20 maj 2024

Välkomna till årsstämma 2024

2024-05-20 09:27

Tid: Måndag 3 juni kl 19.00
Plats: Föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Stämmohandlingar publiceras nedan och har skickats till medlemmar med e-post.

Välkomna!

15 maj 2024

Energideklaration

2024-05-15 17:29

Vi har fått en nya energideklarationer över våra tre hus.

I de nya energideklarationerna har vi fått Energiklass B.
Detta är mycket positivt, det visar på att våra hus är energieffektiva.

Det gör också att du som har bostadslån kan oftast få en så kollad Grönt bolån.
Oftast genererar detta 0,10% rabatt på bolåneräntorna.

Vissa banker hämtar hem den informationen själva från Boverket, annars är det en bra idé att ringa era bank och prata med dem.

Här finner du dokumenten för respektive hus.

8 maj 2024

Senareläggning av årsstämman

2024-05-08 20:34

Styrelsen har tidigare informerat om att årsstämman äger rum onsdag 22 maj. 
Då revisorerna inte är klara med bokslutshandlingarna vid dagens datum behöver vi skjuta fram årsstämman. Nytt datum är ännu inte beslutat. 

1 apr 2024

Städdag 20 april kl 10.00

2024-04-01 17:52

Påsken är förbi så nu får vi verkligen hoppas att våren är på intågande och för både värme och grönska med sig.

För föreningens del innebär april att det är dags för vårens städdag. 

Lördag 20 april kl 10.00
Vi samlas utanför styrelserummet (huset mot Årstabergsvägen) för att fördela arbetet.
Vid 12-tiden bryter vi arbetet och avslutar med grillning. 
Vid grillningen kan du även hämta nya ventilationsfilter.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet kan passa på att prata med valberedningen. 

Väl mött!

22 mar 2024

Motionera till årsstämma

2024-03-22 12:40

Föreningens årsstämma äger rum 22 maj 2024.

Har du som medlem förslag på förbättringar för vår förening?

Då har du möjlighet att lämna in motioner fram till 10 april. 

En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.
Förslaget ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om på årsmötet.

Tänk på att
- Skriva en tydlig och informativ rubrik om vad förslaget handlar om
- Beskriva bakgrund till förslaget, t ex vad är anledningen till att motionen behöver ställas.
Ange viktiga bakgrundsfakta i sammanhanget och vad du vill uppnå/lösa. Beskriv problemet och varför det finns behov av en förändring. Föreslå ett förslag till beslut och ge om möjligt förslag på riktlinjer för genomförande av förändringen och alternativa lösningar. Var tydlig och konkret.
- Formulera ditt förslag till beslut/yrkande så att det tydligt framgår vad årsstämman har att ta ställning till genom bifall eller avslag. Avsluta med "Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget." På så sätt kan stämman rösta genom Ja/Nej. 
Diskussionsförslag tas inte upp för beslut på stämma.
- Datera och ange namn och lägenhetsnummer/adress. 

Motion lämnas i föreningens brevlåda eller bifogas i e-post till föreningen senast 10 april. 

6 jan 2024

Extra föreningsstämma 23 januari

2024-01-06 13:33

Tid: tisdag 23 januari kl 19.00

Plats: föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Kallelse och förslag till dagordning skickas till medlemmar med e-post.

Välkomna!

21 nov 2023

Viktig Uppdatering från Telia om Bredband och TV-tjänster

2023-11-21 09:22

För att få detaljerad information om nya förändringar, vänligen öppna den bifogade PDF-filen. I filen kommer ni att hitta:

 • Teknisk Support kontaktuppgifter: Information om hur du kontaktar Telias support för eventuella frågor eller problem under aktiveringsprocessen.
 • Serviceaktivering: Tydliga anvisningar för att aktivera din TV-tjänster.
 • Fakturering

Klicka här för att öppna PDF-filen

22 okt 2023

Avlopp

2023-10-22 19:04

Våra avlopp har inte den bästa konstruktionen så vi bör vara försiktiga med vad vi spolar ner. Torka ur stekpannor o dyl för att undvika stopp. Häll gärna en kastrull med hett vatten i avloppet då och då. Det blir kostsamt att ta ut spolfirma.

Styrelsen

6 okt 2023

Underhållsrenoveringen

2023-10-06 22:13

Slutbesiktningen är gjord av besiktningsman den 16/9. Entrepenören har två månader på sig att åtgärda besiktningsanmärkningar. Sen är det garantibesiktning om 2 år, sen är det ny besiktning om 5 år, det är gången. Fasaden mot Årstabergsvägen som idag är flammig, tror de ska rätta till sig när den har satt sig. Det finns en del anmärkningar som vi nu hoppas blir åtgärdade.

Styrelsen

6 okt 2023

Städdag

2023-10-06 22:03

Hej, lördag den 21/10 kl 10.00 är det dags att städa våra gemensamma ytor.

Vi samlas utanför styrelserummet ( huset mot Årstabergsvägen) för att fördela arbetet.

Soprummen, källargångar, löv och rabatter ska göras. Vår ytterbelysning skulle må bra av rengöring också. Det är nu du kan hämta filter till ventilationen.

Vid 12-tiden är grillarna klara.

Väl mött!


Styrelsen

1 jul 2023

Årsstämma - protokoll

2023-07-01 02:37

Här finner ni protokollet från årsstämman.

Tyvärr saknar det en underskrift från en av justerarna, men kommer i veckan.

Styrelsen

24 maj 2023

Underhållsarbeten - start 29 maj

2023-05-24 13:37

Föreningen har tecknat avtal med H. Aronsson Byggnads AB för underhållsarbetet. 

Arbetet påbörjas redan på måndag 29 maj med etablering och montering av ställning på baksida om hus 2 (mot Årstabergsvägen). 

Vi återkommer med en detaljerad tidplan för det planerade arbetet inom kort, men vill redan nu påpeka att det alltid sker justeringar efter vägen och ber om allas förståelse och tålamod. Vi får i stöket glädjas åt hur fint det kommer att bli i vårt område när det är klart.

Entreprenören behöver full åtkomst till de ytor där arbete ska utföras. 

Du som bostadsrättshavare har ansvar för att:

Senast 4/6:
Ha tagit bort all växtlighet som kan hindra arbeten, dvs växtlighet utmed fasad, räcken, på balkonger, altaner, träspaljéer. 
Om hindrande växtlighet finns kvar efter detta datum kommer styrelsen ombesörja att den avlägsnas på bostadsrättshavares bekostnad. 

Föreningen kommer att ordna med bortforsling av växtlighet som tagits ned. Detta läggs i sopsäckar på gräsplätten nedanför Nybodaringen 38 (där vi brukar lägga trädgårdsavfall vid städdagarna). Bortforsling sker onsdag 14/6.

