20 maj 2024

Välkomna till årsstämma 2024

2024-05-20 09:27

Tid: Måndag 3 juni kl 19.00
Plats: Föreningens garage, entré på gaveln om hus 2 Idaborgsvägen

Stämmohandlingar publiceras nedan och har skickats till medlemmar med e-post.

Välkomna!

15 maj 2024

Energideklaration

2024-05-15 17:29

Vi har fått en nya energideklarationer över våra tre hus.

I de nya energideklarationerna har vi fått Energiklass B.
Detta är mycket positivt, det visar på att våra hus är energieffektiva.

Det gör också att du som har bostadslån kan oftast få en så kollad Grönt bolån.
Oftast genererar detta 0,10% rabatt på bolåneräntorna.

Vissa banker hämtar hem den informationen själva från Boverket, annars är det en bra idé att ringa era bank och prata med dem.

Här finner du dokumenten för respektive hus.

8 maj 2024

Senareläggning av årsstämman

2024-05-08 20:34

Styrelsen har tidigare informerat om att årsstämman äger rum onsdag 22 maj. 
Då revisorerna inte är klara med bokslutshandlingarna vid dagens datum behöver vi skjuta fram årsstämman. Nytt datum är ännu inte beslutat. 

1 apr 2024

Städdag 20 april kl 10.00

2024-04-01 17:52

Påsken är förbi så nu får vi verkligen hoppas att våren är på intågande och för både värme och grönska med sig.

För föreningens del innebär april att det är dags för vårens städdag. 

Lördag 20 april kl 10.00
Vi samlas utanför styrelserummet (huset mot Årstabergsvägen) för att fördela arbetet.
Vid 12-tiden bryter vi arbetet och avslutar med grillning. 
Vid grillningen kan du även hämta nya ventilationsfilter.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet kan passa på att prata med valberedningen. 

Väl mött!

22 mar 2024

Motionera till årsstämma

2024-03-22 12:40

Föreningens årsstämma äger rum 22 maj 2024.

Har du som medlem förslag på förbättringar för vår förening?

Då har du möjlighet att lämna in motioner fram till 10 april. 

En motion är en skrivelse från en eller flera medlemmar som innehåller ett förslag till en förändring eller åtgärd.
Förslaget ska innehålla ett förslag till beslut som stämman kan fatta beslut om på årsmötet.

Tänk på att
- Skriva en tydlig och informativ rubrik om vad förslaget handlar om
- Beskriva bakgrund till förslaget, t ex vad är anledningen till att motionen behöver ställas.
Ange viktiga bakgrundsfakta i sammanhanget och vad du vill uppnå/lösa. Beskriv problemet och varför det finns behov av en förändring. Föreslå ett förslag till beslut och ge om möjligt förslag på riktlinjer för genomförande av förändringen och alternativa lösningar. Var tydlig och konkret.
- Formulera ditt förslag till beslut/yrkande så att det tydligt framgår vad årsstämman har att ta ställning till genom bifall eller avslag. Avsluta med "Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget." På så sätt kan stämman rösta genom Ja/Nej. 
Diskussionsförslag tas inte upp för beslut på stämma.
- Datera och ange namn och lägenhetsnummer/adress. 

Motion lämnas i föreningens brevlåda eller bifogas i e-post till föreningen senast 10 april. 

Navigation