1 maj 2022

Årsstämma 2022 - nytt datum 29 juni

2022-05-01 11:15

På grund av fördröjningar hos vår ekonomiske förvaltare behöver vi ändra datum för årsstämman till 29 juni.

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro.

Kallelse och dagordning publiceras på föreningens webbplats och skickas med e-post den 18 maj.

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 1 juni. 

Stämmohandlingar publiceras och skickas med e-post 1 juni. 

Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla er som deltog på städdagen! 

Styrelsen har beslutat om fasta dagar för vår- och höststädning, 3:e lördagen i april respektive 3:e lördagen i oktober, för att underlätta allas planering. Dessa tillfällen fokuserar vi på de gemensamma ytorna, inom- och utomhus. Ytor i anslutning till bostäderna som faller under medlems skötselansvar; buskar, planteringar, grusgångar, stenläggningar tas om hand löpande i överenskommelse med närmsta grannar.

Glad vår!

styrelsen