24 maj 2023

Underhållsarbeten - start 29 maj

2023-05-24 13:37

Föreningen har tecknat avtal med H. Aronsson Byggnads AB för underhållsarbetet. 

Arbetet påbörjas redan på måndag 29 maj med etablering och montering av ställning på baksida om hus 2 (mot Årstabergsvägen). 

Vi återkommer med en detaljerad tidplan för det planerade arbetet inom kort, men vill redan nu påpeka att det alltid sker justeringar efter vägen och ber om allas förståelse och tålamod. Vi får i stöket glädjas åt hur fint det kommer att bli i vårt område när det är klart.

Entreprenören behöver full åtkomst till de ytor där arbete ska utföras. 

Du som bostadsrättshavare har ansvar för att:

Senast 4/6:
Ha tagit bort all växtlighet som kan hindra arbeten, dvs växtlighet utmed fasad, räcken, på balkonger, altaner, träspaljéer. 
Om hindrande växtlighet finns kvar efter detta datum kommer styrelsen ombesörja att den avlägsnas på bostadsrättshavares bekostnad. 

Föreningen kommer att ordna med bortforsling av växtlighet som tagits ned. Detta läggs i sopsäckar på gräsplätten nedanför Nybodaringen 38 (där vi brukar lägga trädgårdsavfall vid städdagarna). Bortforsling sker onsdag 14/6.

Tömma balkonger och uteplatser framsida
Tömma innebär att allt ska avlägsnas. Deadline för detta är:

12/6Hus 2Nr 4-34
13/6Hus 3Nr 3-33
25/6Hus 1Nr 51-81


Du som har garageplats ska senast 4/6 har tömt din plats. Parkeringsförbud råder i garaget under tiden arbetet utförs.