Nybodahöjden 1 | 769602-0739
4 feb 2018

Spolning av stammar, städdag och golvvärme

Av Linda Norelius Moberg | 2018-02-04 20:44

Vårens städdag är planerad till lördagen den 21 april. Det brukar bli trevligt och avslutas med gemensam grillning och fika. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma!

Flera lägenheter har blivit hjälpta med golvvärmen av vår nya firma. Om någon har problem med golvvärmen kan ni kontakta firman vi anlitar för golvvärmen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan under Om ditt boende.

Under våren planerar vi att göra en genomspolning av stammarna i våra fastigheter. Arbetet planeras preliminärt att genomföras under vecka 10. Solna högtrycksspolning behöver komma in i alla lägenheter och kommer avisera två veckor innan.

17 dec 2017

Årsstämma, utelampor, jouravtal och altandörrar

Av Linda Norelius Moberg | 2017-12-17 21:00

Datum för årsstämma 2018

Föreningens nästa årsstämma kommer hållas onsdagen den 30 maj 2018 kl 19:00. Det innebär att motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den 2 maj, antingen via e-post till styrelsen på styrelsen@nybodahojden.se eller i föreningens brevlåda på nr 67.

Utelampor

Nu är det mörkt ute och vi vill därför påminna om att utelamporna som sitter utanför era ytterdörrar och vid uteplatserna på baksidan ska vara försedda med sensorlampor som tänds automatiskt när det är mörkt ute. Lamporna ska vara påslagna hela tiden, men kommer endast lysa när det är mörkt. Om ni behöver en ny glödlampa så kontakta styrelsen.

Styrelsen tittar även på att förse uteplatserna i hus 3 med lampor, på liknande sätt som uteplatserna i hus 1.

Jouravtal

Föreningen har tecknat ett jouravtal via AllGranth med Dygnet Fastighetsjour AB. Det innebär att det finns ett nummer ni kan ringa vid akuta problem i bostaden, för att t.ex. få tag på en jourrörmokare. Kostnaden för en jourutryckning betalas antingen av medlemmen eller föreningen, beroende på vad den rör.

Tänk på att jouravtalet endast ska utnyttjas för sådant som är akuta problem och inte kan vänta till nästa vardag. Kontaktuppgifter till fastighetsjouren har delats ut i brevlådorna och skickats ut via e-post till alla medlemmar.

För felanmälan eller icke akuta åtgärder så kan ni kontakta AllGranth via deras hemsida http://www.allgranth.se.

Avtal med ComHem

Vi påminner om att vårt avtal med ComHem löper ut i september 2018. Ni som redan har gått över till att använda fiberanslutning i lägenheterna via Öppen fiber (http://www.oppenfiber.se) behöver inte göra något. 

Ni som fortfarande använder ComHem behöver hitta ett alternativ under nästa år.

Altandörrar i hus 3

Vissa boende i hus 3 har rapporterat problem med sina altandörrar. Om någon av er har problem med altandörren ber vi er kontakta styrelsen. Ansvaret för ytter- och altandörren ligger på styrelsen, men mindre underhåll som byte av handtag ligger på medlemmen.

24 okt 2017

Underhållsplan, sophämtning och värme

Av Linda Norelius Moberg | 2017-10-24 09:07

Styrelsen har under hösten tagit hjälp av en konsult för att ta fram en ny uppdaterad underhållsplan till våra tre hus. Underhållsplanen sträcker sig över 30 år och med den blir det enklare för oss att bedöma vilket underhåll vi behöver genomföra de kommande åren.

Vi har haft en del problem kring sophämtning de senaste veckorna, men förhoppningsvis är problemen nu lösta när sophämtarna har fått en ny nyckel till ett av våra soprum. Stockholm Vatten och Avfall har lagt om sophämtningen sedan 1 oktober vilket lett till en del störningar.

Arbetet med att hitta en ny firma som kan underhålla vår golvvärme går framåt och vi har nu hittat en firma och planerar för att de kan gå igenom våra lägenheter framöver.

Träden längs gatan har ansats av Samfälligheten för att få bättre ljus på gatan i höstmörkret.

8 jun 2017

Blöt post

Av Ann-Chatrine Lindmark | 2017-06-08 09:58

Hej alla medlemmar. Vi har problem med de nya brevlådorna. Vissa av oss får posten blöt och fuktig. Detta är förstås inte OK. Tillverkarna kommer att byta ut ett antal brevlådor till att börja med så att vi får testa om det hjälper. Vi byter till den modell av lådor som vi hade tidigare. (Berglunds stil 95) De har ett tvärare lock och det kanske kan vara en lösning. Det stora problemet är fortfarande att lådorna står rakt under avrinngen från balkongerna vilket gör att det rinner onödigt mycket vatten på dem. Det kan också vara så att det ser lite olika ut vid varje lägenhet. En del lådor står förmodligen lite längre in under balkongerna.

Tacksam om de som har problem mailar till styrelsen. 

Vi vet att nr 6,7 och 21 har haft blöt post men det är säkert fler. Vi kommer att byta postlådorna parvis för att det ska se så OK ut som möjligt.

Tack för er medverkan.

31 maj 2017

Viktig information till dig som planerar att göra om

Av Linda Norelius Moberg | 2017-05-31 20:12

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att det är viktigt att ni som medlemmar läser igenom stadgarna och ordningsreglerna innan ni gör några större förändringar innuti eller utanför lägenheten. Många förändringar kräver styrelsens skriftliga tillstånd!

Styrelsen har även insett att reglerna kring uteplatser behöver förtydligas och planerar att nästa styrelse kommer att titta på det till hösten.

Har du tankar kring detta? Hör gärna av dig till styrelsen!