20 dec 2022

Från och med 1 januari träder två nya lagar i kraft

2022-12-20 10:12

Från och med 1 januari träder två lagar i kraft som berör boende och bostadsrättsföreningar.

Bostadsrättslagen

Nya bostadsrättslagen tar bland annat upp kravet om att styrelsen måste godkänna en renovering av din lägenhet.
Tidigare har det endast krävts godkännande för ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas.
Nu kommer det även gälla ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad och samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.
Om du inte begär det så är det skäl för förverkande av din lägenhet.

Läs mer hos SBC

Matavfall

2023 ska alla sortera ut matavfallet. Redan idag är det obligatoriskt för restauranger men från 1 januari 2023 blir det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.
Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt.
Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

Kompostpåsar finns i soprummen som läggs i avsett kärl. Så har du inte komposterat tidigare så är det dax att börja nu.

Läs mer på Stockholm vatten och avfall

Så sorterad du ditt matavfall

Styrelsen