24 dec 2021
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Av Annica Lorent | 2021-12-24 10:19

Dagen till ära har snön lagt sig över Nybodahöjden. Vi önskar våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
Styrelsen har nu fått rapporten från OVK och återkommer med information om uppföljning och åtgärder. 

9 nov 2021

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 7 och 8 december 2021

Av styrelsen | 2021-11-09 21:22

Den 7-8 december genomförs obligatorisk ventilationskontroll i vår förening. Detta innebär att en besiktningsman kommer till din lägenhet och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska.

För att besiktningen ska flyta på bra och att du som lägenhetsinnehavare ska slippa besiktningsanmärkningar i din anläggning ber vi dig att vidta följande åtgärder:

 • Byt filter i ventilationsaggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till. Om du inte hämtade nya filter vid städdagen, kontakta styrelsen så får du nya filter.
 • Gör rent spisfläkten (fettfiltret) så kommer anläggningen ha goda förutsättningar att fungera som den är tänkt.
 • Installera vinterpaketet (värmeväxlaren) i aggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till.
 • Om du har föremål som blockerar ventilationsdon eller aggregat, t ex garderob i sovrum/klädkammare så ber vi dig flytta dessa så besiktningsmannen kan mäta luftflödet.

Vanliga problem som kan uppstå vid OVK

 • Kolfilterfläkt kopplad på ventilationssystem
 • Smutsiga filter
 • Smutsiga ventilationsdon (damm i don i badrum och förråd t ex)
 • Till- eller frånluftsdon saknas
 • Aggregat eller don ej åtkomligt, t ex du har en garderob i vägen

Har du några funderingar kring ovan punkter, vänligen kontakta styrelsen så bokar vi en tid för hembesök och tittar på din anläggning tillsammans.

Besiktningen kommer utföras enligt följande:

 • Hus 1 (udda gatunummer från 51 till 81): tisdag 7 december kl 8.00-16.00
 • Hus 2 (jämna gatunummer från 4 till 34): tisdag 7 och onsdag 8 december kl 8.00-16.00
 • Hus 3 (udda gatunummer från 3 till 33): onsdag 8 december kl 8.00-16.00 

Insamling av nycklar

Styrelsen kommer vid tre tillfällen att vara tillgänglig för att ta emot nycklar till din lägenhet. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp och du får tillbaka dem när arbetet är avslutat.

Nycklarna lämnas till styrelserummet i hus 2 vid något av följande tillfällen:

 • 24 november kl 19.00-20.00
 • 1 december kl 19.00-20.00
 • 7 december kl 6.30-7.00 (dagen för besiktning)

Kan du inte lämna dina nycklar är du hemma i samband med besiktningen så att besiktningsmannen får åtkomst till din lägenhet. Det finns inget återbesök planerat.

Om besiktningsmannen inte får åtkomst till lägenheten under dagarna 7-8 december måste vi boka in nytt besök för vilket medlemmen själv får stå för kostnaden.

Vänligen, styrelsen

3 sep 2021

Cykelförråd

Av styrelsen | 2021-09-03 16:14

Inventering och rensning av cyklar i förrådet är klar. 

De cyklar som tycks sakna ägare har anmälts till polis som hittegods. Polisen kommer att hämta och förvara dessa i 3 månader, varefter de tillfaller staten och auktioneras ut. Fram till hämtning sker kan kontakt tas med styrelsen och cykel återfås mot beskrivning. Vi har inga uppgifter om när hämtning sker.

Detta innebär att det nu är gott om plats för er boende på nedre plan (dvs som saknar eget uteförråd) att förvara er cykel i förrådet. Vi vill gärna påminna om att förvaring av cykel som inte används regelbundet gör sig bäst i eget källarförråd. 

26 aug 2021
Höststädning 16 oktober kl 10-12

Höststädning 16 oktober kl 10-12

Av styrelsen | 2021-08-26 09:00

Nu är det dags för höststädning!

Välkomna lördag 16 oktober kl 10-12

Vi samlas som vanligt på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen) och fördelar arbetsuppgifter. Nya luftfilter till värmeväxlaren finns att hämta för den som önskar.

Vi tar hand om våra gemensamma ytor såsom soprum, källargångar, grönytor, buskar och planteringar.

Vi behöver alla hjälpas åt och göra en insats. Om någon inte kan delta just denna dag, finns säkert något att göra en annan dag och på så sätt bidra till allas vår trivsel.

Väl mött!

Styrelsen

19 aug 2021

Inventering av cykelförråd 28 augusti

Av styrelsen | 2021-08-19 14:31

Vi vill påminna er om att cykelförrådet i första hand ska nyttjas av boende som inte har eget uteförråd och som regelbundet använder sin cykel.

Ni som bor på ovanvåning/har eget uteförråd ombeds att flytta era cyklar. Vi är även tacksamma om ni som långtidsförvarar era cyklar utan regelbundet nyttjande ser över möjligheten att förvara er cykel i eget källarförråd.

Alla cyklar i cykelförrådet ska vara upphängda på avsedda väggkrokar för att underlätta allas åtkomst till sin cykel. Det finns tyvärr inte utrymme att förvara lådcyklar och cykelvagnar i förrådet.

Lördag 28 augusti ska alla cyklar i förrådet vara uppmärkta med namn och adress. 

De cyklar som inte är märkta och upphängda kommer att flyttas till annan plats och återfås mot beskrivning efter kontakt med styrelsen.

Tack!

Styrelsen

Navigation