16 jun 2022

Gällande årsstämma

2022-06-16 21:37

Vi måste tyvärr meddela att årsstämman 29 juni måste skjutas fram.

Vår ekonomiske förvaltare SBC har inte levererat årsredovisning i tid till föreningens revisor vilket fått till följd att KPMG inte kunnat göra revisionen och tillse att revisionsberättelsen är tillgänglig för styrelse och medlemmar i dagsläget.

Styrelsen har av Bostadsrätterna rekommenderats att flytta fram årsstämman till efter sommaren trots att det strider mot stadgarnas 30 juni som sista dag för föreningsstämma. Bostadsrätterna har även meddelat att många föreningar drabbats av detta och därför kommer att hålla sina stämmor efter stadgebunden tid.

Vi har idag beslutat att flytta fram stämman till 31 augusti. Kallelse och tillhörande handlingar till årsstämma görs tillgängliga i början av augusti. 

Detta innebär också förlängd tid för valberedningens förslag till ny styrelse samt att sista dag att inkomma med motioner blir den 3 augusti.

Trevlig sommar,

styrelsen