28 aug 2022

Kommande underhåll

2022-08-28 11:33

Föreningens fastighet närmar sig 25 år vilket syns på sina håll.

Styrelsen har upphandlat projektledning av underhållsarbeten och tecknat avtal med Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB. 

Arbete med inventering av underhållsbehov har påbörjats och kommer att följas av upphandling av entreprenörer, utförande och slutbesiktning. Planerade arbeten består i huvudsak av måleriarbeten utomhus, rengöring av glastak och åtgärder i garage. Mer information kommer. 

Trädvård

Föreningens träd behöver ses över och upphandling av trädtjänster pågår. Beskäring av fruktträd och lönnar framför husen förväntas kunna utföras under hösten.