23 mar 2022

Information från styrelsen

2022-03-23 22:45

Så härligt att våren är här, om än det utlovas minusgrader nästa vecka. 

Vi i styrelsen vill kort informera om vad som pågår och lite vad vi har framför oss.

Grusgången framför hus 2 har blivit illa behandlad vid snöröjning i vinter. Vår styrelse och samfällighetens styrelse kommer att ha en avstämning med entreprenören för återställning efter vintern.

Armaturerna (pollarna) framför hus 2 är skadade och ska ersättas. Nya är beställda och kommer att installeras när tjälen gått ur marken.

Uppföljning av OVK och åtgärder styrelsen ansvarar för (bl a rengöring av frånluftskanaler) har dragit ut på tiden. Upphandling pågår. Vi återkommer med mer information då entreprenören kommer att behöva åtkomst till samtliga lägenheter.  

Avstämning av elförbrukning för 2021 har av oklar anledning inte kommit med i avierna för kvartal 2. SBC är kontaktade för att utreda ärendet.

Då många fler medlemmar gjort sin röst hörd vid de föreningsstämmor vi hållit genom poströstning har vi beslutat att genomföra även årets stämma genom poströstning utan fysisk närvaro. Datum för stämma är 18 maj. Kallelse och övriga handlingar distribueras genom e-post och publiceras på vår webbplats.

Stämma innebär ju också att en ny styrelse ska väljas. Valberedningen, Anne-Marie Gustavsson och Irene Rikkinen, söker nya ledamöter och suppleanter. Intresseanmälan och frågor om styrelsearbetet kan ställas till styrelsen@nybodahojden.se

Sist men inte minst, 23 april är det dags för vårens städdag. Vi räknar med att alla går man ur huse och hjälps åt att vårfixa våra gemensamma ytor och utrymmen, både ute och inne. Kl 10 träffas vi husvis utanför respektive soprum. Kl 12 bryter vi arbetet och samlas på gräsmattan framför hus 2 och grillar. Varmt välkomna!