Tömma balkonger och uteplatser framsida
Tömma innebär att allt ska avlägsnas. Deadline för detta är:

12/6Hus 2Nr 4-34
13/6Hus 3Nr 3-33
25/6Hus 1Nr 51-81


Du som har garageplats ska senast 4/6 har tömt din plats. Parkeringsförbud råder i garaget under tiden arbetet utförs. 

   7 mar 2023
   Renovering enligt underhållsplanen

   Renovering enligt underhållsplanen

   2023-03-07 13:34

   Under våren kommer en större renovering att ske.
   Det är en ganska omfattande renovering som finns med enligt underhållsplanen som finns för våra tre hus.

   Denna renovering är planerad och pengar finns undanstoppade i en underhållsfond. 

   Den avgiftshöjning som varit har inte med renoveringen att göra utan skedde pga. ökade omkostnader i samhället.
   Vi kan dock inte garantera att vi behöver höja avgiften ytterligare under året för ökade omkostnader.

   Nu under dagarna kommer det springa runt olika entreprenörer för kolla på husen och för att kunna lämna anbud. 

   Vi hoppas kunna dra igång med arbetet i april.
   Vi kommer informera fortlöpande innan, under och efter renoveringen.

   Underhållsplanen innefattar bland annat:

   • Målning av fasad.
   • Lagning av fasader och socklar
   • Renovering av väggar och pelare i garage.
   • Målning och tvätt av samtliga balkonger.
   • Lagning av trasiga trappor.
   • Målning och lagning av alla trädetaljer.
   • Byte av belysning i garage, soprum och förråd.

   Följ renoveringen här

   23 feb 2023

   Trädbeskärning (uppdaterad)

   2023-02-23 20:00

   Nu har Torpets trädvård varit på plats och beskärt våra träd.

   Det var några träd som var lite skadade efter bland annat påkörningar av större bilar vid hus 2.
   Så undvik större bilar in på gården.

   Några träd har också blivit hobby beskärda och illa tilltygade.
   Så v
   i ber er att inte själva beskära träden, utan vi tar in experter för detta. 

   Torpet trädvård kommer tillbaka när löven börjar spricka ut för att se att arbetet blev bra och träden frodas. 
   Och förhoppningsvis kommer våra träd se ännu finare ut. 

   Va rädd om våra träd! De förgyller vårt område.

   7 feb 2023

   Elförbrukningsavläsning - sammanställning

   2023-02-07 09:26

   Hej,

   Nu har vi sammanställt elförbrukningsavläsning från samtliga lägenheter.

   Bra jobbat!

   Som alla är medvetna om har elpriset gått upp en del under 2022 och kommer även påverka oss.
   Nytt kilowattpris är 2,43 kr/kW, föregående år låg det på 1,43 kr/kW.

   Som bostadsrättsinnehavare preliminär debiteras du baserande på föregående års förbrukning.
   Nu när denna avläsning är gjord, görs en avstämning mellan preliminär och faktiskt förbrukning.
   Detta kommer justeras och delas upp på april och maj månadskostnad.

   Vi eventuellt ägarbyte av bostaden sker regleringen mellan den gamla och den nya ägaren.

   Du kommer få ett mejl inom några dagar med information om din avläsning.
   Har du inte mottagit något, hör av dig till styrelsen.

   Mvh Styrelsen

   20 dec 2022

   Från och med 1 januari träder två nya lagar i kraft

   2022-12-20 10:12

   Från och med 1 januari träder två lagar i kraft som berör boende och bostadsrättsföreningar.

   Bostadsrättslagen

   Nya bostadsrättslagen tar bland annat upp kravet om att styrelsen måste godkänna en renovering av din lägenhet.
   Tidigare har det endast krävts godkännande för ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas.
   Nu kommer det även gälla ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad och samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.
   Om du inte begär det så är det skäl för förverkande av din lägenhet.

   Läs mer hos SBC

   Matavfall

   2023 ska alla sortera ut matavfallet. Redan idag är det obligatoriskt för restauranger men från 1 januari 2023 blir det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.
   Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt.
   Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

   Kompostpåsar finns i soprummen som läggs i avsett kärl. Så har du inte komposterat tidigare så är det dax att börja nu.

   Läs mer på Stockholm vatten och avfall

   Så sorterad du ditt matavfall

   Styrelsen

   20 dec 2022

   Felsökning golvvärme

   2022-12-20 08:23

   Styrelsen får i omgångar information från medlemmar att det är kallt i lägenheterna.

   Till att börja med, vad gäller kring temperaturen?

   Boverket och Socialstyrelsen är eniga om att temperatur i flerbostadshus ska vara 21 °C.
   Temperaturen som då avses är operativ temperatur, vilket är lite halvknepigt och framförallt dyrt.
   Praxis är därför att man mäter temperaturen inom vistelsezonen i brösthöjd och temperaturen ska då vara ca 21 °C.
   Man ska alltså inte ha en termometer placerad i fönster och utgå från den.
   Föreningen siktar på att man ska ha ungefär 21-23 °C inomhus i vistelsezonen.
   Ska man mäta temperaturen själv så bör man också beakta mätnoggrannheten i sitt mätinstrument.

   Hur fungerar vårt system för värme och hur kan man felsöka/åtgärda problem själv?

   I lägenheterna finns golvvärme, till skillnad från en vanlig vägghängd radiator är ytan för värmeavgivelse mycket större,
   i mitt fall en som bor i en tvåa, ca 57 m² stor ”radiator”.
   För att inte snöa in allt för mycket på detaljerna kan vi förenklat säga att temperaturen på värmekällan blir mycket
   lägre vid golvvärme än vid radiatorsystem då en mycket större yta ska avge samma effekt.
   Våra hus är byggda av betong och är därför tröga att värma upp och kyla ned, dvs det kan ta ett par dagar innan
   värmesystem kommit ikapp vid temperaturomslag.

   Rumstermostater

   I lägenheten finns rumstermostater, dessa skickar en signal till ett ställdon som styr en ventil som
   kontrollerar hur mycket värme som ska gå ut på golvet.
   När termostaten känner av att önskat värde är uppnått stänger den ventilen till dess att det är kallare än önskat värde, då öppnar ventilen igen.
   Så jobbar systemet på hela tiden. Bara för att man ställer in termostaten på ett önskat värde betyder inte det att man kommer få det,
   snarare att systemet gör allt det kan för att uppnå värdet. 
   För att hålla en så jämn inomhustemperatur som möjligt ställ termostaten på 21 °C.


   Golvvärmeshunt

   I förrådet i lägenheten sitter en pump och golvvärmeshunt.
   Varmt (20-40 °C beroende på utetempratur) vatten kommer till lägenheten,
   den första temperatursänkningen av vattnet sker vid termostaten nedan vars funktion är att se till så golven inte bli för varma.
   Se markering i bild nedan.


