20 dec 2022

Felsökning golvvärme

2022-12-20 08:23

Styrelsen får i omgångar information från medlemmar att det är kallt i lägenheterna.

Till att börja med, vad gäller kring temperaturen?

Boverket och Socialstyrelsen är eniga om att temperatur i flerbostadshus ska vara 21 °C.
Temperaturen som då avses är operativ temperatur, vilket är lite halvknepigt och framförallt dyrt.
Praxis är därför att man mäter temperaturen inom vistelsezonen i brösthöjd och temperaturen ska då vara ca 21 °C.
Man ska alltså inte ha en termometer placerad i fönster och utgå från den.
Föreningen siktar på att man ska ha ungefär 21-23 °C inomhus i vistelsezonen.
Ska man mäta temperaturen själv så bör man också beakta mätnoggrannheten i sitt mätinstrument.

Hur fungerar vårt system för värme och hur kan man felsöka/åtgärda problem själv?

I lägenheterna finns golvvärme, till skillnad från en vanlig vägghängd radiator är ytan för värmeavgivelse mycket större,
i mitt fall en som bor i en tvåa, ca 57 m² stor ”radiator”.
För att inte snöa in allt för mycket på detaljerna kan vi förenklat säga att temperaturen på värmekällan blir mycket
lägre vid golvvärme än vid radiatorsystem då en mycket större yta ska avge samma effekt.
Våra hus är byggda av betong och är därför tröga att värma upp och kyla ned, dvs det kan ta ett par dagar innan
värmesystem kommit ikapp vid temperaturomslag.

Rumstermostater

I lägenheten finns rumstermostater, dessa skickar en signal till ett ställdon som styr en ventil som
kontrollerar hur mycket värme som ska gå ut på golvet.
När termostaten känner av att önskat värde är uppnått stänger den ventilen till dess att det är kallare än önskat värde, då öppnar ventilen igen.
Så jobbar systemet på hela tiden. Bara för att man ställer in termostaten på ett önskat värde betyder inte det att man kommer få det,
snarare att systemet gör allt det kan för att uppnå värdet. 
För att hålla en så jämn inomhustemperatur som möjligt ställ termostaten på 21 °C.


Golvvärmeshunt

I förrådet i lägenheten sitter en pump och golvvärmeshunt.
Varmt (20-40 °C beroende på utetempratur) vatten kommer till lägenheten,
den första temperatursänkningen av vattnet sker vid termostaten nedan vars funktion är att se till så golven inte bli för varma.
Se markering i bild nedan.


Golvvärme kan man ju tolka som att golven ska vara just VARMA.
Det är en sanning med modifikation och olika personer kommer uppleva samma yttemperatur på olika sätt.
För trägolv är branschstandard att golven inte ska överstiga 27 °C.
Därför finns det en termostat placerad på inkommande värmeledning i din lägenhet som begränsar temperaturen till just 27 °C.
Denna termostat eller snarare ventilen till termostaten kan fastna eller kärva, tex under sommaren då temperaturen i utrymmet den sitter i ibland överstiger gränsvärdet under lång tid.
Ta loss termostaten genom att gänga loss den, kan behövas en polygrip eller liknande. Därefter motionerna ventilen några gånger med ett trubbigt föremål.
Skruva sedan tillbaka termostaten och ställ den på 9.
Skruva inte åt för hårt, räcker med handkraft! Viktigt är också att den ståltrådsliknande känselkroppen förblir ansluten till dykröret efter pumpen.
Annars fungerar inte termostaten och du kommer förstöra dina trägolv

Pumpen

Nästa steg är pumpen. Viktigt att den är inställd på golvvärmeinställningen (kan se lite olika ut för olika pumpar, husen är över 20 år så alla pumpar är inte exakt likadana längre).
Kolla i bruksanvisningen om du är osäker! Hittar du inte den så sök på Google efter pumpnamnet så finns den sannolikt där.


Lufta systemet

Nästa steg är att lufta systemet. Viktigt att här ska vi inte hälla ut litervis med vatten utan det handlar om några droppar till dess att det bara kommer ut vatten.
Tar vi bort allt vatten ur systemet så finns det tillslut bara luft kvar, och då får man ingen värme alls.
System fylls på automatisk men bara en liten mängd annars tolkar systemet det som ett läckage.
För att lufta behöver du lokalisera golvvärmeshunten som ser ut såhär.
Min sitter bakom en silvrig lucka.


Luftningsnippel, finns 2 st en upp en nere:


Sätt dit en luftningsnyckel och vrid runt FÖRSIKTIGT. Öppna bara litegrann. Ha papper eller en trasa runt ventilen för att fånga upp vätskan.
När det bara kommer vatten stäng. Upprepa på nästa nippel.
Har du inte en nyckel finns det på diverse bygghandel eller liknande, kostar ca 50 kr.


Testa rumstermostaten.

Notera hur ställdonen ser ut, en blå ring syns när systemet kallar på värme.
Ställ termostaten i ett extremläge, jag ställde den på 30 °C och då kommer den blå ringen fram, då vet vi att systemet funkar.


Ta bort ställdonen och motionera ventiler som sitter där under. Man tar bort ställdonet genom att trycka in knappen och dra uppåt.
Motionera likt ventilen tidigare, fungerar på samma sätt.
Sätt sedan tillbaka ställdonet (på samma plats, gör en i taget)


Har du gjort alla dessa steg och du inom 2 dagar inte märker någon skillnad på temperaturen kan man prova att öka flödet på pumpen lite.
Funkar det ändå inte så gör en Felanmälan