av:

  • nya avskrivningsregler för bostadsrättsföreningar
  • nya regler vid andrahandsuthyrning
  • beslut om att uppdatera Nybodahöjden 1:s stagdar för att passa de nya reglerna

kallar styrelsen nu till extrastämma.

Styrelsen hoppas på bra uppslutning och bjuder på glögg och julmys!

Varmt välkomna
önskar
Styrelsen

 

Bilagor:

Kallelse till extrastämma 2014

Dagordning extrastämma 2014

Bilaga 1 extrastämma 2014

Bilaga 2 extrastämma 2014

14 jul 2014

Välkommen till den nya hemsidan!

Av Michael Kazarnowicz | 2014-07-14 16:14

Välkommen till den nya hemsidan för Nybodahöjden 1!

Du kan nu fylla ut denna föreningshemsida med sidor som du sedan skapar menylänkar till.

Glöm inte bort att skriva en första nyhetsuppdatering som välkomnar medlemmarna till den nya hemsidan!