   Golvvärme kan man ju tolka som att golven ska vara just VARMA.
   Det är en sanning med modifikation och olika personer kommer uppleva samma yttemperatur på olika sätt.
   För trägolv är branschstandard att golven inte ska överstiga 27 °C.
   Därför finns det en termostat placerad på inkommande värmeledning i din lägenhet som begränsar temperaturen till just 27 °C.
   Denna termostat eller snarare ventilen till termostaten kan fastna eller kärva, tex under sommaren då temperaturen i utrymmet den sitter i ibland överstiger gränsvärdet under lång tid.
   Ta loss termostaten genom att gänga loss den, kan behövas en polygrip eller liknande. Därefter motionerna ventilen några gånger med ett trubbigt föremål.
   Skruva sedan tillbaka termostaten och ställ den på 9.
   Skruva inte åt för hårt, räcker med handkraft! Viktigt är också att den ståltrådsliknande känselkroppen förblir ansluten till dykröret efter pumpen.
   Annars fungerar inte termostaten och du kommer förstöra dina trägolv

   Pumpen

   Nästa steg är pumpen. Viktigt att den är inställd på golvvärmeinställningen (kan se lite olika ut för olika pumpar, husen är över 20 år så alla pumpar är inte exakt likadana längre).
   Kolla i bruksanvisningen om du är osäker! Hittar du inte den så sök på Google efter pumpnamnet så finns den sannolikt där.


   Lufta systemet

   Nästa steg är att lufta systemet. Viktigt att här ska vi inte hälla ut litervis med vatten utan det handlar om några droppar till dess att det bara kommer ut vatten.
   Tar vi bort allt vatten ur systemet så finns det tillslut bara luft kvar, och då får man ingen värme alls.
   System fylls på automatisk men bara en liten mängd annars tolkar systemet det som ett läckage.
   För att lufta behöver du lokalisera golvvärmeshunten som ser ut såhär.
   Min sitter bakom en silvrig lucka.


   Luftningsnippel, finns 2 st en upp en nere:


   Sätt dit en luftningsnyckel och vrid runt FÖRSIKTIGT. Öppna bara litegrann. Ha papper eller en trasa runt ventilen för att fånga upp vätskan.
   När det bara kommer vatten stäng. Upprepa på nästa nippel.
   Har du inte en nyckel finns det på diverse bygghandel eller liknande, kostar ca 50 kr.


   Testa rumstermostaten.

   Notera hur ställdonen ser ut, en blå ring syns när systemet kallar på värme.
   Ställ termostaten i ett extremläge, jag ställde den på 30 °C och då kommer den blå ringen fram, då vet vi att systemet funkar.


   Ta bort ställdonen och motionera ventiler som sitter där under. Man tar bort ställdonet genom att trycka in knappen och dra uppåt.
   Motionera likt ventilen tidigare, fungerar på samma sätt.
   Sätt sedan tillbaka ställdonet (på samma plats, gör en i taget)


   Har du gjort alla dessa steg och du inom 2 dagar inte märker någon skillnad på temperaturen kan man prova att öka flödet på pumpen lite.
   Funkar det ändå inte så gör en Felanmälan

   17 okt 2022

   Städdagen

   2022-10-17 22:36

   Bra jobbat på städdagen! Vi hade tur med vädret☺️
   styrelsen

   17 sep 2022

   Trädvård

   2022-09-17 14:15

   Till alla medlemmar!


   i mitten på februari 2023 kommer våra träd att beskäras. Vi får stå ut med hängande äppelträds-grenar tills dess.

   Styrelsen

   14 sep 2022

   Energiläget och elpriser

   2022-09-14 11:40

   Här kommer en omvärldsbevakning för energiläget och vad vi som förening kan göra för att bidra.

   Kort bakgrund
   Energiläget i Europa är som många säkert är medvetna om mycket ovisst i dagsläget. Vår produktion av el i Sverige är till stora delar förnybar (vind, vatten, sol etc.) vilket är bra för klimatet men också sårbart då vi har inte kontroll över när det blåser eller när solen skiner. Vi köper och säljer el med övriga Europa på en slags elbörs där ett pris sätts varje timme vad en kWh ska kosta. Historiskt sett har snittpriset varit ca 1 kr/kWh men nu är det mycket fluktuerande och vi ser kraftiga ökningar i pris, normalt är snittpriset nu ca 3 kr/kWh. Billigast är elen på natten och dyrast på dagen.

   Föreningen har ett gemensamt elavtal som är rörligt där priset bestäms 3 månader i taget. Det innebär rent krasst att det med vårt nuvarande elavtal kostnadsmässigt inte direkt påverkar oss som förening när man använder elen på dygnet. Vill man vara med och bidra till en hållbar omställning bör man köra diskmaskiner, tvätt etc nattetid. Om många hjälps åt att styra lasten på elnätet till tidpunkter när vi har överkapacitet (nattetid) kommer det på sikt påverka elpriset märkbart.

   På längre sikt kommer detta även påverka fjärrvärmepriserna varför det är nödvändigt att vidta åtgärder även där. Stockholm Exergi (vår leverantör) väntas höja priset för fjärrvärmen med 8,1 % till 2023. Normalt har deras årliga prisökning varit ca 2 %.

   Vad kan vi bidra med?

   Föreningen uppmuntrar dig att:

   Vidta åtgärder för minskad/styrd elanvändning

   • Försöka styra dina kontrollerbara laster till nattetid. Sätt timer på diskmaskinen, torka tvätt på tvättställning eller utomhus istället för torktumlare om möjligt
   • Har du inte LED belysning är det att rekommendera
   • Släck belysning som inte behöver vara igång

   Vidta åtgärder för minskad fjärrvärmeanvändning

   • Vädra inte i onödan när det är kallt ute
   • Sänk temperaturen i lägenheten om du inte ska vara hemma på några dagar - ca-18-19 grader är lämpligt
   • Duscha inte onödigt länge eller onödigt varmt
   • Diska inte under rinnande vatten

   Givetvis får man göra vad man vill med den här uppmuntran men klimatomställningen är ett stort problem för samhället och alla kan ta sitt ansvar. En extra bonus med tvätt och disk nattetid är att man slipper bli störd av ljudet.

   Föreningen kommer under hösten att försöka sänka temperaturen i källare, soprum och garage till ca 15 grader. Vi ber dig därför att inte skruva på termostaterna. Det finns inget syfte att ha hög temperatur i utrymmen som inte är avsedda för stadigvarande vistelse. Om du i ditt källarförråd har en termostat kommer styrelsen vilja få åtkomst till dessa för att göra åtgärder, vi kontaktar berörda om detta vid tillfälle. 

