1 apr 2024

Städdag 20 april kl 10.00

2024-04-01 17:52

Påsken är förbi så nu får vi verkligen hoppas att våren är på intågande och för både värme och grönska med sig.

För föreningens del innebär april att det är dags för vårens städdag. 

Lördag 20 april kl 10.00
Vi samlas utanför styrelserummet (huset mot Årstabergsvägen) för att fördela arbetet.
Vid 12-tiden bryter vi arbetet och avslutar med grillning. 
Vid grillningen kan du även hämta nya ventilationsfilter.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet kan passa på att prata med valberedningen. 

Väl mött!

22 mar 2024

Motionera till årsstämma

2024-03-22 12:40

Föreningens årsstämma äger rum 22 maj 2024.

Har du som medlem förslag på förbättringar för vår förening?

Då har du möjlighet att lämna in motioner fram till 10 april. 

En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.
Förslaget ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om på årsmötet.

Tänk på att
- Skriva en tydlig och informativ rubrik om vad förslaget handlar om
- Beskriva bakgrund till förslaget, t ex vad är anledningen till att motionen behöver ställas.
Ange viktiga bakgrundsfakta i sammanhanget och vad du vill uppnå/lösa. Beskriv problemet och varför det finns behov av en förändring. Föreslå ett förslag till beslut och ge om möjligt förslag på riktlinjer för genomförande av förändringen och alternativa lösningar. Var tydlig och konkret.
- Formulera ditt förslag till beslut/yrkande så att det tydligt framgår vad årsstämman har att ta ställning till genom bifall eller avslag. Avsluta med "Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget." På så sätt kan stämman rösta genom Ja/Nej. 
Diskussionsförslag tas inte upp för beslut på stämma.
- Datera och ange namn och lägenhetsnummer/adress. 

Motion lämnas i föreningens brevlåda eller bifogas i e-post till föreningen senast 10 april. 

6 jan 2024

Extra föreningsstämma 23 januari

2024-01-06 13:33

Tid: tisdag 23 januari kl 19.00

Plats: föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Kallelse och förslag till dagordning skickas till medlemmar med e-post.

Välkomna!

21 nov 2023

Viktig Uppdatering från Telia om Bredband och TV-tjänster

2023-11-21 09:22

För att få detaljerad information om nya förändringar, vänligen öppna den bifogade PDF-filen. I filen kommer ni att hitta:

 • Teknisk Support kontaktuppgifter: Information om hur du kontaktar Telias support för eventuella frågor eller problem under aktiveringsprocessen.
 • Serviceaktivering: Tydliga anvisningar för att aktivera din TV-tjänster.
 • Fakturering

Klicka här för att öppna PDF-filen

22 okt 2023

Avlopp

2023-10-22 19:04

Våra avlopp har inte den bästa konstruktionen så vi bör vara försiktiga med vad vi spolar ner. Torka ur stekpannor o dyl för att undvika stopp. Häll gärna en kastrull med hett vatten i avloppet då och då. Det blir kostsamt att ta ut spolfirma.

Styrelsen

Navigation
Kalender
 • Städdag
  2024-04-20 10:00
 • Årsstämma BRF Nybodahöjden
  2024-05-22
 • Årsmöte samfälligheten
  2024-05-23