Nybodahöjden 1 | 769602-0739
20 jun 2018

Protokoll från årsstämma 2018 tillgängligt

Av Linda Norelius Moberg | 2018-06-20 22:15

Nu finns protokollet från föreningens årsstämma tillgänligt att ladda ner på hemsidan. Ni hittar även protokollet på sidan Om föreningen.

20 jun 2018

Föreningens ComHem tjänster upphör from 30 septemer

Av Peter Engström | 2018-06-20 12:41

Som styrelsen tidigare informerat om så kommer ComHem tjänster via Fiberkoaxen anslutningen avslutas den 30 september. Det innebär att grundutbud av TV, privata abonnemang på bredband och utökade digitala TV paket upphöra att fungera.

För anslutning till fiber nätet och de olika leverantörerna du kan välja mellan, hittar du på antingen bredbandswebben.se eller på (telias) oppenfiber.se.

Du hittar även mer info under länkarna Arkivet/ November 2015

Tänk på att Com Hem har en uppsägningsperiod.

17 jun 2018

20 års jubileum på höjden Lördagen den 8 september

Av Peter Engström | 2018-06-17 19:45

Nedan information kommer från Nybodahöjden Samfällighetsförening och som vi vill förmedla.

Sätt ett kryss i Almanackan för Lördagen den 8 september. Då blir det 20 års jubileum här på höjden.

Vi vill att ni redan nu vet om att detta är på gång och inträffar dagen innan valdagen. Fota detta program med mobilen, sätt en post it lapp på kylskåpet redan nu så du och familjen inte missar detta datum.

Så här ser programmet ut

10.00 Nybodaloppet för alla barn och unga släktingar och besökare som är upp till 10 år - målgång med lite fika i Hästskon. Anmäl redan nu  om du vet  att du har barn som vill vara med till ann.kajsten@gmail.com, så vi kan planera ungefärligt antal festis drycker och medaljer  till alla som kommer i mål.

13-15.00 Utställning och bokbord  inklusive nyskriven bok av Mats Egelius  om Nybodahöjden - lite minglande  och möjligthet att  träffa några av  dem som skapade/ ritade området.

15.00 Mats Egelius, White arkitekter gör en Rundvandring som startar vid konstverket.

17.00 planerar vi för en picknick som startar med gästtalare  på stora gräsmattan  i Idaborgsföreningen. Mat och dryck  tar vi alla med själva.

Vi återkommer med uppsatta program  på olika platser i området och försöker  nå ut via  mail och sociala medier  när det närmar sig.

Hjärtligt välkomna  önskar festkommittén

Gunilla Zetterlund, Ann Kajsten, Kriss Holmberg, Anne Marie Gustafsson, Maria Prigorowsky

Vill du vara med och jobba för jubileet hör av dig till Gunilla  som är sammankallande  för gruppen, k.g.zetterlund@gmail.com tfn 073 678 68 12

16 maj 2018

Nya regler om personuppgifter i nya dataskyddsförordningen

Av Linda Norelius Moberg | 2018-05-16 22:30

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), att gälla. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL) från 1998.

Den nya lagen påverkar vår bostadsrättsförening och hur vi kan lagra information om boende samt anhöriga. Vi ber er därför att snarast inkomma med ett samtycke om ni vill att låta oss lagre ert telefonnummer och e-postadress. Annars kan styrelsen inte längre göra e-postutskick till er. För mer information se bifogat dokument, som även innehåller blanketter för samtycke.

De kan skickas in via e-post eller läggas i föreningens brevlåda på Nybodaringen 67.

16 maj 2018

Kallelse till årsstämma 2018

Av Linda Norelius Moberg | 2018-05-16 22:23

Kallelse till årsstämma 2018 Brf Nybodahöjden 1

Tid: Onsdag 30 maj 2018, kl 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2


Ärenden

Sedvanliga föreningsstämmofrågor enligt föreningens stadgar.
Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse.


Bifogade handlingar

Samtliga handlingar har delats ut i era postlådor.

• Förslag till dagordning
• Årsredovisning
• Revisionsberättelse
• Inkomna motioner (1 st)
• Nuvarande stadgar
• Förslag på nya stadgar
• Budget
Valberedningens förslag bifogas inte, men kommer finnas tillgängligt på föreningens hemsida 
(www.nybodahojden.se) senast en vecka innan årsmötet.

 

Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har
de dock tillsammans bara en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen 
personligen eller av den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ett ombud 
skall visa upp en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten gäller högst ett år från det att den 
utfärdats. Ett ombud får företräda högst två medlemmar. 


Biträde

En medlem får på föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, 
sambo, annan närstående eller annan medlem kan vara biträde.


Förfriskningar serveras under stämman.
Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

Navigation