   14 sep 2022

   Snart är det dags för höststädning - lördag 15/10

   2022-09-14 11:20

   För allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus.

   Lördag 15 oktober kl 10 samlas vi husvis vid respektive återvinningsrum och fördelar arbetsuppgifter.

   Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 (Nybodaringen 4-32) för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

   Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

   Välkomna!

   Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen. 
   Tids nog kommer snön och med den skottning i stället för ogräsrensning. 

   28 aug 2022

   Kommande underhåll

   2022-08-28 11:33

   Föreningens fastighet närmar sig 25 år vilket syns på sina håll.

   Styrelsen har upphandlat projektledning av underhållsarbeten och tecknat avtal med Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB. 

   Arbete med inventering av underhållsbehov har påbörjats och kommer att följas av upphandling av entreprenörer, utförande och slutbesiktning. Planerade arbeten består i huvudsak av måleriarbeten utomhus, rengöring av glastak och åtgärder i garage. Mer information kommer. 

   Trädvård

   Föreningens träd behöver ses över och upphandling av trädtjänster pågår. Beskäring av fruktträd och lönnar framför husen förväntas kunna utföras under hösten.  

   7 aug 2022

   Kallelse till årsstämma 2022

   2022-08-07 16:10

   Årsstämman hålls genom poströstning utan närvaro onsdag 31 augusti 2022.

   Stämmohandlingar publiceras nedan och bifogas i e-post till medlemmar. 

   Kallelse, förslag till dagordning, inkomna motioner samt formulär för poströstning delas ut i brevlådor.

   Poströst ska vara styrelsen till handa senast tisdag 30 augusti i medskickat kuvert eller som skannad bilaga (3 sidor) till styrelsen@nybodahojden.se. Poströst i kuvert lämnas i föreningens brevlåda på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen).

   16 jun 2022

   Gällande årsstämma

   2022-06-16 21:37

   Vi måste tyvärr meddela att årsstämman 29 juni måste skjutas fram.

   Vår ekonomiske förvaltare SBC har inte levererat årsredovisning i tid till föreningens revisor vilket fått till följd att KPMG inte kunnat göra revisionen och tillse att revisionsberättelsen är tillgänglig för styrelse och medlemmar i dagsläget.

   Styrelsen har av Bostadsrätterna rekommenderats att flytta fram årsstämman till efter sommaren trots att det strider mot stadgarnas 30 juni som sista dag för föreningsstämma. Bostadsrätterna har även meddelat att många föreningar drabbats av detta och därför kommer att hålla sina stämmor efter stadgebunden tid.

   Vi har idag beslutat att flytta fram stämman till 31 augusti. Kallelse och tillhörande handlingar till årsstämma görs tillgängliga i början av augusti. 

   Detta innebär också förlängd tid för valberedningens förslag till ny styrelse samt att sista dag att inkomma med motioner blir den 3 augusti.

   Trevlig sommar,

   styrelsen

   14 jun 2022

   Nycklar

   2022-06-14 14:58

   Ni som lämnat nycklar hos mig får gärna hämta dem., OVK:n är klar för den här gången.

   Nybodaringen 51.

   21 maj 2022

   OVK - uppföljning och avslut

   2022-05-21 13:27

   Sköldmarks ventilation AB kommer den 7, 8 och 9 juni  för uppföljning av åtgärder och rensning av frånluftskanaler så att föreningen ska få godkänd OVK.

   Alla bostadsrättshavare ska tillse att ventilationsdon och frånluftskanaler är lättåtkomliga. Alla behöver också rengöra köksfläkt och ventilationssystem inför besöket. 

   De medlemmar som tidigare har informerats om anmärkningar vid OVK kommer att få dessa åtgärdade till egen eller föreningens bekostnad beroende på hos vem ansvaret ligger.

   Om ni inte har möjlighet att vara hemma dessa dagar, lämnas nyckel till Pia Brockman, nr 51, senast 6 juni. Nycklar förvaras i säkerhetsskåp. 

   För information om ventilationsanläggningen https://www.brftorget.se/nybodahojden/sidor/om-ditt-boende#V

   För information om entreprenör https://skoldmarksventilation.se/

   18 maj 2022

   Kallelse till årsstämma 2022

   2022-05-18 08:23

   Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro onsdag 29 juni 2022.

   Stämmohandlingar publiceras nedan vartefter de blir klara. Kallelse och förslag till dagordning skickas även med e-post.

   Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 juni. Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen.

   1 maj 2022

   Årsstämma 2022 - nytt datum 29 juni

   2022-05-01 11:15

   På grund av fördröjningar hos vår ekonomiske förvaltare behöver vi ändra datum för årsstämman till 29 juni.

   Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro.

   Kallelse och dagordning publiceras på föreningens webbplats och skickas med e-post den 18 maj.

   Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 juni. 

   Stämmohandlingar publiceras och skickas med e-post 1 juni. 

   Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen.

   Vi vill också rikta ett stort tack till alla er som deltog på städdagen! 

   Styrelsen har beslutat om fasta dagar för vår- och höststädning, 3:e lördagen i april respektive 3:e lördagen i oktober, för att underlätta allas planering. Dessa tillfällen fokuserar vi på de gemensamma ytorna, inom- och utomhus. Ytor i anslutning till bostäderna som faller under medlems skötselansvar; buskar, planteringar, grusgångar, stenläggningar tas om hand löpande i överenskommelse med närmsta grannar.

   Glad vår!

   styrelsen 

   13 apr 2022

   Vårstädning lördag 23 april kl 10-12

   2022-04-13 18:42

   Nu är det dags att hjälpa våren på traven och röja undan vinterns grus och skräp. Så, för allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus. 

   Vi samlas husvis vid respektive återvinningsrum kl 10.00 och fördelar arbetsuppgifter. 

   Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

   Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

   Välkomna!

   Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen. 

   6 apr 2022
   Kallelse till årsstämma 2022

   Kallelse till årsstämma 2022

   2022-04-06 08:46

   Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro onsdag 18 maj 2022.

   Stämmohandlingar publiceras nedan vartefter de blir klara. Kallelse och förslag till dagordning delas även ut i brevlådor. 

   Motioner ska vara styrelsen till handa senast 20 april. Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen. 


   PS Visste du att du kan ta del av föreningens webbplats och nyheter i mobilen genom appen Min Brf?

   Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

   23 mar 2022

   Information från styrelsen

   2022-03-23 22:45

   Så härligt att våren är här, om än det utlovas minusgrader nästa vecka. 

   Vi i styrelsen vill kort informera om vad som pågår och lite vad vi har framför oss.

   Grusgången framför hus 2 har blivit illa behandlad vid snöröjning i vinter. Vår styrelse och samfällighetens styrelse kommer att ha en avstämning med entreprenören för återställning efter vintern.

