23 mar 2022

Information från styrelsen

Av Annica Lorent | 2022-03-23 22:45

Så härligt att våren är här, om än det utlovas minusgrader nästa vecka. 

Vi i styrelsen vill kort informera om vad som pågår och lite vad vi har framför oss.

Grusgången framför hus 2 har blivit illa behandlad vid snöröjning i vinter. Vår styrelse och samfällighetens styrelse kommer att ha en avstämning med entreprenören för återställning efter vintern.

Armaturerna (pollarna) framför hus 2 är skadade och ska ersättas. Nya är beställda och kommer att installeras när tjälen gått ur marken.

Uppföljning av OVK och åtgärder styrelsen ansvarar för (bl a rengöring av frånluftskanaler) har dragit ut på tiden. Upphandling pågår. Vi återkommer med mer information då entreprenören kommer att behöva åtkomst till samtliga lägenheter.  

Avstämning av elförbrukning för 2021 har av oklar anledning inte kommit med i avierna för kvartal 2. SBC är kontaktade för att utreda ärendet.

Då många fler medlemmar gjort sin röst hörd vid de föreningsstämmor vi hållit genom poströstning har vi beslutat att genomföra även årets stämma genom poströstning utan fysisk närvaro. Datum för stämma är 18 maj. Kallelse och övriga handlingar distribueras genom e-post och publiceras på vår webbplats.

Stämma innebär ju också att en ny styrelse ska väljas. Valberedningen, Anne-Marie Gustavsson och Irene Rikkinen, söker nya ledamöter och suppleanter. Intresseanmälan och frågor om styrelsearbetet kan ställas till styrelsen@nybodahojden.se

Sist men inte minst, 23 april är det dags för vårens städdag. Vi räknar med att alla går man ur huse och hjälps åt att vårfixa våra gemensamma ytor och utrymmen, både ute och inne. Kl 10 träffas vi husvis utanför respektive soprum. Kl 12 bryter vi arbetet och samlas på gräsmattan framför hus 2 och grillar. Varmt välkomna!

16 feb 2022

Elavläsning

Av Annica Lorent | 2022-02-16 22:44

Det har knappast undgått någon att elpriserna generellt har ökat. Så även för oss. 

Vid avräkning av faktisk elförbrukning 2021 justeras priset från 1,10 kr per kWh till 1,43 kr. Avstämningen mot den preliminära debiteringen kommer som vanligt med månadsavgiften för kvartal 2.  

Några hushåll har inte lämnat in sin elavläsning. För er baseras avräkningen på föregående års förbrukning och justeras vid kommande avräkning i januari 2023. 

6 feb 2022
Brevlåda

Brevlåda

Av Annica Lorent | 2022-02-06 15:21

Styrelsen har nu en egen brevlåda. 

Den mesta post som skickas och tas emot är digital men stundvis finns behov av fysisk brevlåda. Den finns i anslutning till styrelsens mötesrum på södra sidan om hus 2, mot Årstabergsvägen. 

Brevlådan vid nr 67  är åter för privat post. Vi tackar för lånet!.

24 dec 2021
God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År

Av Annica Lorent | 2021-12-24 10:19

Dagen till ära har snön lagt sig över Nybodahöjden. Vi önskar våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år!
Styrelsen har nu fått rapporten från OVK och återkommer med information om uppföljning och åtgärder. 

9 nov 2021

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 7 och 8 december 2021

Av styrelsen | 2021-11-09 21:22

Den 7-8 december genomförs obligatorisk ventilationskontroll i vår förening. Detta innebär att en besiktningsman kommer till din lägenhet och kontrollerar att ventilationssystemet fungerar som det ska.

För att besiktningen ska flyta på bra och att du som lägenhetsinnehavare ska slippa besiktningsanmärkningar i din anläggning ber vi dig att vidta följande åtgärder:

 • Byt filter i ventilationsaggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till. Om du inte hämtade nya filter vid städdagen, kontakta styrelsen så får du nya filter.
 • Gör rent spisfläkten (fettfiltret) så kommer anläggningen ha goda förutsättningar att fungera som den är tänkt.
 • Installera vinterpaketet (värmeväxlaren) i aggregatet. Om du inte vet hur man gör detta, kontakta styrelsen så hjälper vi till.
 • Om du har föremål som blockerar ventilationsdon eller aggregat, t ex garderob i sovrum/klädkammare så ber vi dig flytta dessa så besiktningsmannen kan mäta luftflödet.

Vanliga problem som kan uppstå vid OVK

 • Kolfilterfläkt kopplad på ventilationssystem
 • Smutsiga filter
 • Smutsiga ventilationsdon (damm i don i badrum och förråd t ex)
 • Till- eller frånluftsdon saknas
 • Aggregat eller don ej åtkomligt, t ex du har en garderob i vägen

Har du några funderingar kring ovan punkter, vänligen kontakta styrelsen så bokar vi en tid för hembesök och tittar på din anläggning tillsammans.

Besiktningen kommer utföras enligt följande:

 • Hus 1 (udda gatunummer från 51 till 81): tisdag 7 december kl 8.00-16.00
 • Hus 2 (jämna gatunummer från 4 till 34): tisdag 7 och onsdag 8 december kl 8.00-16.00
 • Hus 3 (udda gatunummer från 3 till 33): onsdag 8 december kl 8.00-16.00 

Insamling av nycklar

Styrelsen kommer vid tre tillfällen att vara tillgänglig för att ta emot nycklar till din lägenhet. Nycklarna kommer att förvaras i säkerhetsskåp och du får tillbaka dem när arbetet är avslutat.

Nycklarna lämnas till styrelserummet i hus 2 vid något av följande tillfällen:

 • 24 november kl 19.00-20.00
 • 1 december kl 19.00-20.00
 • 7 december kl 6.30-7.00 (dagen för besiktning)

Kan du inte lämna dina nycklar är du hemma i samband med besiktningen så att besiktningsmannen får åtkomst till din lägenhet. Det finns inget återbesök planerat.

Om besiktningsmannen inte får åtkomst till lägenheten under dagarna 7-8 december måste vi boka in nytt besök för vilket medlemmen själv får stå för kostnaden.

Vänligen, styrelsen

Kalender
 • Sista dag för poströstning årsstämma
  2022-06-28
 • Städdag
  2022-10-15
 • Städdag
  2023-04-15 10:00
 • Städdag
  2023-10-21 10:00