14 sep 2022

Snart är det dags för höststädning - lördag 15/10

2022-09-14 11:20

För allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus.

Lördag 15 oktober kl 10 samlas vi husvis vid respektive återvinningsrum och fördelar arbetsuppgifter.

Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 (Nybodaringen 4-32) för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

Välkomna!

Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen. 
Tids nog kommer snön och med den skottning i stället för ogräsrensning.