   Armaturerna (pollarna) framför hus 2 är skadade och ska ersättas. Nya är beställda och kommer att installeras när tjälen gått ur marken.

   Uppföljning av OVK och åtgärder styrelsen ansvarar för (bl a rengöring av frånluftskanaler) har dragit ut på tiden. Upphandling pågår. Vi återkommer med mer information då entreprenören kommer att behöva åtkomst till samtliga lägenheter.  

   Avstämning av elförbrukning för 2021 har av oklar anledning inte kommit med i avierna för kvartal 2. SBC är kontaktade för att utreda ärendet.

   Då många fler medlemmar gjort sin röst hörd vid de föreningsstämmor vi hållit genom poströstning har vi beslutat att genomföra även årets stämma genom poströstning utan fysisk närvaro. Datum för stämma är 18 maj. Kallelse och övriga handlingar distribueras genom e-post och publiceras på vår webbplats.

   Stämma innebär ju också att en ny styrelse ska väljas. Valberedningen, Anne-Marie Gustavsson och Irene Rikkinen, söker nya ledamöter och suppleanter. Intresseanmälan och frågor om styrelsearbetet kan ställas till styrelsen@nybodahojden.se

   Sist men inte minst, 23 april är det dags för vårens städdag. Vi räknar med att alla går man ur huse och hjälps åt att vårfixa våra gemensamma ytor och utrymmen, både ute och inne. Kl 10 träffas vi husvis utanför respektive soprum. Kl 12 bryter vi arbetet och samlas på gräsmattan framför hus 2 och grillar. Varmt välkomna!

   16 feb 2022

   Elavläsning

   2022-02-16 22:44

   Det har knappast undgått någon att elpriserna generellt har ökat. Så även för oss. 

   Vid avräkning av faktisk elförbrukning 2021 justeras priset från 1,10 kr per kWh till 1,43 kr. Avstämningen mot den preliminära debiteringen kommer som vanligt med månadsavgiften för kvartal 2.  

   Några hushåll har inte lämnat in sin elavläsning. För er baseras avräkningen på föregående års förbrukning och justeras vid kommande avräkning i januari 2023. 

   6 feb 2022
   Brevlåda

   Brevlåda

   2022-02-06 15:21

   Styrelsen har nu en egen brevlåda. 

   Den mesta post som skickas och tas emot är digital men stundvis finns behov av fysisk brevlåda. Den finns i anslutning till styrelsens mötesrum på södra sidan om hus 2, mot Årstabergsvägen. 

   Brevlådan vid nr 67  är åter för privat post. Vi tackar för lånet!.

   24 dec 2021
   God Jul & Gott Nytt År

   God Jul & Gott Nytt År

   2021-12-24 10:19

   Dagen till ära har snön lagt sig över Nybodahöjden. Vi önskar våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
   Styrelsen har nu fått rapporten från OVK och återkommer med information om uppföljning och åtgärder. 

   9 nov 2021

   Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 7 och 8 december 2021

   2021-11-09 21:22

   Den 7-8 december genomförs obligatorisk ventilationskontroll i vår förening. Detta innebär att en besiktningsman kommer till din lägenhet och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska.

   För att besiktningen ska flyta på bra och att du som lägenhetsinnehavare ska slippa besiktningsanmärkningar i din anläggning ber vi dig att vidta följande åtgärder:

   • Byt filter i ventilationsaggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till. Om du inte hämtade nya filter vid städdagen, kontakta styrelsen så får du nya filter.
   • Gör rent spisfläkten (fettfiltret) så kommer anläggningen ha goda förutsättningar att fungera som den är tänkt.
   • Installera vinterpaketet (värmeväxlaren) i aggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till.
   • Om du har föremål som blockerar ventilationsdon eller aggregat, t ex garderob i sovrum/klädkammare så ber vi dig flytta dessa så besiktningsmannen kan mäta luftflödet.

   Vanliga problem som kan uppstå vid OVK

   • Kolfilterfläkt kopplad på ventilationssystem
   • Smutsiga filter
   • Smutsiga ventilationsdon (damm i don i badrum och förråd t ex)
   • Till- eller frånluftsdon saknas
   • Aggregat eller don ej åtkomligt, t ex du har en garderob i vägen

   Har du några funderingar kring ovan punkter, vänligen kontakta styrelsen så bokar vi en tid för hembesök och tittar på din anläggning tillsammans.

   Besiktningen kommer utföras enligt följande:

   • Hus 1 (udda gatunummer från 51 till 81): tisdag 7 december kl 8.00-16.00
   • Hus 2 (jämna gatunummer från 4 till 34): tisdag 7 och onsdag 8 december kl 8.00-16.00
   • Hus 3 (udda gatunummer från 3 till 33): onsdag 8 december kl 8.00-16.00 

   Insamling av nycklar

   Styrelsen kommer vid tre tillfällen att vara tillgänglig för att ta emot nycklar till din lägenhet. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp och du får tillbaka dem när arbetet är avslutat.

   Nycklarna lämnas till styrelserummet i hus 2 vid något av följande tillfällen:

   • 24 november kl 19.00-20.00
   • 1 december kl 19.00-20.00
   • 7 december kl 6.30-7.00 (dagen för besiktning)

   Kan du inte lämna dina nycklar är du hemma i samband med besiktningen så att besiktningsmannen får åtkomst till din lägenhet. Det finns inget återbesök planerat.

   Om besiktningsmannen inte får åtkomst till lägenheten under dagarna 7-8 december måste vi boka in nytt besök för vilket medlemmen själv får stå för kostnaden.

   Vänligen, styrelsen

   3 sep 2021

   Cykelförråd

   2021-09-03 16:14

   Inventering och rensning av cyklar i förrådet är klar. 

   De cyklar som tycks sakna ägare har anmälts till polis som hittegods. Polisen kommer att hämta och förvara dessa i 3 månader, varefter de tillfaller staten och auktioneras ut. Fram till hämtning sker kan kontakt tas med styrelsen och cykel återfås mot beskrivning. Vi har inga uppgifter om när hämtning sker.

   Detta innebär att det nu är gott om plats för er boende på nedre plan (dvs som saknar eget uteförråd) att förvara er cykel i förrådet. Vi vill gärna påminna om att förvaring av cykel som inte används regelbundet gör sig bäst i eget källarförråd. 

   26 aug 2021
   Höststädning 16 oktober kl 10-12

   Höststädning 16 oktober kl 10-12

   2021-08-26 09:00

   Nu är det dags för höststädning!

   Välkomna lördag 16 oktober kl 10-12

   Vi samlas som vanligt på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen) och fördelar arbetsuppgifter. Nya luftfilter till värmeväxlaren finns att hämta för den som önskar.

