13 apr 2022

Vårstädning lördag 23 april kl 10-12

2022-04-13 18:42

Nu är det dags att hjälpa våren på traven och röja undan vinterns grus och skräp. Så, för allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus. 

Vi samlas husvis vid respektive återvinningsrum kl 10.00 och fördelar arbetsuppgifter. 

Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

Välkomna!

Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen.