8 maj 2024

Senareläggning av årsstämman

2024-05-08 20:34

Styrelsen har tidigare informerat om att årsstämman äger rum onsdag 22 maj. 
Då revisorerna inte är klara med bokslutshandlingarna vid dagens datum behöver vi skjuta fram årsstämman. Nytt datum är ännu inte beslutat.