   Vi tar hand om våra gemensamma ytor såsom soprum, källargångar, grönytor, buskar och planteringar.

   Vi behöver alla hjälpas åt och göra en insats. Om någon inte kan delta just denna dag, finns säkert något att göra en annan dag och på så sätt bidra till allas vår trivsel.

   Väl mött!

   Styrelsen

   19 aug 2021

   Inventering av cykelförråd 28 augusti

   2021-08-19 14:31

   Vi vill påminna er om att cykelförrådet i första hand ska nyttjas av boende som inte har eget uteförråd och som regelbundet använder sin cykel.

   Ni som bor på ovanvåning/har eget uteförråd ombeds att flytta era cyklar. Vi är även tacksamma om ni som långtidsförvarar era cyklar utan regelbundet nyttjande ser över möjligheten att förvara er cykel i eget källarförråd.

   Alla cyklar i cykelförrådet ska vara upphängda på avsedda väggkrokar för att underlätta allas åtkomst till sin cykel. Det finns tyvärr inte utrymme att förvara lådcyklar och cykelvagnar i förrådet.

   Lördag 28 augusti ska alla cyklar i förrådet vara uppmärkta med namn och adress. 

   De cyklar som inte är märkta och upphängda kommer att flyttas till annan plats och återfås mot beskrivning efter kontakt med styrelsen.

   Tack!

   Styrelsen

   26 jun 2021

   Årsstämma och förvaring av cyklar

   2021-06-26 19:25

   Vi vill påminna er om att lämna era poströster senast måndag 28 juni inför årsstämman som äger rum dagen efter. Alla till stämman hörande handlingar finns i nyhetsbrev publicerat 1 juni.

   Vid städdagen påbörjades inventering av föreningens gemensamma cykelförråd. Vi vill påminna er om att förrådet i första hand ska nyttjas av boende som inte har eget uteförråd och som regelbundet använder sin cykel.

   Ni som bor på ovanvåning/har eget uteförråd ombeds därför att snarast flytta era cyklar. Vi är även tacksamma om ni som långtidsförvarar era cyklar utan regelbundet nyttjande ser över möjligheten att förvara er cykel i eget källarförråd.

   Alla cyklar i cykelförrådet ska hängas upp på avsedda väggkrokar för att underlätta allas åtkomst till sin cykel. Det finns inte utrymme att förvara lådcyklar och cykelvagnar i förrådet.

   Lördag 28 augusti ska alla cyklar i förrådet vara uppmärkta med namn och adress. De cyklar som inte är märkta och som inte är upphängda kommer att flyttas till annan plats och återfås mot beskrivning efter kontakt med styrelsen.

   Styrelsen önskar er alla en fortsatt fin midsommarhelg!

   1 jun 2021
   Handlingar till årsstämma 2021

   Handlingar till årsstämma 2021

   2021-06-01 17:06

   Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro tisdag 29 juni 2021.

   Stämmohandlingar publiceras nedan och delas ut i brevlådor.

   PS Visste du att du kan ta del av föreningens hemsida och nyheter i mobilen genom appen Min Brf?

   Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

   11 maj 2021

   Årsstämma 29 juni 2021

   2021-05-11 22:24

   Nytt datum för årsstämma är 29 juni 2021.

   Styrelsen har behövt ändra datumet pga att vår revisionsfirma bytt revisor vilket får till följd att vi inte kan tillgängliggöra alla handlingar i stadgeenlig tid.

   Stämman kommer att hållas genom poströstning utan närvaro med anledning av pågående pandemi. Alla stämmohandlingar samt poströstningsformulär kommer att publiceras på hemsidan, skickas med e-post till de medlemmar som meddelat aktuella kontaktuppgifter samt delas ut i brevlådorna. 


   Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för att delta i styrelsearbetet kommande år. För frågor och anmälan, kontakta valberedningen Anne-Marie Gustavsson valberedning2021@telia.com   

   30 mar 2021
   Våren är kommen

   Våren är kommen

   2021-03-30 10:14

   Det har börjat grönska så smått här på höjden, och vi hoppas väl alla på att våren är här för att stanna.

   För vår del betyder det att äppelträden kommer att beskäras inom kort och att grusgångarna framför hus 3 och vid nr 55 och 71 (hus 1) äntligen ska åtgärdas. Fixit/Storholmen kommer under de närmsta veckorna att påbörja arbetet med att ta bort det finkorniga gruset och därefter lägga nytt större grus, älvdalsporfyr.

   Nya stadgar röstades igenom på extrastämma och är nu på väg till Bolagsverket för registrering. 

   Trots att coronapandemin håller i sig så bör vi kunna genomföra vår gemensamma städdag den 24 april då vi i huvudsak arbetar utomhus. 

   Styrelsen önskar er alla en Glad påsk! 

   16 mar 2021

   Förfrågan om gräsklippning och skötsel av planteringar

   2021-03-16 15:05

   Är du intresserad av att hjälpa till med gräsklippning runt hus 3? Arbetet utförs vid behov/möjligen varannan vecka under perioden april till september/oktober. 

   Är du intresserad av att själv eller tillsammans med andra ansvara för skötsel av planteringen vid södergaveln av hus 3? Det gäller främst rensning av ogräs, vattning och gödsling. 

   Kanske finns flera intresserade som vill bilda en trädgårdsgrupp som tillsammans tar hand om våra grönytor? Till föreningen hör också buskar och planteringar invid grusgången framför hus 2 samt en mindre gräsyta och buxbomshäck nära garaget. 

   Kontakta styrelsen om du har frågor, eller anmäl ditt intresse så berättar vi mer.

   16 mar 2021

   Städdag och årsstämma

   2021-03-16 14:06

   Den 24 april hoppas vi på fint väder för då är det dags för föreningens vårstädning.

   Vi samlas som vanligt på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen) kl 10. Vi tar hand om våra gemensamma ytor såsom soprum, källargångar, grönytor, buskar och planteringar. Vi har också för avsikt att inventera cykelförrådet för att säkerställa att de cyklar som finns där verkligen tillhör någon av oss boende. Inför städdagen vill vi därför be er att märka upp era cyklar. Styrelsen tar därefter ställning till eventuell bortforsling av övergivna cyklar.

   Den 26 maj hålls ordinarie föreningsstämma. (Uppdaterat 2021-05-11 stämman kommer att hållas 29 juni).

   Styrelsen återkommer med besked om hur den kommer att genomföras.

     

   19 feb 2021

   Extrastämma 22 mars 2021 - uppdatering frågor och svar

   2021-02-19 09:44

   Den 22 mars har vi extrastämma för beslut om ändring av stadgar. Stämman hålls genom poströstning utan närvaro med anledning av pågående pandemi. 

