4 okt 2020

Städdag med mera

2020-10-04 13:43

Tack alla som deltog på städdagen igår! Det betyder mycket för allas vår trivsel att omgivningar och soprum regelbundet tas om hand. Och, vilken tur vi hade med vädret!

De sopsäckar med trädgårdsavfall som står på södersidan om hus 2 kommer att forslas bort av vår förvaltare under kommande vecka. Ställ dit eventuella säckar som står på annan plats i området. 

Åtgärder, förutom injustering av golvvärme, som planeras framöver är:

  • beskäring av fruktträden framför hus 1 och hus 2
  • beskäring av buskar på södersidan av hus 2
  • röjning av sly vid norrgaveln på hus 3
  • utbyte av det felaktiga grus som lagts i grusgångar vid hus 1 och 3. 

Styrelsen återkommer med kallelse till extrastämma avseende stadgeändring.