   Då ingen möjlighet finns att ställa frågor som på en fysisk stämma kan medlem lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast 10 dagar före föreningsstämma. Svar på inkomna frågor skickas senast 5 dagar före stämman samt publiceras på denna webbplats.

   Medlem röstar genom röstsedel som lämnas i föreningens brevlåda, Nybodaringen 67 eller bifogas e-post till styrelsen@nybodahojden.se senast 19 mars.

   Kallelse delas ut i brevlådor samt finns publicerade nedan med tillhörande handlingar.

   Väl mött!

   Begärda upplysningar per 2021-03-12

   En medlem har efterfrågat bakgrund till stadgeändring samt klargörande om vad som ändras.

   Styrelsens svar: I huvudsak behöver stadgarna ändras för att anpassas till ändrade lagkrav. De föreslagna nya stadgarna utgår från Bostadsrätternas mönsterstadgar för bostadsrättsföreningar. Utöver detta har 8§ sista stycket förtydligats gällande fördelning av kostnader för rörlig förbrukning (el).

   21 jan 2021

   Kontroll av golvvärme

   2021-01-21 11:17

   Arbetet med injustering av golvvärmen är klart. 

   Vi har tidigare meddelat behov av ett andra besök för kontroll av temperatur i lägenheterna för en heltäckande bild och underlag om ytterligare åtgärder krävs. Irene och Peter kommer därför under de närmsta veckorna att besöka samtliga lägenheter för kontrollmätning. Besöket tar inte många minuter och kräver ingen förberedelse från er lägenhetsinnehavare. 

   3 nov 2020
   Våra fruktträd

   Våra fruktträd

   2020-11-03 20:56

   Under veckan har arborister varit här och beskurit körsbärsträden framför hus 1. 

   Beskärning av äppelträden framför hus 1 och 2 är beställt och kommer att ske i februari-mars, beroende på väder. 

   25 okt 2020

   Framflyttat pga pandemin (Extrastämma 25 november kl 19.00)

   2020-10-25 17:32

   Uppdatering 2020-11-22

   Pga smittläget i Stockholm och FHMs rekommendationer har styrelsen beslutat att flytta fram extrastämman och inte genomföra den till veckan. Vi hoppas att situationen är mer gynnsam så att vi kan genomföra stämman i januari istället. Vi återkommer med ny kallelse.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Onsdag 25 november kl 19.00 har vi extrastämma i garaget i hus 2. Kallelse till stämman delas ut i brevlådor och finns publicerad nedan med tillhörande handlingar.

   Efter stämman ges en kort information om hur golvvärmesystemet fungerar.

   Välkomna!

   PS Visste du att du kan ta del av föreningens hemsida och nyheter i mobilen genom appen Min Brf?

   Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

   4 okt 2020

   Städdag med mera

   2020-10-04 13:43

   Tack alla som deltog på städdagen igår! Det betyder mycket för allas vår trivsel att omgivningar och soprum regelbundet tas om hand. Och, vilken tur vi hade med vädret!

   De sopsäckar med trädgårdsavfall som står på södersidan om hus 2 kommer att forslas bort av vår förvaltare under kommande vecka. Ställ dit eventuella säckar som står på annan plats i området. 

   Åtgärder, förutom injustering av golvvärme, som planeras framöver är:

   • beskäring av fruktträden framför hus 1 och hus 2
   • beskäring av buskar på södersidan av hus 2
   • röjning av sly vid norrgaveln på hus 3
   • utbyte av det felaktiga grus som lagts i grusgångar vid hus 1 och 3. 

   Styrelsen återkommer med kallelse till extrastämma avseende stadgeändring. 

   26 sep 2020

   Injustering av golvvärme - start 5 oktober

   2020-09-26 18:15

   Under det gångna vinterhalvåret har vi i föreningen bytt styr- och reglerutrustning för värmeregleringen samt gått igenom samtliga lägenheters golvvärmesystem i enlighet med vår underhållsplan. Boenden har upplevt väldigt varierande temperatur i sina lägenheter. Injustering skulle ha skett under våren men har pga covid-19 behövt skjutas på. 

   Vi avser nu att gå vidare med injusteringen vilket dels innebär byte till kulventiler samt byte av termostat för tilloppet och senare kontroll av temperatur. Detta kräver två besök, varav det senare vid låg utomhustemperatur. Syftet med åtgärderna är att alla ska få en behaglig inomhustemperatur samt att se över energiåtgången.

   Injusteringen gör husvis och börjar med  hus 1 den 5 oktober, därefter hus 2 och slutligen hus 3. Arbetet beräknas pågå under ca 2 veckor. 

   Golvvärmen kommer att stängas av medan byte av ventil och termostat görs. Flera lägenheter delar ofta samma tillförsel varför det är möjligt att det blir svalare i lägenheterna under tiden arbete utförs. Det är svårt för entreprenören att uppskatta tidsåtgång för respektive lägenhet. Det är därför inte möjligt att boka tid utan de behöver tillgång till era lägenhetsnycklar. Vänligen, se också till att entreprenören lätt har åtkomst till utrymmet vid golvvärmecentralen. 

   Nycklar lämnas till Nybodaringen 61 senast söndag 4 oktober.     

   17 sep 2020

   Extrastämma och höststädning - ändrat datum till 3/10

   2020-09-17 20:16

   Lördag 3 oktober kl 10.00 har vi extrastämma i garaget i hus 2. Tidigare meddelat datum 26/9 gäller ej längre. Kallelse till stämman delas ut i brevlådor finns publicerat nedan med tillhörande handlingar.

   Efter stämman ägnar vi några timmar åt att göra rent och snyggt runt våra hus och i soprum. Som avslutning bjuds vi på kaffe & kaka. 

   Välkomna! 

   PS Visste du att du kan ta del av föreningens hemsida och nyheter i mobilen genom appen Min Brf? 

   Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

   4 apr 2020

   Info gällande moms på era avier

   2020-04-04 16:56

   Vår förening använder sig av individuell mätning och debitering (IMD) vilket innebär att du som medlem betalar för din faktiska förbrukning av el..

   Den 3 december 2019 kom Högsta förvaltningsdomstolen med en dom angående moms på IMD. Tidigare har ni inte betalat moms för detta men i och med nya domen är nu delen som rör el, vatten, värme och/eller gas skattepliktigt.

   För dig som medlem innebär det att du framöver kommer betala moms för din förbrukning. Det kommer att läggas på din vanliga avi. Utöver det är det inget som du som privatperson påverkas av.

   11 mar 2020

   Eldebiteringar

   2020-03-11 19:49

   Vår förening har väldigt länge debiterat samma pris per kWh. Men vi behöver nu justera dessa. Elpriserna har gått upp och tidigare har vi kunnat täcka detta med andra kostnadsbesparingar. Detta är inte längre möjligt föreningen går med för stort underskott för elen. Eftersom priserna inte höjts på väldigt länge så höjningen markant, ca 70%. Detta påverkar efterdebiteringarna för 2019 som ni kommer få på nästa månadsfaktura samt nya debiteringar för 2020. Styrelsen jobbar givetvis för att sänka elkostnaderna.

   2 feb 2020

   Ny Fastighetsförvaltare from 1 februari

   2020-02-02 11:29

   Styrelsen har beslutat att avsluta fastighetskötselsavtalet med Allgranth.

   Från den 1 februari 2020 så kommer Storholmen Förvaltning att sköta felanmälan och Fastighetsskötsel åt vår förening.

   Alla fastighetsrelaterade ärenden kan anmälan på www.storholmendirekt.se alt 0771-786746. De nås Måndag-Fredag mellan 07.00-21.00.

   För akuta åtgärder så kvarstår avtal med Dygnets Fastighetsjour. Ni når dessa på 08-187000.

   Storholmen Förvaltning och Dygnets Fastighetsjour följer våra stadgar och avgör vem som är ansvarig för kostnad av åtgärd.

   15 dec 2019

   Uppdatering Underhållsarbeten

   2019-12-15 12:13

   Arbetet med byte av ventilationsfläktar och termostater är nästan färdigt nu. 3 st lgh återstår där vi inte fått kontakt med med boende eller av annan anledning inte kunnat byta dessa. Vi återkommer till dessa efter helgerna.

   Golvvärme entreprenören har även de gått igenom nästan alla lgh. 6 st lgh återstår. Ställdon och tilloppsventiler behöver bytas i några lgh. Det är högsäsong för entreprenören av förklarliga skäl så detta återkommer vi med efter helgerna också. I summering så kan konstateras att golvvärme temperaturen (trägolv) ligger mellan 20-24 grader i samtliga lgh. Detta kan upplevas som något svalare som rumstemperatur, speciellt vid minusgrader utomhus. Vi har höjt värmekurvorna igen. Vi utesluter inte besök igen då nästa steg är att se över flödesinställningar.

    

   15 nov 2019

   Underhållsarbeten Golvvärme och Ventilation

   2019-11-15 13:41

   Vår golvvärme entreprenör har nu börjat sitt arbete hos oss och besökt ett 10 tal lägenheter som varit särskilt prioriterade av olika anledningar. Fortfarande fattas ca 25% felsökningsformulär. Vår golvvärme är ett komplex system som inte alltid ser likadana ut i varje lägenhet. Lägg till att vi har säkert alla varit och skruvat under de åren vi har bott här. I ett par fall så har det konstaterats att reservdelar behöver beställas och bytas och som sker nu. Dock så kan vi kontatera redan nu att vi behöver justera värmekurvorna vilket gjordes igår kväll. Förhoppningsvis så märks den en skillnad. Entreprenören fortsätter sitt arbete och vi återkommer de som ännu inte haft besök. Det kan inte uteslutas att vi behöver göra återbesök.

   På måndag börjar bytet av ventilationsfläktmotorer enligt som tidigare meddelat. I samband med detta så kommer vi även byta samtliga termostater till golvvärmen. Glöm inte lämna in nycklar om ni inte är hemma och plocka undan.

   28 okt 2019

   Golvvärme och underhållsarbete

   2019-10-28 20:48

   De senaste dagarna har det blivit kallare och ett flertal har anmält svalare temperatur i lägenheterna. Vi har idag justerat upp värmekurvorna för Hus 2 och 3. Observera att det ett par dagar innan det kan märkas en förändring.

   Styrelsen har även lagt information i brevlådorna kring underhållsarbete. 

   14 okt 2019

   Golvvärme och handdukstorkar uppdatering

   2019-10-14 21:44

   Ang felanmälningar efter byte av styrsystem så har styrelsen fått en bättre uppfattningen om problemet. Nedan följer en uppdatering av läget.

   Nya styrsystemet är inställt med en lägre värmekurva än innan. Information har getts till styrentreprenören att det är golvvärme som värmer lägenheterna. Han anpassade då värmekurvan efter det. Vi tror den gamla stod lite väl högt och nu ska det vara anpassat för golvvärme där vi även återvinner ventilationsluften.

   Lite värden från värmekurvan är:

   10grader ute = 25 grader ut till golvvärmeslingorna

   0 grader ute = 30 grader ut

   -20 grader ute = 40 grader ut.

   Temperaturen ut ändras efter varje grad.

   Man tappar några grader på vägen från undercentralen så om du har 22-23 grader i golvet när det är 10 grader varmt ute så funkar golvvärmen som inställt.

   22 grader på golvet kan upplevas lite kallt men du har ändå 22-25 grader i din lägenhet. I alla fall om du har vinterinsatsen installerad i ditt ventilationsaggregat. Denna är det dags att byta till om ni inte redan gjort det.

   Lägg en termometer på golvet. Lägg den i vardagsrummet. Titta även i centralen bakom luckan. Där finns det en termometer på ett av rören, oftast nära en shunt (vit vrede som man kan vrida på). Termometern skall visa ca 22-25 grader. Ifall detta inte är fallet så skall ni höra av er igen.

   Vi får prova oss fram om denna värmeinställning är rätt för oss. Ju lägre temperatur vi skickar ut till lägenheterna ju mer pengar sparar föreningen.

   När det gäller handdukstorken så går denna på varmvatten vilken är bekräftat att vi alla har. Dock så är handukstorken kall för en del och denna måste mest troligt avluftas. Vi kommer gå runt och åtgärda detta. Vi tar kontakt med er.

   16 maj 2018

   Nya regler om personuppgifter i nya dataskyddsförordningen

   2018-05-16 22:30

   Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) från 1998.

   Den nya lagen påverkar vår bostadsrättsförening och hur vi kan lagra information om boende samt anhöriga. Vi ber er därför att snarast inkomma med ett samtycke om ni vill att låta oss lagre ert telefonnummer och e-postadress. Annars kan styrelsen inte längre göra e-postutskick till er. För mer information se bifogat dokument, som även innehåller blanketter för samtycke.

   De kan skickas in via e-post eller läggas i föreningens brevlåda på Nybodaringen 67.

   31 maj 2017

   Viktig information till dig som planerar att göra om

   2017-05-31 20:12

   På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är viktigt att ni som medlemmar läser igenom stadgarna och ordningsreglerna innan ni gör några större förändringar innuti eller utanför lägenheten. Många förändringar kräver styrelsens skriftliga tillstånd!

   Styrelsen har även insett att reglerna kring uteplatser behöver förtydligas och planerar att nästa styrelse kommer att titta på det till hösten.

   Har du tankar kring detta? Hör gärna av dig till styrelsen!